Indexy spotřebitelských cen - inflace - listopad 2014

Meziroční růst spotřebitelských cen mírně zpomalil

09.12.2014
Kód: 012024-14
 


Spotřebitelské ceny klesly v listopadu proti říjnu o 0,2 %. Tento pokles ovlivnilo zejména snížení cen v oddílech doprava, alkoholické nápoje a tabák, potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst spotřebitelských cen v listopadu zpomalil na 0,6 % (z 0,7 % v říjnu).

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v oddíle doprava způsobilo zejména snížení cen pohonných hmot o 2,0 %, které bylo největší od října 2013. V oddíle alkoholické nápoje a tabák klesly ceny piva o 3,1 %, lihovin a vína shodně o 1,3 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly nižší především ceny ovoce o 5,9 %, vepřového masa o 1,5 %, mléka o 3,3 %, sýrů o 0,9 %, jogurtů o 1,9 %, cukru o 3,2 %. Mírný pokles cen nastal i v dalších oddílech spotřebního koše. V oddíle ostatní zboží a služby se snížily ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 0,8 %. V oddíle rekreace a kultura klesly ceny dovolených s komplexními službami o 2,1 %.

Na zvyšování celkové úrovně spotřebitelských cen v listopadu působily ceny pouze ve dvou oddílech spotřebního koše. V oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti vzrostly zejména ceny čistících a úklidových prostředků o 2,5 %. V oddíle odívání a obuv se zvýšily ceny obuvi o 0,7 %. Z potravin vzrostly především ceny nealkoholických nápojů o 2,2 %, vajec o 6,3 %, běžného pečiva o 2,8 %. Ceny zeleniny se zvýšily o 1,1 %, z toho ceny brambor o 4,9 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,3 % a ceny služeb o 0,2 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v listopadu o 0,6 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v říjnu. Zpomalení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde zpomalil růst cen rýže na 1,6 % (ze 3,7 % v říjnu), masa na 1,2 % (z 1,9 % v říjnu), mléka na 1,3 % (ze 6,5 % v říjnu), sýrů na 1,6 % (ze 4,0 % v říjnu), jogurtů na 5,5 % (z 11,5 % v říjnu). Ceny ovoce byly vyšší o 2,2 % (v říjnu o 9,1 %) vlivem zpomalení růstu nebo prohloubení poklesu cen téměř u všech druhů ovoce. Zpomalení meziročního růstu nastalo i v oddíle doprava vlivem cen pohonných hmot, které byly vyšší o 0,6 % (v říjnu o 1,7 %). V oddíle alkoholické nápoje a tabák došlo ke zpomalení meziročního cenového růstu zvýšením cen alkoholických nápojů v listopadu o 0,8 % (v říjnu o 1,5 %). Naopak v oddíle odívání a obuv zrychlil růst cen zvýšením cen oděvů o 2,2 % (z 1,9 % v říjnu) a obuvi o 7,4 % (ze 6,4 % v říjnu).

Největší vliv na meziroční růst spotřebitelských cen měly i přes oslabení jejich vlivu ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Druhý v pořadí vlivu na výši celkové hladiny spotřebitelských cen byl oddíl ostatní zboží a služby, kde ceny pojištění byly vyšší o 3,5 % a ceny finančních služeb o 5,2 %.

Na snižování meziročního cenového růstu působil pokles cen v oddíle bydlení vlivem poklesu cen elektřiny o 10,2 %. Ceny zemního plynu se zvýšily o 2,4 %, čistého nájemného o 1,0 %, vodného o 3,4 %, stočného o 3,2 %, tepla a teplé vody o 0,7 %. Meziroční pokles cen pokračoval v oddíle pošty a telekomunikace v důsledku snížení cen telefonických a telefaxových služeb o 1,9 % a mobilních telefonů o 19,9 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,1 % a ceny služeb o 1,2 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 100,4 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v listopadu stejně jako v říjnu 0,5 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EUbyl podle předběžných údajů Eurostatu v říjnu 0,5 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v září. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku (o 1,8 %) a Rakousku (o 1,4 %). Naopak největší pokles cen nastal v Řecku (o 1,8 %) a v Bulharsku (o 1,5 %). Na Slovensku byl meziroční růst cen nulový (v září pokles o 0,1 %). V Německu zpomalil meziroční růst cen v říjnu na 0,7 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v září. Podle předběžných výpočtů klesl v listopadu HICP v ČR meziměsíčně o 0,3 % a meziročně byl vyšší o 0,6 % (v říjnu o 0,7 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP proeurozónu za listopad 2014 je 0,3 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu:HICP).
_____________________________

1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz 
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-14 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 012019-14 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 012023-14 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
/csu/czso/1-ep-7 
Termín zveřejnění další RI: 9. 1. 2015

  • cisc120914.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, specifické indexy spotřebitelských cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.12.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz