Indexy spotřebitelských cen - inflace - květen 2013

Meziroční růst spotřebitelských cen nejnižší za poslední tři roky

10.06.2013
Kód: r-7101-13
 
Spotřebitelské ceny klesly v květnu oproti dubnu o 0,2 %. Tento pokles ovlivnilo snížení cen zejména v oddílech bydlení a pošty a telekomunikace. Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil v květnu na 1,3 %, což je nejnižší hodnota od června 2010.

Meziměsíční snížení spotřebitelských cen ovlivnil především pokles cen zemního plynu o 6,2 % v oddíle bydlení a pokles cen telefonických a telefaxových služeb o 3,6 % v oddíle pošty a telekomunikace. V dopravě klesly ceny pohonných hmot o 1,7 %. V oddíle ostatní zboží a služby byly nižší ceny kosmetického zboží o 3,9 %.

Na zvyšování úrovně spotřebitelských cen působil především růst cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje v důsledku zvýšení cen zeleniny o 8,0 %, z toho brambor o 12,5 % a ovoce o 4,9 %. Vyšší o 2,9 % byly i ceny olejů a tuků. U většiny ostatních druhů potravin došlo k mírnému poklesu.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,3 % a ceny služeb o 0,2 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 1,3 %, což je o 0,4 procentního bodu méně než v dubnu. Na zpomalení cenového růstu se podílely především ceny v oddíle bydlení, kde ceny zemního plynu přešly z meziročního růstu o 2,1 % v dubnu v pokles o 4,2 % v květnu. V oddíle alkoholické nápoje a tabák zmírnil cenový růst lihovin na 7,1 % z 8,2 % v dubnu. V oddíle pošty a telekomunikace se zvýraznil cenový pokles vlivem cen telefaxových a telefonických služeb, které klesly v květnu o 9,8 % (v dubnu o 6,4 %). Mírně se prohloubil i pokles cen pohonných hmot, které byly nižší o 4,3 % (v dubnu o 3,7 %).

Rozhodující vliv na výši celkové meziroční hladiny spotřebitelských cen měly i nadále ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, zatímco vliv cen v oddíle bydlení se snížil. Z potravin vzrostly ceny mouky o 32,3 %, vepřového masa o 6,6 %, másla o 9,3 %, zeleniny o 23,1 %, z toho brambor o 63,2 %, kakaa o 6,6 %. V oddíle bydlení se zvýšilo čisté nájemné o 1,9 %, vodné o 6,6 %, stočné o 7,1 %. Ceny elektřiny se zvýšily o 3,3 %, tepla a teplé vody o 4,6 %. V oddíle zdraví vzrostly ceny léků a jejich doplatků o 5,2 %.

Na snižování meziročního cenového růstu působil pokles cen v oddílech pošty a telekomunikace o 9,8 %, doprava o 1,6 % a v oddíle odívání a obuv o 2,5 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,5 % a ceny služeb o 1,1 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 101,4 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v květnu 2,5 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 1) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v dubnu 1,4 %, což je o 0,5 procentního bodu méně než v březnu. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku (o 4,4 %). Naopak v Řecku došlo v dubnu k meziročnímu poklesu cen o 0,6 %. V Německu zpomalil růst cen v dubnu na 1,1 % z 1,8 % v březnu. Také na Slovensku došlo v dubnu ke zpomalení cenového růstu na 1,7 % z 1,9 % v březnu. Podle předběžných výpočtů klesl v květnu 2013 HICP v ČR meziměsíčně o 0,2 % a meziročně vzrostl o 1,2 % (v dubnu o 1,7 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za květen 2013 je 1,4 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).
______________________________

1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-13 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-13 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-13 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 9. 7. 2013  • cisc061013.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, specifické indexy spotřebitelských cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.06.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz