Indexy spotřebitelských cen - inflace - květen 2012

Meziroční růst cen zpomalil

11.06.2012
Kód: r-7101-12
 
Celková hladina spotřebitelských cen vzrostla v květnu proti dubnu o 0,2 %. Tento růst ovlivnilo především zvýšení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, které i po poklesu cen v dubnu pokračovalo již od září 2011. Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil na 3,2 % (z 3,5 % v dubnu) a byl nejnižší od počátku roku 2012.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje ovlivnilo zejména zvýšení cen zeleniny o 6,4 % a ovoce o 5,2 %. Ceny mouky vzrostly o 1,4 %, vepřového masa o 1,1 %, ryb o 2,4 %, mléka o 1,3 %, jogurtů o 4,7 %, cukru o 1,5 %, kakaa o 3,9 %. V bydlení se zvýšilo čisté nájemné o 0,7 %, z toho regulované o 1,7 % a tržní o 0,2 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák vzrostly ceny tabákových výrobků o 1,0 %. Růst cen v oddíle zdraví ovlivnilo sezónní zvýšení cen lázeňských pobytů o 6,5 % a cen léčiv o 0,6 %.

Na snižování cenové úrovně působil hlavně pokles cen v oddíle doprava, kde ceny pohonných hmot po sedmi měsících nepřetržitého růstu klesly v květnu meziměsíčně o 1,1 %. V oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti se snížily ceny čisticích a úklidových prostředků o 0,9 %. Z potravin klesly především ceny vajec o 8,3 %, chleba o 1,8 %, drůbeže o 1,2 %, sýrů o 2,3 %, másla o 1,2 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,2 % a ceny služeb o 0,1 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 3,2 %, což je o 0,3 procentního bodu méně než v dubnu. Zpomalení cenového růstu způsobily zejména ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde se snížil meziroční růst cen pekárenských výrobků a obilovin na 2,1 % (z 10,0 % v dubnu), z toho ceny chleba byly vyšší o 2,7 % (v dubnu o 17,5 %) a ceny běžného pečiva z nárůstu o 12,2 % v dubnu přešly v květnu v pokles o 4,9 %. Důvodem byl výrazný meziměsíční růst cen u těchto výrobků v loňském květnu. Zpomalení meziročního růstu nastalo i u cen vajec, které byly vyšší o 57,0 % (v dubnu o 62,9 %) a u sýrů o 1,5 % (v dubnu o 5,4 %). Ceny másla klesly o 3,9 % (v dubnu růst o 0,2 %). V oddíle alkoholické nápoje a tabák zpomalil růst cen alkoholických nápojů na 0,2 % ze 2,0 % v dubnu. Ke zmírnění cenového růstu došlo i v oddíle doprava, kde ceny pohonných hmot byly vyšší o 5,7 % (v dubnu o 7,6 %).

Dominantní vliv na meziroční růst celkové hladiny spotřebitelských cen měly i nadále ceny v oddíle bydlení, voda, energie, paliva, zatímco vliv cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se snížil. V bydlení vzrostly ceny zemního plynu o 25,1 %, elektřiny o 4,2 %, vodného o 12,0 %, stočného o 10,5 %, tepla a teplé vody o 8,5 %. Čisté nájemné bylo vyšší o 5,6 %, z toho regulované o 13,9 % a tržní o 1,8 %.

Na snižování meziročního cenového růstu nejvíce působily ceny v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů klesly o 3,7 %. Pokles cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti ovlivnilo zejména snížení cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 4,8 %, bytového textilu o 2,5 %, nářadí, nástrojů a potřeb pro dům a zahradu o 7,2 %. V oddíle rekreace a kultura pokračoval pokles cen audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 8,0 %. V oddíle pošty a telekomunikace se snížily ceny mobilních telefonů o 9,3 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,3 % a ceny služeb o 3,1 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 103,5 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v květnu 2,7 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 1) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v dubnu 2,7 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v březnu. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku (o 5,6 %) a nejméně ve Švédsku (o 1,0 %). V Německu zmírnil růst cen na 2,2 % (ze 2,3 % v březnu). Na Slovensku zpomalil cenový růst na 3,7 % (z 3,9 % v březnu). Podle předběžných výpočtů vzrostl v květnu 2012 HICP v ČR meziměsíčně o 0,2 % a meziročně o 3,5 % (v dubnu o 4,0 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za květen 2012 je 2,4 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).
_________________________________________

1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-12 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-12 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-12 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 11. 7. 2012  • cisc061112.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, vliv změny cen vybraných okruhů cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.06.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz