Indexy spotřebitelských cen - inflace - červenec 2023

Meziroční růst spotřebitelských cen opět zpomalil

10.08.2023
Kód: 012024-23
 

Spotřebitelské ceny meziměsíčně vzrostly o 0,5 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle rekreace a kultura. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 8,8 %, což bylo o 0,9 procentního bodu méně než v červnu.
 

Meziměsíční srovnání

Meziměsíčně vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 0,5 %. Růst spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura byl způsoben zejména zvýšením sezónních cen dovolených s komplexními službami o 22,8 %. V oddíle doprava vzrostly ceny pohonných hmot a olejů o 1,8 %. V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 0,6 %. Vývoj cen v oddíle bydlení byl ovlivněn růstem cen nájemného z bytu o 1,5 % a elektřiny o 0,5 %. V oddíle pošty a telekomunikace vzrostly ceny mobilních telefonních služeb o 1,5 %. Meziměsíční pokles cen byl zaznamenán v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly nižší především ceny ovoce o 4,3 %, zeleniny o 1,7 %, pekárenských výrobků, obilovin o 0,8 %, polotučného trvanlivého mléka o 4,8 %, sýrů a tvarohů o 1,5 % a vajec o 3,3 %. V oddíle bydlení klesly ceny zemního plynu o 1,8 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,3 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 1,6 %.
 

Meziroční srovnání

„Spotřebitelské ceny v červenci pokračovaly v oslabování meziročního růstu. Na tento vývoj měly výrazný vliv ceny potravin. Ty již od prosince loňského roku zmírňují svůj meziroční růst, který byl v červenci 9,5 %. Oproti minulému měsíci ceny potravin klesly o 0,8 %,” uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 8,8 %, což bylo o 0,9 procentního bodu méně než v červnu. Toto zpomalení1) meziročního cenového růstu bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle bydlení. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje zmírnila svůj růst většina sledovaných položek. Ceny masa byly v červenci vyšší o 3,2 % (v červnu o 4,7 %), položky ve skupině mléko, sýry, vejce o 8,3 % (v červnu o 13,0 %), margarínu a ostatních rostlinných tuků o 3,6 % (v červnu o 17,1 %), ovoce o 10,3 % (v červnu o 15,2 %) a cukru o 44,7 % (v červnu o 50,3 %). V oddíle bydlení v červenci zpomalily svůj meziroční růst ceny zemního plynu na 35,5 % (v červnu 39,8 %) a tuhých paliv na 26,9 % (v červnu 35,2 %).

Na meziroční růst cenové hladiny měly v červenci největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny nájemného z bytu2) o 7,6 %, vodného o 16,3 %, stočného o 26,9 %, elektřiny o 23,4 % a tepla a teplé vody o 38,9 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde se zvýšily ceny vajec o 28,2 % a ceny zeleniny o 28,9 % (z čehož ceny brambor byly vyšší o 61,2 %). V oddíle rekreace a kultura vzrostly ceny dovolených s komplexními službami o 14,2 %. V oddíle stravování a ubytování se zvýšily ceny stravovacích služeb o 12,8 % a ceny ubytovacích služeb o 13,6 %. Na meziroční snižování cenové hladiny působily v červenci ceny v oddíle doprava zejména vlivem cen pohonných hmot a olejů, které byly meziročně nižší o 23,9 %.

Náklady vlastnického bydlení (imputované nájemné) se zvýšily o 0,9 % (v červnu o 1,5 %). Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení nákladů vlastnického bydlení byl 109,9 %. (Více informací: Metodická poznámka.)

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 9,5 % a ceny služeb o 7,6 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červenci 14,3 % (v červnu 15,1 %).

Hladina bazického indexu spotřebitelských cen k základnímu období průměr roku 2015 byla v červenci 148,8 % (v červnu 148,1 %).
 

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)3)

Podle předběžných výpočtů vzrostl v červenci HICP v Česku meziměsíčně o 0,4 % a meziročně o 10,2 % (v červnu o 11,2 %). Podle bleskových odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP v červenci 2023 za Eurozónu 5,3 % (v červnu 5,5 %), v Německu 6,5 %. Nejvyšší byla v červenci na Slovensku (10,2 %). Podle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v červnu 6,4 %, což bylo o 0,7 procentního bodu méně než v květnu. Nejvíce ceny v červnu meziročně vzrostly v Maďarsku (o 19,9 %) a nejméně v Lucembursku (o 1,0 %).

(Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)


____________________

 

1) Zrychlení/zpomalení růstu meziročního cenového indexu je rozdíl mezi aktuálním a předchozím meziročním indexem. Je proto závislé na změně aktuálního meziměsíčního indexu a zároveň na změně základny – meziměsíčního indexu (růstu/poklesu) ve stejném měsíci loňského roku.
2) Nájemné z bytu zahrnuje jak nově uzavřené smlouvy, tak i stávající.
3) HICP neobsahuje imputované nájemné.


Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,
e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace: 012018-23 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 012019-23 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny

Termín zveřejnění další RI: 11. 9. 2023

 

 • cisc081023.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)
 • Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad meziměsíčního přírůstku)
 • Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)
 • Tab. 5 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)
 • Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
 • Graf 2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání
 • Vyjádření Pavly Šedivé, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.08.2023
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz