Indexy spotřebitelských cen - inflace - červenec 2013

Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil

09.08.2013
Kód: r-7101-13
 
Spotřebitelské ceny klesly v červenci proti červnu o 0,2 %. Tento pokles ovlivnilo zejména snížení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil v červenci na 1,4 % z 1,6 % v červnu.

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen ovlivnilo především snížení cen zeleniny o 13,8 %, z toho cen brambor o 29,0 %. Ceny ovoce klesly o 1,9 %, drůbeže o 2,1 %, vajec o 4,1 %, minerálních a pramenitých vod o 3,5 %. V oddíle odívání a obuv se snížily ceny oděvů o 2,3 % a obuvi o 2,9 %. Pokles cen v oddíle bydlení ovlivnilo zejména snížení cen zemního plynu o 2,8 %. V oddíle ostatní zboží a služby klesly ceny kosmetického zboží o 2,5 %.

Na zvyšování celkové úrovně spotřebitelských cen působilo především zvýšení cen v oddíle rekreace a kultura, kde vzrostly sezónní ceny dovolených s komplexními službami o 12,5 %. V dopravě se zvýšily ceny pohonných hmot o 1,4 %. Ceny tabákových výrobků byly vyšší o 0,6 % a ceny vína o 0,5 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,8 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 0,7 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 1,4 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v červnu. Zpomalení cenového růstu ovlivnily zejména ceny v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje a bydlení. Ceny masa byly vyšší o 4,4 % (v červnu o 5,4 %), jedlých olejů o 2,5 % (v červnu o 4,8 %), ostatní zeleniny (kořenové a listové) o 9,5 % (v červnu o 21,3 %). Ceny vajec byly meziročně nižší o 23,7 % (v červnu o 21,9 %). V oddíle bydlení se prohloubil pokles cen zemního plynu na -6,9 % z -4,2 % v červnu. V oddíle ostatní zboží a služby v červenci zmírnil růst cen sociální péče na 2,9 % ze 4,7 % v červnu.

Rozhodující vliv na výši celkové meziroční hladiny spotřebitelských cen měly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Druhý největší vliv měly (i přes jeho zeslabení) ceny v oddíle bydlení a ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák. Z potravin vzrostly ceny mouky o 25,0 %, mléka o 10,0 %, másla o 12,3 %, ovoce o 9,9 %, zeleniny o 29,7 %. V bydlení se zvýšilo čisté nájemné o 2,1 %, vodné o 6,6 %, stočné o 7,1 %, ceny elektřiny o 3,3 %, tepla a teplé vody o 3,9 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák se zvýšily ceny piva o 4,4 %, lihovin o 4,2 % a vína o 2,8 %. V oddíle doprava přešly ceny pohonných hmot z poklesu o 0,8 % v červnu v růst o 1,8 % v červenci.

Na snižování meziročního cenového růstu působil pokles cen v oddíle pošty a telekomunikace, kde byly ceny telefonických a telefaxových služeb nižší o 11,8 %.
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,0 % a ceny služeb o 0,8 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 101,6 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červenci 2,2 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 1) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v červnu 1,7 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v květnu. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku (o 4,5 %). Naopak v Řecku došlo v červnu k meziročnímu poklesu cen o 0,3 %. V Německu zrychlil růst cen v červnu na 1,9 % z 1,6 % v květnu. Na Slovensku došlo v červnu k mírnému zpomalení cenového růstu na 1,7 % z 1,8 % v květnu. Podle předběžných výpočtů klesl v červenci 2013 HICP v ČR meziměsíčně o 0,3 % a meziročně vzrostl o 1,4 % (v červnu o 1,6 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za červenec 2013 je 1,6 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP).
________________________________

1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 7101-13 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-13 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-13 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 9. 9. 2013  • cisc080913.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, specifické indexy spotřebitelských cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.08.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz