Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2017

Cenová hladina meziměsíčně opět beze změny

10.05.2017
Kód: 012024-17
 

Spotřebitelské ceny zůstaly v dubnu již třetí měsíc na stejné úrovni (meziměsíční změna 0,0 %). Zvýšení cen v oddíle odívání a obuv bylo kompenzováno snížením cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje, tabák. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 2,0 %, což bylo o 0,6 procentního bodu méně než v březnu.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle odívání a obuv způsobilo zvýšení cen oděvů o 3,4 % a obuvi o 6,7 %. V oddíle ostatní zboží a služby byly vyšší zejména ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 1,4 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly především ceny vepřového masa o 2,0 %, pekárenských výrobků a obilovin o 0,4 %, brambor o 2,9 %.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v dubnu působil pokles cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák v důsledku nižších cen lihovin o 2,8 % a vína o 4,6 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly nižší především ceny ovoce o 3,2 % a ceny zeleniny o 1,4 %, z toho ceny plodové zeleniny o 9,7 %. Ceny nealkoholických nápojů klesly o 1,4 %, drůbeže o 2,6 %, sýrů o 0,9 %, másla o 2,7 %. Pokles cen v oddíle rekreace a kultura byl ovlivněn zejména nižšími cenami dovolených s komplexními službami o 1,9 %.

Ceny zboží úhrnem zůstaly na úrovni měsíce března a ceny služeb vzrostly o 0,2 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu o 2,0 %, což bylo o 0,6 procentního bodu méně než v březnu. Toto zpomalení meziročního cenového růstu bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde ceny alkoholických nápojů přešly z březnového růstu o 1,7 % v pokles o 4,1 % v dubnu (částečně i vlivem jejich meziměsíčního zvýšení v dubnu 2016). Zmírnění růstu celkové cenové hladiny ovlivnil i nižší meziroční růst cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje o 3,6 % (v březnu o 4,4 %). Ceny sýrů byly v dubnu vyšší o 12,7 % (v březnu o 16,4 %), ceny másla o 17,9 % (v březnu o 21,7 %), ceny ovoce o 0,1 % (v březnu o 2,4 %), ceny cukru o 20,0 % (v březnu o 25,5 %). Ceny nealkoholických nápojů přešly z cenového růstu o 2,2 % v březnu v pokles o 0,2 % v dubnu. V oddíle doprava ceny pohonných hmot zpomalily růst na 12,6 % (z 16,8 % v březnu).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v dubnu největší vliv ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny pekárenských výrobků a obilovin v dubnu vzrostly o 4,7 %, vepřového masa o 11,1 %, vajec o 18,9 %, brambor o 15,0 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle doprava (nárůst o 5,5 %). V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 6,3 % a ceny ubytovacích služeb o 1,5 %. Na růst cenové úrovně též působily ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny čistého nájemného o 2,6 %, elektřiny o 0,3 %, tuhých paliv o 5,9 %. V oddíle ostatní zboží a služby byly vyšší zejména ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 3,3 % a ceny pojištění o 3,7 %.

Na meziroční snižování cenové hladiny působil pokles cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák (o 0,1 %). V oddíle bydlení klesly ceny zemního plynu o 7,1 % a ceny tepla a teplé vody o 1,5 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,7 % a ceny služeb o 2,8 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 101,9 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v dubnu 1,3 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)[1]) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v březnu 1,6 %, což je o 0,4 procentního bodu méně než v únoru. Nejvíce ceny vzrostly v Lotyšsku (o 3,3 %) a v Litvě (o 3,2 %) a nejméně v Rumunsku (o 0,4 %). Na Slovensku cenový růst v březnu zpomalil na 1,0 % z 1,2 % v únoru. V Německu byly ceny vyšší o 1,5 % (v únoru o 2,2 %). Podle předběžných výpočtů vzrostl v dubnu HICP v ČR meziměsíčně o 0,1 % a meziročně o 2,1 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za duben 2017 je 1,9 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

* * *

Od ledna 2017 je nově zavedena časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2015 = 100. Z této časové řady jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců). Indexy vypočtené z dosavadní časové řady bazických indexů průměr roku 2005 = 100 zůstávají platné, nedochází k revizi již publikovaných údajů. Původní časová řada se základem průměr roku 2005 = 100 je nadále počítána i publikována, ale nejsou z ní již odvozovány jiné indexy.

________________________

[1]) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-17 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-17 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-17 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny
Termín zveřejnění další RI: 9. 6. 2017

 

  • cisc051017.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstku – meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)
  • Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen - mezinárodní srovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.05.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz