Indexy spotřebitelských cen - inflace - březen 2017

Meziměsíční hladina spotřebitelských cen se nezměnila

10.04.2017
Kód: 012024-17
 

Spotřebitelské ceny zůstaly v březnu na úrovni měsíce února (meziměsíční změna 0,0 %). Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle alkoholické nápoje a tabák, které bylo kompenzováno snížením cen v oddíle rekreace a kultura. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 2,6 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v únoru.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle alkoholické nápoje a tabák způsobilo zvýšení cen piva o 2,9 % a tabákových výrobků o 0,5 %. V oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti se zvýšily především ceny zboží a služeb pro běžnou údržbu domácnosti o 2,1 %. Růst cen v oddíle odívání a obuv ovlivnilo zvýšení cen oděvů o 0,9 % a obuvi o 1,1 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší zejména ceny ovoce o 4,1 %, pekárenských výrobků a obilovin o 1,1 %, masa o 0,7 %, sýrů o 1,4 %, jogurtů o 4,0 %, másla o 2,9 %, nealkoholických nápojů o 2,2 %.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v březnu působil pokles cen v oddíle rekreace a kultura v důsledku nižších cen dovolených s komplexními službami o 6,1 %. Pokles cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byl způsoben především cenami zeleniny, které byly nižší o 10,7 %, z toho ceny plodové zeleniny o 18,4 %. V oddíle ostatní zboží a služby se snížily zejména ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 0,8 %. Vývoj cen v oddíle doprava ovlivnily ceny pohonných hmot, které po šesti měsících růstu v březnu klesly o 0,6 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,1 %, zatímco ceny služeb o 0,2 % klesly.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu o 2,6 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v únoru. Tento vývoj ovlivnilo zejména zmírnění poklesu cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti. Ceny přístrojů a spotřebičů pro domácnost klesly v březnu o 1,2 % (v únoru o 1,5 %) a ceny zboží a služeb pro běžnou údržbu domácnosti o 1,3 % (v únoru o 5,8 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v březnu největší vliv opět ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny běžného pečiva v březnu vzrostly o 9,0 %, vajec o 18,9 %, sýrů o 16,4 %, másla o 21,7 %, cukru o 25,5 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle doprava, kde se zvýšily ceny pohonných hmot o 16,8 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák byly vyšší ceny lihovin o 3,8 % a ceny tabákových výrobků o 4,9 %. Na růst cenové úrovně též působily ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny čistého nájemného o 2,5 %, vodného o 2,2 %, stočného o 2,4 %, elektřiny o 0,3 %, tuhých paliv o 5,3 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 6,0 % a ceny ubytovacích služeb o 1,5 %. V oddíle ostatní zboží a služby byly vyšší ceny pojištění o 3,6 %.

Na meziroční snižování cenové hladiny působil pokles cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti (o 0,3 %). V oddíle bydlení klesly ceny zemního plynu o 7,1 % a ceny tepla a teplé vody o 0,7 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,5 % a ceny služeb o 2,7 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 102,5 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v březnu 1,2 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v únoru 1,9 %, což je o 0,2 procentního bodu více než v lednu. Nejvíce ceny vzrostly v Estonsku (o 3,4 %) a v Belgii (o 3,3 %) a nejméně v