Indexy spotřebitelských cen - inflace - červen 2012

Spotřebitelské ceny v červnu vzrostly

11.07.2012
Kód: r-7101-12
 Spotřebitelské ceny vzrostly v červnu proti květnu o 0,2 % . Tento růst ovlivnilo především zvýšení cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje a tabák. Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil na 3,5 % (ze 3,2 % v květnu) .

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje ovlivnilo zejména zvýšení cen zeleniny o 13,5 %, z toho ceny brambor vzrostly o 58,1 % a ceny ostatní zeleniny (kořenové a košťálové) o 2,8 %. Ceny citrusů byly vyšší o 9,4 %. V rozmezí 1,2 - 2,0 % vzrostly ceny mouky, hovězího masa, ryb, sýrů, ostatních mléčných výrobků, kávy a čaje. V oddíle alkoholické nápoje a tabák vzrostly ceny tabákových výrobků o 1,4 % zejména opožděným vlivem zvýšení spotřební daně od ledna 2012. V oddíle rekreace a kultura vzrostly sezónní ceny dovolených s komplexními službami o 2,7 %.

Na snižování cenové úrovně působil hlavně pokles cen v oddíle doprava, kde druhý měsíc pokračoval pokles cen pohonných hmot, v červnu činil 2,2 %. Průměrná cena motorové nafty (35,72 Kč/l) byla v červnu nejnižší od počátku roku 2012. V oddíle odívání a obuv se snížily ceny oděvů o 1,1 % a obuvi o 1,9 %. Z potravin klesly především ceny banánů o 18,0 %, vajec o 2,1 %, jedlých olejů o 1,6 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,2 % a ceny služeb o 0,3 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu o 3,5 %, což je o 0,3 procentního bodu více než v květnu. Zrychlení cenového růstu způsobily zejména ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde se zvýšily ceny zeleniny o 18,5 % (v květnu pokles o 11,2 %), ovoce o 10,4 % (v květnu o 6,7 %), vajec o 60,7 % (v květnu o 57,0 %), drůbeže o 4,5 % (v květnu o 2,2 %), sýrů o 4,5 % (v květnu o 1,5 %). V oddíle alkoholické nápoje a tabák zrychlil růst cen alkoholických nápojů na 2,4 % z 0,2 % v květnu a růst cen tabákových výrobků o 3,1 % ze 2,2 % v květnu.

Rostoucí vliv na meziroční růst celkové hladiny spotřebitelských cen v červnu měly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, zatímco vliv cen v oddíle bydlení, voda, energie, paliva se snížil. To bylo způsobeno snížením meziročního růstu cen zemního plynu na 16,1 % ze 25,1 % z důvodu jejich zvýšení od června loňského roku. Ceny elektřiny byly vyšší o 4,2 %, vodného o 12,0 %, stočného o 10,5 %, tepla a teplé vody o 8,6 %. Čisté nájemné vzrostlo o 5,7 %, z toho regulované o 13,0 % a tržní o 2,4 %.

Na snižování meziročního cenového růstu nejvíce působily ceny v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů klesly o 3,4 %. Pokles cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti ovlivnilo zejména snížení cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 5,4 %, nářadí, nástrojů a potřeb pro dům a zahradu o 6,6 %. V oddíle rekreace a kultura pokračoval pokles cen audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 7,0 %. V oddíle pošty a telekomunikace se snížily ceny mobilních telefonů o 9,3 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,8 % a ceny služeb o 3,1 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 103,8 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červnu 2,8 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 1) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v květnu 2,6 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v dubnu. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku (o 5,4 %) a nejméně ve Švédsku a Řecku (shodně o 0,9 %). V Německu byl v květnu růst cen stejný jako v dubnu, tj. 2,2 %. Na Slovensku zpomalil cenový růst na 3,4 % (ze 3,7 % v dubnu). Podle předběžných výpočtů vzrostl v červnu 2012 HICP v ČR meziměsíčně o 0,2 % a meziročně o 3,8 % (v květnu o 3,5 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za červen 2012 je 2,4 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2012
________________________________________

1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-12 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-12 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-12 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 9. 8. 2012  • cisc071112.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, specifické indexy spotřebitelských cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.07.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz