Indexy spotřebitelských cen - inflace - červenec 2020

Meziroční růst spotřebitelských cen mírně zrychlil

13.08.2020
Kód: 012024-20
 

Spotřebitelské ceny vzrostly v červenci proti červnu o 0,4 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména zvýšením cen v oddíle rekreace a kultura. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 3,4 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v červnu.
 

Meziměsíční srovnání

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura byl způsoben zejména zvýšením sezónních cen dovolených s komplexními službami o 23,2 %. V oddíle doprava vzrostly ceny pohonných hmot a olejů o 4,4 % a ceny automobilů o 1,0 %. Z potravin byly vyšší především ceny nealkoholických nápojů o 2,7 %.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v červenci působil pokles cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Zde byly nižší zejména ceny zeleniny o 12,2 %, z toho ceny brambor klesly o 28,0 % a dosáhly hodnoty 16,04 Kč/kg. Byla to nejnižší hodnota od listopadu 2018. Ceny ovoce se snížily o 6,0 %, vepřového masa o 3,3 % a cukru o 10,1 %. V oddíle odívání a obuv klesly ceny oděvů o 1,5 % a obuvi o 2,7 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,2 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 1,6 %.
 

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 3,4 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v červnu. V oddíle alkoholické nápoje, tabák zrychlil růst cen lihovin na 10,6 % (v červnu 8,0 %) a tabákových výrobků na 13,8 % (v červnu 12,2 %). V oddíle doprava zmírnil pokles cen pohonných hmot a olejů, které byly v červenci nižší o 14,4 % (v červnu o 19,2 %). V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje došlo ke zpomalení meziročního cenového růstu. Ceny mouky byly v červenci vyšší o 6,8 % (v červnu o 12,9 %), vepřového masa o 5,0 % (v červnu o 10,2 %), ovoce o 22,8 % (v červnu o 27,2 %), cukru o 10,3 % (v červnu o 15,9 %). Ceny zeleniny přešly z růstu o 4,0 % v červnu v pokles o 5,0 % v červenci, přičemž ceny brambor meziročně klesly o 13,3 % (v červnu růst o 1,5 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v červenci největší vliv ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák (nárůst o 10,5 %). Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny uzenin vzrostly o 10,3 % a vajec o 9,4 %. V oddíle bydlení se zvýšily ceny nájemného z bytu o 2,8 %, vodného o 1,7 %, stočného o 1,5 %, elektřiny o 7,6 % a zemního plynu o 0,4 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 5,6 %. Na meziroční snižování cenové hladiny v červenci nadále působily ceny v oddíle doprava (pokles o 0,6 %) a ceny v oddíle pošty a telekomunikace (pokles o 3,9 %).

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,7 % a ceny služeb o 3,0 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl 103,5 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červenci 3,2 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 27 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v červnu 0,7 %, což bylo o 0,2 procentního bodu více než v květnu. Nejvíce ceny vzrostly v Polsku a v České republice (o 3,8 %, resp. o 3,4 %). Naopak pokles cen nastal v 10 zemích EU, z toho nejvíce na Kypru (o 2,2 %) a v Řecku (o 1,9 %). Na Slovensku byly ceny v červnu vyšší o 1,8 % (v květnu o 2,1 %). V Německu ceny vzrostly o 0,8 % (v květnu o 0,5 %). Podle předběžných výpočtů vzrostl v červenci HICP v ČR meziměsíčně o 0,5 % a meziročně o 3,6 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za červenec 2020 je 0,4 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

Metodická poznámka k indexu spotřebitelských cen za červenec 2020 (COVID-19)
 

_____________

1) HICP neobsahuje imputované nájemné.


Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen,
tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz

Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,
e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace: 012018-20 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-20 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-20 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny

Termín zveřejnění další RI: 10. 9. 2020

 

 • cisc081320.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)
 • Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad meziměsíčního přírůstku)
 • Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)
 • Tab. 5 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)
 • Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
 • Graf 2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání
 • Tiskové sdělení: Meziroční růst spotřebitelských cen mírně zrychlil
 • Vyjádření Pavly Šedivé, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.08.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz