Indexy spotřebitelských cen - inflace - listopad 2011

Ceny potravin dále rostly

09.12.2011
Kód: r-7101-11
 
Spotřebitelské ceny vzrostly meziměsíčně v listopadu proti říjnu o 0,4 %. Tento růst ovlivnilo zvýšení cen zejména v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje a bydlení. Meziroční růst spotřebitelských cen v listopadu zrychlil na 2,5 % (z 2,3 % v říjnu).


* * *

Na meziměsíčním růstu spotřebitelských cen potravin se podílela v různé míře většina druhů potravin. Nejvíce vzrostly ceny peckovin a bobulovin o 28,6 % a ceny plodové zeleniny o 18,0 %. Ceny pekárenských výrobků a obilovin byly vyšší o 0,4 %, masa o 0,8 %, ryb o 1,4 %, jogurtů o 5,0 %, ostatních mléčných výrobků o 4,0 %, cukru o 4,0 %, čokolády a čokoládových výrobků o 3,6 %, kávy o 2,3 %. V bydlení vzrostly ceny zemního plynu o 5,2 %. Ceny oděvů se zvýšily o 0,5 %. Ceny léků a jejich doplatků byly vyšší o 0,9 %. V dopravě vzrostly ceny pohonných hmot o 0,7 %, z toho ceny motorové nafty o 1,8 %. Průměrná cena motorové nafty v listopadu 2011 dosáhla 35,31 Kč /l a mírně překročila své historické maximum z června 2008.

Na snižování cenové úrovně působilo zejména snížení cen lázeňských pobytů o 5,2 % a tuzemských rekreačních pobytů o 7,5 %. Z potravin se snížily především ceny citrusů o 17,0 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,8 % a ceny služeb klesly o 0,2 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v listopadu o 2,5 %, což je o 0,2 procentního bodu více než v říjnu. Zrychlení cenového růstu nastalo zejména v oddílech bydlení, kde zrychlil meziroční růst cen zemního plynu na 18,3 % (z 12,5 % v říjnu). Ceny elektřiny vzrostly o 4,8 %, vodného o 6,2 %, stočného o 5,8 %, tepla a teplé vody o 1,9 %. Čisté nájemné se zvýšilo o 3,7 %, v tom regulované nájemné vzrostlo o 10,4 % a tržní o 0,8 %.

Největší vliv na meziroční růst celkové hladiny spotřebitelských cen měly i nadále ceny v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje a bydlení. Ceny chleba byly vyšší o 18,8 %, běžného pečiva o 28,9 %, mouky o 13,6 %, mléka o 8,2 %, jedlých olejů o 13,7 %, cukru o 35,0 %, kakaa o 19,0 %, kávy o 30,5 %. V dopravě vzrostly ceny pohonných hmot o 12,0 %. Ceny léků a jejich doplatků se zvýšily o 3,4 %.

Na snižování meziročního růstu nejvíce působily ceny v oddíle rekreace a kultura především vlivem poklesu cen audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 11,1 %. Pokračoval meziroční pokles cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost (o 4,3 %). Nižší než loni byly ceny v oddíle odívání a obuv v důsledku poklesu cen oděvů o 1,5 %. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny mobilních telefonů o 8,8 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,3 % a ceny služeb o 1,3 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 102,8 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v listopadu 1,9 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v říjnu stejně jako v září 3,3 %. Nejvíce vzrostly ceny ve Velké Británii (o 5,0 %) a nejméně ve Švédsku (o 1,1 %). V Německu byl růst cen v říjnu stejný jako v září, tj. 2,9 %. Na Slovensku zrychlil růst HICP v říjnu na 4,6 % (ze 4,4 % v září). Podle předběžných výpočtů vzrostl v listopadu 2011 HICP v ČR meziměsíčně o 0,4 % a meziročně o 2,9 % (v říjnu o 2,6 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za listopad 2011 je 3,0 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).

* * *

Na základě standardní revize výpočtů cenových indexů budou od ledna 2012 počítány indexy spotřebitelských cen na nových vahách za rok 2010. Přitom se mění váhy všech položek spotřebního koše. Indexy dosud vypočítávané k technickému základu prosinec 2009=100 budou nahrazeny novým technickým základem prosinec 2011=100. Takto vypočtené indexy budou na všech úrovních používané klasifikace CZ-COICOP řetězeny k dosavadním cenovým indexům se základem rok 2005=100, čímž bude zajištěno pokračování současné časové řady.
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-11 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-11 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-11 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
(Internet: /csu/czso/1-ep-7 )
Termín zveřejnění další RI: 9. 1. 2012  • cisc120911.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, vliv změny cen vybraných okruhů cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.12.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz