Indexy spotřebitelských cen - inflace - únor 2013

Ceny pohonných hmot znovu vzrostly

11.03.2013
Kód: r-7101-13
 
Spotřebitelské ceny vzrostly v únoru proti lednu o 0,1 %. Toto zvýšení ovlivnil růst cen zejména v oddílech doprava, rekreace a kultura. Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil v únoru na 1,7 % z 1,9 % v lednu.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen ovlivnilo zejména zvýšení cen pohonných hmot, které po třech měsících poklesu na konci roku 2012 a mírném růstu v lednu 2013 vzrostly v únoru o 2,3 %. V oddíle rekreace a kultura se zvýšily především ceny dovolených s komplexními službami o 3,1 %. Růst cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti ovlivnily zejména vyšší ceny nářadí, nástrojů a různých potřeb pro dům a zahradu o 2,1 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny pojištění o 2,4 %.

Na snižování úrovně spotřebitelských cen působil pokles cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny ovoce klesly o 2,9 %, běžného pečiva o 2,8 %, mléka o 1,4 %, jogurtů o 3,2 %, čokolády a čokoládových výrobků o 5,3 %. Naopak ceny zeleniny vzrostly o 2,9 %, z toho ceny brambor o 11,2 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák se snížily ceny vína o 0,8 % a piva o 1,4 %. Ceny oděvů byly nižší o 1,0 % a obuvi o 1,9 %.

Ceny zboží úhrnem zůstaly na úrovni měsíce ledna a ceny služeb vzrostly o 0,3 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v únoru o 1,7 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v lednu. Ke zpomalení cenového růstu došlo zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde vzrostly ceny chleba o 0,2 % (v lednu o 1,8 %), ryb o 8,8 % (v lednu o 12,6 %), vajec o 17,1 % (v lednu o 29,2 %), zeleniny o 13,7 % (v lednu o 21,3 %). U běžného pečiva klesly ceny o 4,0 %, zatímco v lednu o 1,2 %. V oddíle stravování a ubytování zpomalil především růst cen jídel ve veřejném stravování na 2,7 % (ze 3,2 % v lednu).

Rozhodující vliv na výši celkové meziroční hladiny spotřebitelských cen měly i přes zpomalení jejich meziročního růstu ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a ceny v oddíle bydlení. Z potravin vzrostly nejvíce ceny mouky (o 20,1 %), vepřového masa (o 10,1 %), ovoce (o 9,3 %), brambor (o 44,1 %). V bydlení se zvýšilo čisté nájemné o 2,9 %, vodné o 6,7 %, stočné o 7,2 %, ceny zemního plynu o 2,1 %, elektřiny o 3,3 %, tepla a teplé vody o 4,5 %.

Na snižování meziročního cenového růstu působily zejména ceny v oddíle pošty a telekomunikace vlivem poklesu cen telefonických a telefaxových služeb o 4,6 % a cen mobilních telefonů o 14,7 %. V oddíle odívání a obuv se snížily ceny oděvů o 3,1 % a obuvi o 2,8 %. Pokles cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti ovlivnilo zejména snížení cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 4,8 %. V dopravě byly nižší ceny osobních automobilů o 3,7 %.
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,9 % a ceny služeb o 1,7 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 101,9 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v únoru 3,0 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 1) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v lednu 2,1 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v prosinci. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku (o 5,1 %), zatímco v Řecku byl meziroční růst cen nulový. V Německu zmírnil růst cen v lednu na 1,9 % ze 2,0 % v prosinci. Na Slovensku došlo v lednu ke zpomalení cenového růstu na 2,5 % ze 3,4 % v prosinci. Podle předběžných výpočtů byl v únoru 2013 meziměsíční přírůstek HICP v ČR 0,1 % a meziroční stejně jako v lednu 1,8 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za únor 2013 je 1,8 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).
____________________________________

1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-13 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-13 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-13 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 9. 4. 2013  • cisc031113.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, specifické indexy spotřebitelských cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.03.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz