Indexy spotřebitelských cen - inflace - březen 2020

Meziroční růst cen v březnu zpomalil

14.04.2020
Kód: 012024-20
 

Spotřebitelské ceny klesly v březnu proti únoru o 0,1 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména snížením cen v oddíle doprava a v oddíle rekreace a kultura. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu o 3,4 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v únoru.
 

Meziměsíční srovnání

Meziměsíční pokles cen v oddíle doprava byl způsoben především nižšími cenami pohonných hmot a olejů o 5,6 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 (29,74 Kč/l) a průměrná cena motorové nafty (29,63 Kč/l) byly nejnižší od srpna 2017, resp. března 2018. Snížení cen v oddíle rekreace a kultura bylo ovlivněno poklesem cen dovolených s komplexními službami o 8,6 %. Z potravin klesly zejména ceny ovoce o 1,2 %.

Na zvyšování celkové úrovně spotřebitelských cen v březnu působil růst cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde vzrostly ceny zeleniny o 1,1 %, z čehož ceny brambor byly vyšší o 14,5 %. Ceny drůbeže byly vyšší o 1,8 %, jogurtů o 4,1 %, vepřového masa o 1,5 %, uzenin o 0,7 %, sýrů a tvarohů o 0,8 %, olejů a tuků o 1,0 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák vzrostly ceny vína o 5,6 %, piva o 2,5 % a tabákových výrobků o 0,4 %. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny oděvů o 1,6 %. Vývoj cen v oddíle bydlení byl ovlivněn především vyššími cenami elektřiny o 1,7 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,3 % a ceny služeb klesly o 0,6 %.
 

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu o 3,4 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v únoru. Zpomalení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle doprava, kde ceny pohonných hmot a olejů přešly z růstu o 3,6 % v únoru v pokles o 3,3 % v březnu. V oddíle bydlení zmírnil růst cen elektřiny na 8,6 % (z 9,7 % v únoru) a ceny tepla a teplé vody byly nižší o 1,4 % (v únoru o 0,9 %). Meziroční cenový růst zrychlil v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny ve skupině mléko, sýry, vejce byly vyšší o 2,3 % (v únoru o 1,1 %) a ceny zeleniny byly vyšší o 6,4 % (v únoru o 2,9 %), přičemž ceny brambor přešly z poklesu o 6,7 % v únoru v růst o 1,2 % v březnu.

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v březnu největší vliv ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly vyšší ceny vepřového masa o 22,1 %, uzenin o 14,0 %, ovoce o 16,2 % a cukru o 11,1 %. Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 4,2 %, vodného o 5,3 %, stočného o 4,5 % a zemního plynu o 0,4 %. Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde vzrostly ceny lihovin o 6,2 %, vína o 2,8 %, piva o 3,6 % a tabákových výrobků o 3,2 %. V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 5,7 % a ceny ubytovacích služeb o 4,7 %. V oddíle ostatní zboží a služby se zvýšily ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 4,3 %. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny telefonních a faxových služeb o 4,7 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,2 % a ceny služeb o 3,7 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 103,4 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v březnu 3,1 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 27 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v únoru 1,6 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v lednu. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku (o 4,4 %) a nejméně v Itálii (o 0,2 %). Na Slovensku cenový růst v únoru zpomalil na 3,1 % z 3,2 % v lednu. V Německu byly ceny vyšší o 1,7 % (v lednu o 1,6 %). Podle předběžných výpočtů byla v březnu meziměsíční změna HICP v ČR 0,0 % a meziroční 3,6 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za březen 2020 je 0,7 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)
 

* * *
 

Od ledna 2020 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách, které vycházejí z výdajů domácností v roce 2018. Nově vypočítávané indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k časové řadě indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Tím je zajištěno pokračování této časové řady, ze které jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).

Nový spotřební koš naleznete na internetových stránkách ČSÚ: spotřební koš.

_____________
 

1) HICP neobsahuje imputované nájemné.
 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen,
tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,
e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace: 012018-20 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-20 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-20 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny

Termín zveřejnění další RI: 13. 5. 2020


Související analýza: Vývoj indexů spotřebitelských cen - 1. čtvrtletí 2020

 • cisc041420.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)
 • Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad meziměsíčního přírůstku)
 • Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)
 • Tab. 5 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)
 • Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
 • Graf 2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání
 • Tiskové sdělení: Meziroční růst cen v březnu zpomalil
 • Vyjádření Pavly Šedivé, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 14.04.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz