Indexy spotřebitelských cen - inflace - listopad 2020

Meziroční cenový růst opět zpomalil

10.12.2020
Kód: 012024-20
 

Celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v listopadu stejná jako v říjnu (meziměsíční změna 0,0 %). Tento vývoj byl ovlivněn mírnými oboustrannými cenovými pohyby ve všech oddílech spotřebního koše. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v listopadu o 2,7 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v říjnu.
 

Meziměsíční srovnání

Meziměsíční růst cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák byl ovlivněn vyššími cenami vína o 4,2 % a tabákových výrobků o 0,7 %. Z potravin vzrostly především ceny zeleniny o 4,9 %, vajec o 7,7 % a cukru o 11,6 %.

Na snižování celkové hladiny spotřebitelských cen působil v listopadu pokles cen v oddíle bytové vybavení, zařízení domácnosti, kde byly nižší ceny přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 0,9 %. V oddíle doprava klesly ceny pohonných hmot a olejů o 0,3 %. Pokles cen v oddíle pošty a telekomunikace byl způsoben nižšími cenami telefonních a faxových služeb o 0,4 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se snížily zejména ceny ovoce o 2,7 %, vepřového masa o 3,6 %, drůbežího masa o 2,1 %, margarínu a ostatních rostlinných tuků o 5,5 %, nealkoholických nápojů o 0,8 % a uzenin o 0,7 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,1 %, zatímco ceny služeb o 0,1 % vzrostly.
 

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v listopadu o 2,7 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v říjnu. Zpomalení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Růst cen masa zmírnil na 1,1 % (v říjnu 4,7 %), sýrů a tvarohů na 1,6 % (v říjnu 2,8 %), ovoce na 7,3 % (v říjnu 13,9 %) a ceny brambor byly nižší o 20,3 % (v říjnu o 18,5 %). V oddíle bytové vybavení, zařízení domácnosti zpomalil růst cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost na 1,7 % (v říjnu 2,6 %) a zboží a služeb pro běžnou údržbu domácnosti na 1,9 % (v říjnu 4,7 %). Zmírnění meziročního cenového poklesu nastalo v oddíle pošty a telekomunikace vlivem cen telefonních a faxových služeb, které byly nižší o 1,2 % (v říjnu o 2,9 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v listopadu nadále největší vliv ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde vzrostly ceny alkoholických nápojů o 3,4 % a tabákových výrobků o 14,8 %. Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení, kde byly vyšší ceny nájemného z bytu o 2,0 %, vodného o 1,7 %, stočného o 1,5 %, elektřiny o 3,3 %. Ceny zemního plynu byly meziročně nižší o 3,9 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se zvýšily ceny uzenin o 3,7 % a zeleniny o 6,8 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 4,9 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,6 % a ceny služeb o 2,8 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl 102,9 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v listopadu 3,2 %.
 

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)1)

Podle předběžných výpočtů klesl v listopadu HICP v ČR meziměsíčně o 0,1 % a meziročně vzrostl o 2,8 %. Podle bleskových odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP za Eurozónu v listopadu 2020 stejně jako v říjnu −0,3 %. Na Slovensku byly ceny v listopadu meziročně vyšší o 1,5 % a naopak v Německu o 0,7 % nižší. Podle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v říjnu stejně jako v září 0,2 %. Nejvíce ceny v říjnu meziročně vzrostly v Polsku (o 3,8 %) a největší pokles nastal v Řecku (o 2,0 %). Na Slovensku byly ceny vyšší o 1,6 % a v Německu ceny klesly o 0,5 %.

(Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

Metodická poznámka k indexu spotřebitelských cen za listopad 2020 (COVID-19)

 
1) HICP neobsahuje imputované nájemné.

 

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,
e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace: 012018-20 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-20 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-20 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny

Termín zveřejnění další RI: 13. 1. 2021

 

 • cisc121020.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)
 • Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad meziměsíčního přírůstku)
 • Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)
 • Tab. 5 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)
 • Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
 • Graf 2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání
 • Tiskové sdělení: Meziroční cenový růst opět zpomalil
 • Vyjádření Pavly Šedivé, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.12.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz