Indexy spotřebitelských cen - inflace - listopad 2017

Meziroční růst cen zpomalil

11.12.2017
Kód: 012024-17
 

Spotřebitelské ceny vzrostly v listopadu proti říjnu o 0,1 %. Toto zvýšení ovlivnil zejména růst cen v oddíle doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 2,6 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v říjnu.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle doprava způsobilo zejména zvýšení cen pohonných hmot o 1,6 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly především ceny vajec o 37,8 %, drůbežího masa o 2,3 %, jogurtů o 3,0 %, pekárenských výrobků a obilovin o 0,4 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák byly vyšší ceny vína o 5,0 %. V oddíle bydlení se zvýšily ceny čistého nájemného o 0,3 %.

Na snižování celkové cenové hladiny působil v listopadu především pokles cen v oddíle rekreace a kultura vlivem nižších cen dovolených s komplexními službami o 2,1 %. Z potravin byly nižší zejména ceny zeleniny o 4,3 %, z toho ceny brambor klesly o 4,4 % a ceny plodové zeleniny o 2,8 %. Ceny nealkoholických nápojů byly nižší o 1,4 %, čerstvého másla o 5,9 %, cukru o 5,0 %, rostlinných a ostatních tuků o 5,1 %, ovoce o 0,8 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,2 % a ceny služeb zůstaly na úrovni měsíce října.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v listopadu o 2,6 %, což je o 0,3 procentního bodu méně než v říjnu. Tento vývoj byl ovlivněn zejména výrazným zpomalením meziročního cenového růstu v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kdy u řady potravin došlo buď ke zpomalení jejich cenového růstu, nebo k přechodu v pokles z říjnového růstu. Ceny čerstvého másla byly vyšší o 33,3 % (v říjnu o 50,7 %), mléka o 6,9 % (v říjnu o 11,4 %), sýrů o 6,9 % (v říjnu o 12,7 %), ovoce o 3,8 % (v říjnu o 8,2 %), nealkoholických nápojů o 0,3 % (v říjnu o 4,3 %). Ceny zeleniny přešly z cenového růstu o 10,4 % v říjnu v pokles o 2,3 % v listopadu. V oddíle odívání a obuv se zmírnil pokles cen oděvů na 1,6 % (1,9 % v říjnu) a podobně v oddíle pošty a telekomunikace zpomalil pokles cen telefonických a telefaxových služeb na 0,6 % (1,8 % v říjnu). V oddíle stravování a ubytování ceny stravovacích služeb zmírnily růst na 6,7 % ze 7,2 % v říjnu.

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v listopadu opět největší vliv (i přes jeho oslabení) ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny pekárenských výrobků a obilovin vzrostly o 6,3 %, masa o 4,8 %, vajec o 60,0 %, jogurtů o 13,7 %. Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny čistého nájemného o 3,0 %, vodného o 1,2 %, stočného o 0,4 %, elektřiny o 0,3 %. Vliv na zvýšení cenové hladiny měly též ceny v oddíle doprava vlivem vyšších cen pohonných hmot o 3,7 % a ceny v oddíle stravování a ubytování (nárůst o 6,1 %).

Na meziroční snižování cenové hladiny působily nižší ceny v oddíle odívání a obuv (pokles o 0,5 %) a ceny v oddíle pošty a telekomunikace (pokles o 1,0 %). V oddíle bydlení byly nižší ceny tepla a teplé vody o 2,2 % a ceny zemního plynu o 0,8 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,3 % a ceny služeb o 3,3 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 102,4 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v listopadu 2,4 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v říjnu 1,7 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v září. Nejvíce vzrostly ceny v Litvě (o 4,2 %) a v Estonsku (o 4,0 %) a nejméně na Kypru (o 0,4 %). Na Slovensku byly ceny v září i v říjnu vyšší o 1,8 %. V Německu cenový růst v říjnu zpomalil na 1,5 % z 1,8 % v září. Podle předběžných výpočtů vzrostl v listopadu HICP v ČR meziměsíčně o 0,1 % a meziročně o 2,5 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za listopad 2017 je 1,5 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

* * *

Od ledna 2018 budou indexy spotřebitelských cen počítány na základě nově zavedené klasifikace ECOICOP (evropská klasifikace individuální spotřeby podle účelu), která zavádí do spotřebního koše detailnější členění. K této změně dochází dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/792. Struktura publikovaných indexů zůstane zachována.

Od ledna 2018 budou zároveň indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách, které budou vycházet z výdajů domácností v roce 2016. Nově vypočítávané indexy budou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k časové řadě indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Tím bude zajištěno pokračování této časové řady, ze které budou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).

______________________
1) HICP neobsahuje imputované nájemné.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail:
pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-17 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-17 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-17 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny
Termín zveřejnění další RI: 10. 1. 2018

 

  • cisc121117.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstku – meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)
  • Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen - mezinárodní srovnání
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.12.2017
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz