Indexy spotřebitelských cen - inflace - červenec 2010

Meziroční inflace zrychlila na 1,9 %

09.08.2010
Kód: r-7101-10
 




Celková hladina spotřebitelských cen vzrostla v červenci proti červnu o 0,3 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení sezónních cen dovolených s komplexními službami v oddíle rekreace a kultura. Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil v červenci na 1,9 % (z 1,2 % v červnu), což je nejvyšší hodnota od března 2009.


* * *

Na meziměsíční růst spotřebitelských cen o 0,3 % působilo především podobně jako v minulých letech zvýšení sezónních cen dovolených s komplexními službami, které letos činilo 12,9 %. V bydlení se zvýšily ceny zemního plynu o 4,2 %. Růst cen v oddíle alkoholické nápoje a tabák ovlivnilo zvýšení cen piva o 3,5 % a tabákových výrobků o 0,5 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly zejména ceny ovoce o 2,7 %, sýrů o 2,0 %, mléka o 3,2 %, másla o 4,9 %, jogurtů o 3,7 %. Ke zvýšení cen v oddíle zdraví došlo především ukončením plateb regulačních poplatků krajskými úřady.

Na snižování cenové hladiny měl vliv zejména pokles cen oděvů o 3,6 % a obuvi o 2,9 %. Z potravin se snížily především ceny brambor o 24,8 %, vajec a vaječných výrobků o 8,7 %, chleba o 3,1 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,1 % a ceny služeb o 0,7 %.

Meziročně v červenci 2010 vzrostly spotřebitelské ceny o 1,9 %, což je o 0,7 procentního bodu více než v červnu a nejvíce od března 2009. Zrychlení meziročního růstu cen nastalo zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde vzrostly ceny zeleniny vč. brambor o 30,9 % (z 18,6 % v červnu), ovoce o 8,6 % (v červnu o 0,0 %), olejů a tuků o 4,6 % (z 2,2 % v červnu) a mléka, sýrů a vajec o 4,6 % (z 1,4 % v červnu). V oddíle alkoholické nápoje a tabák vzrostly ceny alkoholických nápojů o 6,0 %, což bylo ovlivněno zejména zvýšením cen piva o 7,5 % (ze 4,0 % v červnu). Ceny tabákových výrobků byly vyšší o 5,1 %.

V bydlení nastal obrat ve vývoji cen zemního plynu, které z poklesu o 6,5 % v červnu byly v červenci meziročně vyšší o 3,9 %. Čisté nájemné vzrostlo o 8,9 %, v tom se regulované nájemné zvýšilo o 16,8 % a tržní kleslo o 0,3 %.

Na snižování cenové hladiny působil především pokles cen oděvů o 3,6 % a obuvi o 0,9 %. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny mobilních telefonů o 12,4 % a ceny telefonických a telefaxových služeb o 1,3 %. V oddíle rekreace a kultura byly nižší ceny audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 8,9 %. V bydlení klesly ceny elektřiny o 2,7 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,7 % a ceny služeb o 2,2 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení hypotetického nájemného byl meziročně 102,1 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červenci 0,8 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v červnu 2010 1,9 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v květnu. Nejvíce vzrostly ceny v Řecku (o 5,2 %) a Maďarsku (o 5,0 %). Meziroční cenový pokles pokračoval v Irsku (-2,0 %) a Lotyšsku (-1,6 %). V Německu zpomalil meziroční cenový růst na 0,8 % (z 1,2 % v květnu). Na Slovensku byl v červnu růst cen stejný jako v květnu a v dubnu, tj. 0,7 %. Podle předběžných výpočtů byl v červenci v ČR meziměsíční růst HICP 0,3 %, meziročně vzrostl o 1,6 % (v červnu o 1,0 %) . Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za červenec 2010 je 1,7 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).

* * *

Od ledna 2010 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách. Váhy vycházejí z výdajů domácností roku 2008. Vypočtené indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k základu rok 2005 = 100. Tím je zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů rok 2005 = 100, ze které jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období minulého roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12-ti předcházejících měsíců).




Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ.
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-10 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-10 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 7103-10 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
(Internet: /csu/czso/1-ep-7 )



  • cisc080910.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, vliv změny cen vybraných okruhů cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.08.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz