Indexy spotřebitelských cen - inflace - srpen 2015

Meziroční růst spotřebitelských cen opět zpomalil

09.09.2015
Kód: 012024-15
 

Spotřebitelské ceny klesly v srpnu proti červenci o 0,2 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména snížení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle alkoholické nápoje a tabák. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 0,3 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v červenci.

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje ovlivnil především pokles cen ovoce o 2,9 % a zeleniny o 1,7 %, z toho ceny brambor klesly o 9,2 %. Pokles cen nastal i u dalších druhů potravin. Ceny chleba byly nižší o 1,9 %, vajec o 7,7 %, sýrů o 1,2 %, jogurtů o 3,9 %, ostatních mléčných výrobků o 1,9 %, másla o 2,6 %, cukru o 1,8 %, nealkoholických nápojů o 1,5 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák klesly ceny alkoholických nápojů o 1,9 %. Pokles cen v oddíle odívání a obuv ovlivnilo snížení cen obuvi o 2,1 %. V oddíle doprava klesly ceny pohonných hmot o 1,7 %.

Na zvyšování celkové úrovně spotřebitelských cen v srpnu působil především růst cen v oddíle rekreace a kultura vlivem zvýšení sezónních cen dovolených s komplexními službami o 2,7 %. Z potravin vzrostly zejména ceny běžného pečiva o 1,7 %, těstovin o 1,1 %, drůbeže o 1,7 %, mléka o 0,8 %, jedlých olejů o 4,8 %, nečokoládových cukrovinek o 2,5 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,5 %, zatímco ceny služeb o 0,3 % vzrostly.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu o 0,3 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v červenci. V oddíle doprava se prohloubil cenový pokles vlivem cen pohonných hmot, které byly v srpnu meziročně nižší o 12,0 % (v červenci o 10,8 %). Rovněž v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje pokles cen u řady potravin zesílil. Ceny chleba klesly o 3,2 % (v červenci o 1,2 %), mouky o 8,0 % (v červenci o 2,1 %), sýrů a jogurtů shodně o 8,1 % (v červenci o 7,7 %, resp. o 0,5 %), ostatních mléčných výrobků o 5,4 % (v červenci o 4,5 %), cukru o 18,6 % (v červenci o 16,8 %). Ceny vajec přešly v srpnu v pokles o 5,5 % z růstu o 5,3 % v červenci. Podobně ceny nealkoholických nápojů klesly o 0,8 % (v červenci růst o 2,6 %). Růst cen ovoce zpomalil na 6,2 % z 10,1 % v červenci. Zpomalení meziročního cenového růstu nastalo i v oddíle ostatní zboží a služby, kde zpomalil zejména růst cen finančních služeb v srpnu na 4,7 % ze 7,5 % v červenci. Důvodem byl jejich vyšší meziměsíční nárůst v srpnu 2014.

Na zvyšování cenové hladiny měly v srpnu největší vliv ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde ceny tabákových výrobků vzrostly o 8,8 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny vodného o 3,4 %, stočného o 2,8 %, čistého nájemného o 0,7 %, tepla o 2,3 %. Ceny elektřiny byly meziročně nižší o 0,4 %. Růst cen v oddíle rekreace a kultura ovlivnilo zejména zvýšení cen dovolených s komplexními službami o 6,4 %. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny obuvi o 9,3 % a ceny oděvů o 0,4 %. V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 1,6 % a ubytovacích služeb o 0,4 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny pojištění o 2,5 % a ceny finančních služeb o 4,7 %. Z potravin se zvýšily zejména ceny zeleniny o 11,0 %, z toho ceny brambor o 19,8 %.

Na snižování meziroční cenové hladiny působil v srpnu nadále pokles cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, doprava, zdraví (vliv zrušení regulačních poplatků).

Ceny zboží úhrnem se oproti srpnu loňského roku nezměnily, ceny služeb vzrostly o 0,8 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 100,3 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v srpnu 0,4 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)[1] 28 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v červenci stejně jako v červnu 0,1 %. Nejvíce vzrostly ceny na Maltě (o 1,2 %) a v Rakousku (o 1,1 %). Naopak pokles cen nastal v jedenácti zemích EU, z toho nejvíce na Kypru (−2,4 %) a v Rumunsku (−1,4 %). Na Slovensku klesly ceny v červenci o 0,2 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v červnu. V Německu vzrostly ceny v červenci stejně jako v červnu, tj. o 0,1 %. Podle předběžných výpočtů klesl v srpnu HICP v ČR meziměsíčně o 0,2 % a meziroční růst zpomalil na 0,2 % z 0,4 % v červenci. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za srpen 2015 je 0,2 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

 ___________________________________________________________

[1] HICP dosud neobsahuje imputované nájemné

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail:
pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-15 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 012019-15 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 012023-15 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)

https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny
Termín zveřejnění další RI: 9. 10. 2015

  • cisc090915.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, specifické indexy spotřebitelských cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.09.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz