Indexy spotřebitelských cen - inflace - prosinec 2016

Průměrná míra inflace v roce 2016 byla 0,7 %

10.01.2017
Kód: 012024-16
 

Spotřebitelské ceny vzrostly v prosinci proti listopadu o 0,3 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, stravování a ubytování, doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 2,0 %, což bylo o 0,5 procentního bodu více než v listopadu. Jedná se o nejvyšší meziroční růst cen od prosince 2012. Průměrná míra inflace v roce 2016 byla 0,7 %, což je nejvyšší hodnota za poslední tři roky.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje způsobilo zejména zvýšení cen zeleniny o 10,6 %, z toho ceny plodové zeleniny vzrostly o 40,8 %. Ceny běžného pečiva byly vyšší o 8,7 %, chleba o 4,0 %, vajec o 3,5 % a ceny ve skupině ostatní mléčné výrobky o 1,6 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 2,4 %, z toho ceny v restauracích a kavárnách o 3,0 %. V oddíle doprava pokračoval již čtvrtý měsíc růst cen pohonných hmot, který byl v prosinci 2,2 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 (30,00 Kč/l) a průměrná cena motorové nafty (29,40 Kč/l) byly nejvyšší od října, resp. listopadu 2015. V oddíle rekreace a kultura se zvýšily ceny rekreačních a kulturních služeb o 0,6 %.

Na snižování celkové cenové hladiny působil v prosinci především pokles cen v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde se snížily ceny lihovin o 3,1 %, ceny piva o 1,4 % a ceny vína o 1,2 %. oddíle ostatní zboží a služby klesly ceny výrobků a služeb spojených s osobní péčí o 0,6 % a ceny finančních služeb o 1,2 %. Z potravin byly nižší zejména ceny citrusů o 18,8 %, drůbežího masa o 3,5 %, jogurtů o 6,4 % a nealkoholických nápojů o 1,6 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,2 % a ceny služeb o 0,5 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 2,0 %, což bylo o 0,5 procentního bodu více než v listopadu. Zvýšení meziroční cenové hladiny nastalo především v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde u řady potravin došlo buď ke zrychlení jejich cenového růstu, nebo k přechodu v růst z listopadového poklesu. Ceny běžného pečiva byly vyšší o 10,4 % (v listopadu o 1,5 %), vajec o 13,7 % (v listopadu o 10,3 %), čerstvého másla o 20,7 % (v listopadu o 16,6 %). Ceny plodové zeleniny byly v prosinci vyšší o 41,5 % (v listopadu pokles o 10,1 %). V oddíle doprava přešly ceny pohonných hmot v růst o 4,3 % z poklesu o 0,3 % v listopadu. Na zrychlení cenového růstu v těchto dvou oddílech měl též vliv jejich meziměsíční pokles v prosinci 2015. V oddíle stravování a ubytování zrychlily svůj růst ceny stravovacích služeb na 4,8 % (z 2,5 % v listopadu) a ubytovacích služeb na 1,5 % (z 0,6 % v listopadu).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v prosinci největší vliv ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (nárůst o 3,3 %). Dalším v pořadí vlivu byly ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde byly vyšší ceny alkoholických nápojů o 3,1 % a ceny tabákových výrobků o 6,5 %. Vliv na zvýšení cenové úrovně měly též ceny v oddíle doprava a v oddíle stravování a ubytování. V oddíle bydlení vzrostly ceny čistého nájemného o 1,5 %, vodného o 1,6 %, stočného o 5,3 %, elektřiny o 1,2 %, tepla o 1,1 %. V oddíle zdraví vzrostly ceny léků a jejich doplatků o 2,7 %. Vliv na zvyšování cenové úrovně měly i ceny v oddíle ostatní zboží a služby, kde byly vyšší ceny pojištění o 2,5 % a ceny finančních služeb o 1,2 %.

Na snižování meziroční cenové hladiny působily ceny v oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti (pokles o 1,2 %). V oddíle bydlení klesly ceny zemního plynu o 6,9 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,9 % (v listopadu o 1,5 %) a ceny služeb o 2,0 % (v listopadu o 1,7 %). Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 102,0 %.

Průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2016 proti průměru roku 2015 byla 0,7 %, což je o 0,4 procentního bodu více než v roce 2015.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v listopadu 0,6 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v říjnu. Nejvíce vzrostly ceny v Belgii (o 1,7 %) a v České republice (o 1,6 %). Naopak pokles cen nastal v šesti zemích EU, z toho nejvíce v Bulharsku a na Kypru (shodně o 0,8 %). Na Slovensku ceny klesly o 0,2 %. V Německu vzrostly ceny v listopadu stejně jako v říjnu, tj. o 0,7 %. Podle předběžných výpočtů vzrostl v prosinci HICP v ČR meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 2,1 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za prosinec 2016 je 1,1 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

 * * *

Od ledna 2017 bude nově zavedena časová řada bazických indexů se základem průměr roku 2015 = 100. Z této časové řady budou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců). Indexy vypočtené z dosavadní časové řady bazických indexů průměr roku 2005 = 100 zůstávají platné, nedojde k revizi již publikovaných údajů. Původní časová řada se základem průměr roku 2005 = 100 bude nadále počítána i publikována, ale nebudou z ní již odvozovány jiné indexy.

 

_____________________

 1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-16 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 012019-16 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 012023-16 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny
Termín zveřejnění další RI: 10. 2. 2017


Související analýza: Vývoj indexů spotřebitelských cen - 4. čtvrtletí 2016

  • cisc011017.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, specifické indexy spotřebitelských cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2015=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.01.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz