Indexy spotřebitelských cen - inflace - říjen 2016

Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil

09.11.2016
Kód: 012024-16
 

Spotřebitelské ceny vzrostly v říjnu proti září o 0,3 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle odívání a obuv. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 0,8 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v září a nejvíce od června 2015.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen ovlivnilo zejména sezónní zvýšení cen oděvů o 4,2 % a obuvi o 5,8 %. V oddíle doprava vzrostly ceny pohonných hmot o 1,3 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák byly vyšší ceny vína o 1,5 %. oddíle ostatní zboží a služby se zvýšily ceny výrobků pro osobní péči o 1,0 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 0,4 %. Z potravin byly vyšší především ceny sýrů o 2,6 % a ceny másla o 5,8 %.

Na snižování celkové cenové hladiny působil v říjnu hlavně pokles cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly nižší zejména ceny zeleniny o 6,0 %, z toho ceny brambor o 15,6 %. Ceny nealkoholických nápojů klesly o 2,2 %, citrusů o 11,7 %, pekárenských výrobků a obilovin o 0,7 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,3 % a ceny služeb o 0,2 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu o 0,8 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v září. Toto zrychlení meziročního cenového růstu nastalo především v důsledku zmírnění poklesu cen v oddíle doprava. Důvodem bylo zpomalení poklesu cen pohonných hmot o 3,2 % (v září o 7,3 %). V oddíle odívání a obuv ceny obuvi zrychlily růst na 4,4 % (ze 3,7 % v září) a ceny oděvů přešly v říjnu v růst o 0,7 % z poklesu o 0,1 % v září.

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v říjnu opět největší vliv ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde vzrostly ceny lihovin o 4,7 %, piva o 4,6 % a tabákových výrobků o 6,2 %. Zvyšující vliv měly též ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny čistého nájemného o 1,8 %, vodného o 1,6 %, stočného o 5,3 %, elektřiny o 1,2 %, tepla o 1,1 %. V oddíle zdraví byly vyšší ceny lázeňských pobytů o 5,2 %. V oddíle rekreace a kultura vzrostly především ceny rekreačních a kulturních služeb o 2,7 %. Kladný vliv na zvyšování cenové úrovně měly i ceny v oddíle stravování a ubytování, kde byly vyšší ceny stravovacích služeb o 1,7 % a ubytovacích služeb o 0,5 %. V oddíle ostatní zboží a služby byly vyšší ceny pojištění o 2,4 % a ceny finančních služeb o 2,9 %.

Na snižování meziroční cenové hladiny nadále působil pokles cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny zeleniny klesly o 14,7 %, z toho ceny brambor o 25,8 %. Ceny ovoce byly nižší o 6,5 %, mléka o 7,4 %, mouky o 12,7 %. V oddíle bydlení klesly ceny zemního plynu o 6,9 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,3 % a ceny služeb o 1,6 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 100,7 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v říjnu 0,4 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v září 0,4 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v srpnu. Nejvíce vzrostly ceny v Belgii (o 1,8 %) a v Estonsku (o 1,7 %). Naopak v deseti zemích EU ceny klesly, z toho nejvíce v Bulharsku (o 1,1 %). Na Slovensku ceny klesly o 0,5 % (v srpnu o 0,8 %). V Německu zrychlil růst cen na 0,5 % (v srpnu 0,3 %). Podle předběžných výpočtů vzrostl v říjnu HICP v ČR meziměsíčně o 0,2 % a meziročně o 0,8 % (v září o 0,5 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za říjen 2016 je 0,5 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)
 

* * *

Od ledna 2017 bude nově zavedena časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2015 = 100. Z této časové řady budou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců). Indexy vypočtené z dosavadní časové řady bazických indexů průměr roku 2005 = 100 zůstávají platné, nedojde k revizi již publikovaných údajů. Původní časová řada se základem průměr roku 2005 = 100 bude nadále počítána i publikována, ale nebudou z ní již odvozovány jiné indexy.

_____________________
1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-16 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a
012019-16 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu: 012023-16 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny
Termín zveřejnění další RI: 9. 12. 2016

 

  • cisc110916.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, specifické indexy spotřebitelských cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2015=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.11.2016
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz