Indexy spotřebitelských cen - inflace - březen 2012

Ceny potravin opět vzrostly

10.04.2012
Kód: r-7101-12
 
Spotřebitelské ceny vzrostly meziměsíčně v březnu proti únoru o 0,2 %. Tento růst způsobilo zejména další, již sedmý měsíc pokračující, zvýšení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil na 3,8 % (ze 3,7 % v únoru).

Meziměsíční růst spotřebitelských cen ovlivnilo další zvýšení cen potravin, které v březnu způsobil především vzestup cen vajec o 65,3 %. Ceny chleba byly vyšší o 2,3 %, mléka o 1,4 %, jogurtů o 2,1 %, zeleniny o 4,1 %, čokolády a čokoládových výrobků o 2,6 %, nealkoholických nápojů o 2,9 %. V dopravě pokračoval již šestý měsíc růst cen pohonných hmot, který činil v březnu 1,6 %. Průměrná cena motorové nafty (37,08 Kč/l) i benzinu Natural 95 (36,82 Kč/l) opět překročila svá historická maxima z minulého měsíce. V oddíle odívání a obuv vzrostly ceny oděvů o 0,6 % a obuvi o 1,5 %.

Na snižování cenové úrovně působil zejména pokles cen dovolených s komplexními službami o 4,0 %. Z alkoholických nápojů klesly ceny piva o 1,4 %. V oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti klesly ceny přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 0,7 %. Shodně o 1,1 % byly nižší než minulý měsíc ceny léčiv a telefonických a telefaxových služeb. Z potravin se snížily především ceny ovoce o 4,2 %, ryb o 1,4 %, másla o 2,4 %, jedlých olejů o 2,7 %, polévek a omáček o 2,3 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,5 % a ceny služeb klesly o 0,2 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu o 3,8 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v únoru. Zrychlení cenového růstu nastalo zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny vajec vzrostly o 124,0 % (v únoru o 39,2 %), chleba o 19,8 % (v únoru o 16,6 %), nealkoholických nápojů o 14,0 % (v únoru o 12,7 %). Výrazný meziroční růst cen pokračoval u běžného pečiva o 19,4 %, cukru o 26,3 %, kakaa o 17,4 %, kávy o 23,9 %.

Dominantní vliv na meziroční růst celkové hladiny spotřebitelských cen měly i nadále ceny v oddílech bydlení a potraviny a nealkoholické nápoje. V bydlení vzrostly ceny zemního plynu o 25,1 %, elektřiny o 4,2 %, vodného o 12,0 %, stočného o 10,6 %, tepla a teplé vody o 7,6 %. Čisté nájemné bylo vyšší o 5,5 %, z toho regulované o 14,1 % a tržní o 1,7 %. V oddíle zdraví se zvýšily zejména ceny léků a jejich doplatků o 7,8 % a ceny ústavní zdravotní péče o 42,0 % (vliv zvýšení regulačního poplatku od prosince 2011). V dopravě vzrostly ceny pohonných hmot o 7,8 % a ceny dopravních služeb o 7,3 %. V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 4,1 %, z toho ve školních jídelnách o 7,4 %.

Na snižování meziročního cenového růstu nejvíce působily ceny v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů klesly o 5,0 % a obuvi o 1,0 %. Pokles cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti ovlivnilo zejména snížení cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost (o 4,8 %), nábytku a bytového zařízení o 1,3 %, bytového textilu o 1,8 %, nářadí, nástrojů a potřeb pro dům a zahradu o 2,5 %. V oddíle rekreace a kultura pokračoval pokles cen audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 8,9 %. V oddíle pošty a telekomunikace se snížily ceny mobilních telefonů o 5,7 %. Z potravin byly nižší než loni zejména ceny ovoce o 3,1 % a zeleniny o 8,9 %, z toho ceny brambor klesly o 38,4 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 4,3 % a ceny služeb o 3,0 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 104,1 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v březnu 2,4 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v únoru stejně jako v lednu 2,9 %. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku (o 5,8 %) a nejméně ve Švédsku (o 1,0 %). V Německu zrychlil růst cen na 2,5 % (ze 2,3 % v lednu). Na Slovensku zpomalil cenový růst na 4,0 % (ze 4,1 % v lednu). Podle předběžných výpočtů vzrostl v březnu HICP v ČR meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 4,2 % (v únoru o 4,0 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za březen 2012 je 2,6 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).

Na základě standardní revize cenových indexů jsou od ledna 2012 počítány indexy spotřebitelských cen na nových vahách, které vycházejí z výdajů domácností v roce 2010. Indexy dosud vypočítávané k technickému základu prosinec 2009 = 100 jsou počítány k novému technickému základu prosinec 2011 = 100. Takto vypočtené indexy jsou na všech úrovních používané klasifikace CZ-COICOP řetězeny k základu rok 2005 = 100. Tím je zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů rok 2005=100, ze které jsou počítány indexy k dalším cenovým základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100, index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců). Podrobnější informace je uvedena na internetových stránkách ČSÚ.

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2012


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-12 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-12 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-12 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 10. 5. 2012  • cisc041012.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, vliv změny cen vybraných okruhů cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.04.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz