Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2013

Meziroční růst spotřebitelských cen třetí měsíc beze změny

10.05.2013
Kód: r-7101-13
 
Spotřebitelské ceny vzrostly v dubnu oproti březnu o 0,1 %. Toto zvýšení ovlivnil růst cen zejména v oddílech odívání a obuv, alkoholické nápoje a tabák. Meziroční růst spotřebitelských cen byl v dubnu stejný jako v únoru a březnu, tj. 1,7 %.

Meziměsíční zvýšení spotřebitelských cen ovlivnilo zejména sezónní zvýšení cen oděvů o 3,7 % a obuvi o 9,2 %. Z alkoholických nápojů vzrostly ceny lihovin o 5,1 %, piva o 1,3 % a vína o 0,8 %. V oddíle ostatní zboží a služby byly vyšší ceny kosmetického zboží o 3,1 %.

Na snižování úrovně spotřebitelských cen působil především pokles cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny běžného pečiva klesly o 4,3 %, vajec o 6,6 %, jogurtů o 4,0 %, ovoce o 1,7 %, zeleniny o 1,8 %, cukru o 1,0 %. V oddíle pošty a telekomunikace se snížily ceny telefonických a telefaxových služeb o 1,5 % a ceny mobilních telefonů o 2,3 %. Ceny pohonných hmot po třech měsících růstu klesly v dubnu o 1,3 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,3 %, zatímco ceny služeb klesly o 0,1 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu stejně jako v březnu o 1,7 %. Cenový vývoj byl však u některých oddílů spotřebního koše v těchto měsících odlišný. Ke zrychlení cenového růstu došlo zejména v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde ceny lihovin vzrostly v dubnu o 8,2 % (v březnu pokles o 0,9 %). V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje zrychlil v dubnu růst cen zejména vlivem zvýšení cen pekárenských výrobků a obilovin na 3,0 % z 1,2 % v březnu, mléka na 6,4 % ze 3,8 % v březnu, olejů a tuků na 3,1 % z 0,7 % v březnu, brambor na 58,8 % z 51,6 % v březnu, plodové zeleniny na 13,3 % ze 3,3 % v březnu, kakaa na 10,2 % ze 4,8 % v březnu. Na druhé straně výraznější pokles cen v dubnu než v březnu nastal především v oddíle pošty a telekomunikace, kde ceny telefonických a telefaxových služeb byly nižší o 6,4 % (v březnu o 4,4 %). Podobně se v oddíle doprava prohloubil pokles cen vlivem snížení cen pohonných hmot o 3,7 % (v březnu o 0,9 %).

Rozhodující vliv na výši celkové meziroční hladiny spotřebitelských cen měly i nadále ceny v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje a bydlení. V bydlení se zvýšilo čisté nájemné o 2,7 %, vodné o 6,6 %, stočné o 7,1 %, ceny zemního plynu o 2,1 %, elektřiny o 3,3 %, tepla a teplé vody o 4,5 %. V oddíle zdraví vzrostly ceny léků a jejich doplatků o 5,8 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny sociální péče o 4,8 %.

Na snižování meziročního cenového růstu působilo, i když mírnějším tempem, snižování cen v oddíle odívání a obuv o 2,5 % (v březnu o 3,4 %).

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,0 % a ceny služeb o 1,4 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 101,9 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v dubnu 2,7 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 1) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v březnu 1,9 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v únoru. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku (o 4,4 %). Naopak v Řecku došlo v březnu k meziročnímu poklesu cen o 0,2 %. V Německu byl růst cen v březnu stejně jako v únoru 1,8 %. Na Slovensku došlo v březnu ke zpomalení cenového růstu na 1,9 % ze 2,2 % v únoru. Podle předběžných výpočtů byl v dubnu 2013 meziměsíční přírůstek HICP v ČR 0,2 % a meziroční 1,7 % (v březnu 1,5 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za duben 2013 je 1,2 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).
____________________________________

1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-13 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-13 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-13 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 10. 6. 2013  • cisc051013.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, specifické indexy spotřebitelských cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.05.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz