Indexy spotřebitelských cen - inflace - prosinec 2010

Průměrná míra inflace v roce 2010 byla 1,5 %

10.01.2011
Kód: r-7101-10
 
Spotřebitelské ceny vzrostly meziměsíčně v prosinci proti listopadu o 0,5 %, což byl s výjimkou ledna nejvyšší meziměsíční růst cen v roce 2010. Toto zvýšení bylo způsobeno růstem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, který byl nejvyšší od ledna 2008 a dále růstem cen v oddíle doprava, nejvyšším od června 2009. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 2,3 % (ze 2,0 % v listopadu). Průměrná meziroční míra inflace v roce 2010 byla 1,5 %.


* * *

Meziměsíční růst spotřebitelských cen o 0,5 % ovlivnilo zejména zvýšení cen ovoce o 13,9 % a zeleniny o 6,4 %. Podobně jako v listopadu se zvýšily především ceny sezónních druhů ovoce a zeleniny (broskví, hroznového vína, jahod, melounů, paprik) a dále ceny brambor o 12,4 %. Pokračoval růst cen pekárenských výrobků a obilovin o 4,1 %, z toho cen chleba o 4,8 %, běžného pečiva o 9,0 %, mouky o 2,5 %. Ceny čokolády a čokoládových výrobků byly vyšší o 1,4 % a kakaa o 3,5 %. V dopravě vzrostly ceny pohonných hmot o 4,6 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 dosáhla 32,88 Kč/l, vyšší cena byla naposledy zjištěna v září 2005. Průměrná cena motorové nafty ve výši 32,01 Kč/l byla nejvyšší od září 2008.

Opačný (avšak málo významný) vliv na vývoj spotřebitelských cen měl pokles cen vepřového masa o 1,6 %, drůbeže o 1,8 %, vajec o 3,6 %, motocyklů o 0,5 %, jízdních kol o 0,7 %, letecké dopravy o 0,7 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,8 %, zatímco ceny služeb se nezměnily.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 2,3 %, což je o 0,3 procentního bodu více než v listopadu. Největší zrychlení meziročního cenového růstu nastalo v oddíle doprava vlivem cen pohonných hmot, jejichž růst zrychlil na 16,6 % (z 10,8 % v listopadu). Ke zrychlení meziročního cenového růstu došlo i v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny pekárenských výrobků a obilovin vzrostly o 5,0 % (z 1,7 % v listopadu), zeleniny o 34,0 % (ze 31,6 % v listopadu) a ovoce o 12,2 % (z 11,0 % v listopadu).

Největší vliv na zvýšení celkové úrovně spotřebitelských cen měly i nadále ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Vyšší než loni byly zejména ceny běžného pečiva o 12,0 %, mouky o 14,9 %, másla o 15,0 %, brambor o 70,2 %, kakaa o 16,4 %. Druhý největší vliv na růst spotřebitelských cen měly ceny bydlení. Čisté nájemné se zvýšilo o 8,4 %, v tom regulované nájemné vzrostlo o 16,8 % a tržní kleslo o 1,8 %. Ceny zemního plynu byly vyšší o 6,6 %, tepla a teplé vody o 3,4 %, vodného o 3,8 %, stočného o 4,9 %.

Nižší než loni byly ceny oděvů o 3,8 % a obuvi o 2,2 %. Dále klesly ceny audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 8,9 % v oddíle rekreace a kultura a ceny mobilních telefonů o 12,6 % v oddíle pošty a telekomunikace. V dopravě se snížily ceny automobilů o 11,1 %. V bydlení byly nižší ceny elektřiny o 2,5 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,4 % a ceny služeb o 2,1 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení hypotetického nájemného byl meziročně 102,4 %.

Průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2010 proti průměru roku 2009 byla 1,5 %, což je 0,5 procentních bodů více než v roce 2009. Byla to třetí nejnižší průměrná roční míra inflace od roku 1989 (nižší míra inflace byla pouze v roce 2003 ve výši 0,1 % a v roce 2009).

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v listopadu 2010 stejně jako v říjnu 2,3 %. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku (o 7,7 %) a Řecku (o 4,8 %). Meziroční cenový pokles pokračoval v Irsku (-0,8 %). V Německu vzrostly ceny v listopadu o 1,6 % (v říjnu o 1,3 %). Na Slovensku zůstal růst HICP stejný jako v říjnu, tj. 1,0 %. Podle předběžných výpočtů vzrostl v prosinci HICP v ČR meziměsíčně o 0,5 %, meziročně zrychlil na 2,3 % z 1,9 % v listopadu. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za prosinec 2010 je 2,2 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).

* * *

Od ledna 2010 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách. Váhy vycházejí z výdajů domácností roku 2008. Vypočtené indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k základu rok 2005 = 100. Tím je zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů rok 2005 = 100, ze které jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období minulého roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí a roce 2010Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ.
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-10 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-10 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 7103-10 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
(Internet: /csu/czso/1-ep-7 )  • cisc011011.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, vliv změny cen vybraných okruhů cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.01.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz