Indexy spotřebitelských cen - inflace - září 2010

Obvyklý meziměsíční pokles cenové hladiny v září

11.10.2010
Kód: r-7101-10
 
Celková hladina spotřebitelských cen klesla v září proti srpnu o 0,3 %. Tento pokles způsobilo zejména snížení sezónních cen rekreačních pobytů v oddíle rekreace a kultura. Meziroční růst spotřebitelských cen v září mírně zrychlil na 2,0 % (z 1,9 % v srpnu).


* * *

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v září o 0,3 % ovlivnilo podobně jako v minulých letech především snížení cen dovolených s komplexními službami o 14,7 % v důsledku končící letní sezóny. V oddíle doprava klesly ceny pohonných hmot o 1,0 % a ceny automobilů o 0,5 %. Z potravin klesly zejména ceny běžného pečiva o 4,0 %, peckovin a bobulovin o 15,1 %, cukru o 3,6 %.

Opačný vliv na vývoj cenové hladiny mělo zvýšení cen oděvů o 1,5 % a obuvi o 2,3 % v důsledku vyšších cen nových sezónních modelů. V souvislosti s nástupem nového školního roku vzrostly zejména poplatky v mateřských školách o 4,5 %, soukromých základních školách o 2,4 %, ve školních družinách o 4,6 % a za kurzy pro zvýšení kvalifikace o 4,4 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny finančních služeb o 3,8 %. Z potravin se zvýšily především ceny mouky o 8,2 %, másla o 4,0 % a plodové zeleniny o 7,8 %.

Ceny zboží úhrnem se meziměsíčně nezměnily, ceny služeb klesly o 0,8 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v září o 2,0 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v srpnu. Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo zejména v oddíle ostatní zboží a služby, kde ceny finančních služeb vzrostly o 4,0 % (z 0,2 % v srpnu). Mírné zrychlení cenového růstu nastalo i v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Zvýšily se zejména ceny másla o 24,9 % (z 19,6 % v srpnu), brambor o 58,6 % (z 53,2 % v srpnu) a ceny ve skupině mléko, sýry, vejce o 6,3 % (z 5,2 % v srpnu).

Největší vliv na růst cenové hladiny měly i nadále ceny v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, bydlení a alkoholické nápoje a tabák. V bydlení vzrostlo čisté nájemné o 9,0 %, v tom se regulované nájemné zvýšilo o 17,1 % a tržní kleslo o 0,8 %. Ceny zemního plynu byly vyšší o 3,9 %, tepla a teplé vody o 3,5 %, vodného o 3,8 %, stočného o 4,9 %. Ceny alkoholických nápojů a tabákových výrobků vzrostly shodně o 5,1 %. I přes meziměsíční pokles cen pohonných hmot byly jejich ceny meziročně vyšší o 11,8 %.

Nižší než loni byly ceny oděvů o 2,8 % a obuvi o 1,2 %. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny mobilních telefonů o 10,8 % a ceny telefonických a telefaxových služeb o 1,2 %. V oddíle rekreace a kultura byly nižší ceny audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 7,9 %. V bydlení klesly ceny elektřiny o 2,7 %. V dopravě se snížily ceny automobilů o 12,6 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,7 % a ceny služeb o 2,2 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení hypotetického nájemného byl meziročně 102,0 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v září 1,1 %, což je o 0,2 procentního bodu více než v srpnu.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v srpnu 2010 2,0 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v červenci. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku (o 7,6 %) a Řecku (o 5,6 %). Meziroční cenový pokles pokračoval v Irsku (-1,2 %) a Lotyšsku (-0,4 %). V Německu zpomalil meziroční cenový růst na 1,0 % (z 1,2 % v červenci). Na Slovensku mírně zrychlil růst cen v srpnu na 1,1 % z 1,0 % v červenci. Podle předběžných výpočtů klesl v září HICP v ČR meziměsíčně o 0,2 %, meziročně vzrostl o 1,8 % (v srpnu o 1,5 %) . Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za září 2010 je 1,8 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).

* * *

Od ledna 2010 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách. Váhy vycházejí z výdajů domácností roku 2008. Vypočtené indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k základu rok 2005 = 100. Tím je zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů rok 2005 = 100, ze které jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období minulého roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2010Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ.
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-10 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-10 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 7103-10 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
(Internet: /csu/czso/1-ep-7 )  • cisc101110.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, vliv změny cen vybraných okruhů cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.10.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz