Indexy spotřebitelských cen - inflace - květen 2014

Meziroční inflace se mírně zvýšila

09.06.2014
Kód: 012024-14
 
Spotřebitelské ceny vzrostly v květnu proti dubnu o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnilo zvýšení cen v oddíle alkoholické nápoje a tabák. Meziroční růst spotřebitelských cen se v květnu zvýšil na 0,4 % z 0,1 % v dubnu.

Meziměsíční růst cen v oddíle alkoholické nápoje a tabák ovlivnilo zvýšení cen lihovin o 2,7 %, piva o 2,5 % a vína o 1,2 %. V oddíle zdraví se zvýšily ceny léků a jejich doplatků o 0,7 % a ceny lázeňských pobytů o 7,9 %. V oddíle doprava vzrostly ceny pohonných hmot o 0,6 %.

Na snížení celkové úrovně spotřebitelských cen v květnu působil pokles cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje zejména v důsledku snížení cen ovoce o 4,6 %, mouky o 1,5 %, rýže o 2,6 %, sýrů o 0,6 %, jogurtů o 2,4 %, jedlých olejů o 1,7 %, polévek a omáček o 3,8 %, soli a koření o 1,6 %, nealkoholických nápojů o 0,5 %. Naopak vyšší než v dubnu byly zejména ceny chleba o 1,0 %, běžného pečiva o 2,6 %, hovězího masa o 0,9 %, ryb o 2,4 %, vajec o 2,9 %, cukru o 2,2 %, čokolády a čokoládových výrobků o 1,2 %, cukrovinek nečokoládových o 4,7 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,2 %, zatímco ceny služeb o 0,1 % klesly.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 0,4 %, což je o 0,3 procentního bodu více než v dubnu. Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo v oddíle alkoholické nápoje a tabák zejména vlivem cen vína, které byly v květnu vyšší o 5,9 % (v dubnu o 3,9 %). V oddíle bydlení se zmírnil pokles cen, a tím i jejich vliv na snižování inflace, v důsledku vývoje cen zemního plynu, které byly v květnu nižší o 3,1 % (v dubnu o 9,1 %). Podobně v oddíle pošty a telekomunikace se snížil pokles cen telefonických a telefaxových služeb na 4,8 % ze 7,9 % v dubnu. V oddíle doprava přešly ceny pohonných hmot z poklesu o 0,4 % v dubnu v růst o 1,9 % v květnu.

Největší vliv na zvyšování meziročního růstu spotřebitelských cen měly nadále ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny pekárenských výrobků a obilovin vzrostly o 1,3 %, masa o 3,5 %, ryb o 4,5 %, mléka o 15,2 %, sýrů o 10,7 %, jogurtů o 20,3 %, ostatních mléčných výrobků o 9,2 %, másla o 7,3 %. Naopak ceny jedlých olejů klesly o 5,1 %, ovoce o 3,6 %, zeleniny o 5,1 %, cukru o 1,1 %, polévek a omáček o 5,7 %, nealkoholických nápojů o 1,9 %.

Na snižování meziročního cenového růstu působily nejvíce (i přes oslabení jejich vlivu) ceny v oddíle bydlení. Ceny elektřiny byly meziročně nižší o 10,5 % a zemního plynu o 3,1 %. Ceny čistého nájemného vzrostly o 0,7 %, vodného o 3,4 %, stočného o 3,2 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,3 % a ceny služeb o 0,6 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 100,3 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v květnu 0,8 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 1) 28 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v dubnu 0,8 %, což je o 0,2 procentního bodu více než v březnu. Nejvíce vzrostly ceny v Rakousku a Rumunsku (shodně o 1,6 %). Naopak v sedmi zemích EU zaznamenaly ceny pokles, z toho nejvíce v Řecku o 1,6 % a v Bulharsku o 1,3 %. Na Slovensku klesly ceny v dubnu stejně jako v březnu o 0,2 %. V Německu zrychlil růst cen na 1,1 % z 0,9 % v březnu. Podle předběžných výpočtů vzrostl v květnu HICP v ČR meziměsíčně o 0,1 % a meziro čně o 0,5 % (v dubnu o 0,2 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za květen 2014 je 0,5 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP).


* * *

Od ledna 2014 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách. Váhy vycházejí z výdajů domácností roku 2012. Nově vypočítávané indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k původnímu základu rok 2005 = 100. Tím je zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů se základem rok 2005 = 100, ze které jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období minulého roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).

Nový spotřební koš naleznete na internetových stránkách ČSÚ: spotřební koš
______________________________________

1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-14 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 012019-14 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 012023-14 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 9 . 7. 2014  • cisc060914.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, specifické indexy spotřebitelských cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.06.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz