Indexy spotřebitelských cen - inflace - prosinec 2013

Průměrná míra inflace v roce 2013 byla 1,4 %

09.01.2014
Kód: r-7101-13
 
Spotřebitelské ceny vzrostly v prosinci proti listopadu o 0,4 %. Tento vývoj ovlivnilo zvýšení cen zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle doprava. Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil v prosinci na 1,4 % (z 1,1 % v listopadu). Stejné hodnoty, tj. 1,4 %, dosáhla i průměrná míra inflace za celý rok 2013 a byla nejnižší od roku 2009.

Meziměsíční růst v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje ovlivnilo především zvýšení cen zeleniny o 13,7 % a ovoce o 10,6 %. Pokračoval růst cen mléka o 3,6 %, sýrů o 2,2 %, jogurtů o 3,2 %, vajec o 2,5 %. V oddíle doprava vzrostly ceny pohonných hmot o 1,4 %.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen působil pokles cen v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů byly nižší o 0,4 % a obuvi o 0,9 %. V oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti klesly ceny bytového textilu o 0,8 % a čisticích a úklidových prostředků o 0,9 %. V oddíle bydlení se snížily ceny elektřiny o 0,6 %. Z potravin klesly zejména ceny nealkoholických nápojů o 1,9 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,6 % a ceny služeb o 0,1 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 1,4 %, což je o 0,3 procentního bodu více než v listopadu. Zrychlení cenového růstu nastalo zejména v oddíle doprava, kde ceny pohonných hmot vzrostly v prosinci o 2,6 % (v listopadu pokles o 1,2 %). V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje zrychlil růst cen zeleniny na 22,4 % (ze 13,6 % v listopadu ), mléka na 17,1 % (ze 14,7 % v listopadu), sýrů na 12,0 % (z 9,9 % v listopadu), jogurtů na 13,1 % (z 10,2 % v listopadu), másla na 14,9 % (z 11,2 % v listopadu), jedlých olejů na 3,6 % (z 1,0 % v listopadu). Ceny vajec byly nižší o 11,4 % (v listopadu o 17,5 %). V oddíle odívání a obuv vzrostly ceny obuvi o 8,6 % (z 8,1 % v listopadu). V oddíle ostatní zboží a služby se zvýšily ceny osobní péče o 0,5 % (v listopadu pokles o 0,9 %).

Největší vliv na výši celkové meziroční hladiny spotřebitelských cen, který v prosinci ještě posílil, měly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Další významný vliv na celkovou úroveň spotřebitelských cen měly ceny v oddíle bydlení a alkoholické nápoje a tabák. V bydlení se zvýšilo čisté nájemné o 1,4 %, vodné o 6,6 %, stočné o 6,9 %, ceny elektřiny o 2,7 %, tepla a teplé vody o 3,8 %. Ceny zemního plynu byly meziročně nižší o 7,0 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák se zvýšily ceny vína o 4,6 % a tabákových výrobků o 5,0 %.

Na snižování meziročního cenového růstu působil pokles cen v oddíle pošty a telekomunikace, kde ceny telefonických a telefaxových služeb byly nižší o 9,0 % a ceny mobilních telefonů o 18,2 %. Pokles cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti ovlivnilo zejména snížení cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 3,7 %.
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,8 % a ceny služeb o 1,1 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 101,5 %.

Průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2013 proti průměru roku 2012 byla 1,4 %, což je o 1,9 procentního bodu méně než v roce 2012.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 1) 28 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v listopadu 1,0 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v říjnu. Nejvíce vzrostly ceny ve Velké Británii a Estonsku (shodně o 2,1 %). Naopak v Řecku klesly ceny v listopadu meziročně o 2,9 %, v Bulharsku o 1,0 %, na Kypru o 0,8 % a v Lotyšsku o 0,3 %. V Německu zrychlil růst cen na 1,6 % z 1,2 % v říjnu. Na Slovensku došlo k dalšímu zmírnění cenového růstu na 0,5 % z 0,7 % v říjnu. Podle předběžných výpočtů vzrostl v prosinci 2013 HICP v ČR meziměsíčně o 0,5 % a meziročně o 1,5 % (v listopadu o 1,0 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za prosinec 2013 je 0,8 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP).


* * *

Od ledna 2014 budou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách. Váhy vycházejí z výdajů domácností roku 2012. Nově vypočítávané indexy budou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k původnímu základu rok 2005 = 100. Tím bude zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů se základem rok 2005 = 100, ze které budou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období minulého roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).
_________________________________________

1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2013 a v roce 2013


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 27405253 3, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 7101-13 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-13 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-13 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 12. 2. 2014  • cisc010914.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, specifické indexy spotřebitelských cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.01.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz