Indexy spotřebitelských cen - inflace - říjen 2013

Další mírné zpomalení meziroční inflace

11.11.2013
Kód: r-7101-13
 
Spotřebitelské ceny vzrostly v říjnu proti září o 0,2 %. Toto zvýšení ovlivnil zejména růst cen v oddílech alkoholické nápoje a tabák, odívání a obuv. Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil v říjnu na 0,9 % (z 1,0 % v září).

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle alkoholické nápoje a tabák ovlivnilo zvýšení cen lihovin o 3,3 % a lahvového piva o 2,5 %. Ceny tabákových výrobků vzrostly o 0,3 %. V oddíle odívání a obuv vzrostly ceny oděvů o 2,9 % a obuvi o 5,4 %. Z potravin byly vyšší ceny vajec o 2,5 %, jogurtů o 2,1 %, másla o 2,2 %, cukru o 1,5 % a nealkoholických nápojů o 1,8 %.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen působil především pokles cen v oddíle doprava, kde ceny pohonných hmot po čtyřech měsících růstu klesly v říjnu o 2,1 %. Mírný pokles cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje ovlivnilo především snížení cen ovoce o 6,4 % a rostlinných tuků o 1,4 %. V oddíle zdraví klesly ceny léků a jejich doplatků o 0,5 % a ceny lázeňské péče o 5,4 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,3 % a ceny služeb se nezměnily.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu o 0,9 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v září. Zpomalení cenového růstu nastalo zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny ovoce přešly z růstu o 5,0 % v září v pokles o 4,5 % v říjnu. Ceny mouky byly vyšší o 7,4 % (v září o 15,2 %), masa o 2,6 % (v září o 4,0 %), mléka o 11,3 % (v září o 14,4 %), másla o 14,3 % (v září o 21,9 %). V oddíle alkoholické nápoje a tabák zmírnil cenový růst vína na 2,0 % (ze 4,3 % v září) a piva na 0,7 % (ze 3,0 % v září).

Největší vliv na výši celkové meziroční hladiny spotřebitelských cen měly i nadále ceny v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje a bydlení. Z potravin byly meziročně vyšší zejména ceny zeleniny o 16,4 %, z toho ceny brambor o 82,0 %. Ceny sýrů vzrostly o 9,8 %, jogurtů o 7,6 %, ostatních mléčných výrobků o 7,2 %. V bydlení se zvýšilo čisté nájemné o 2,4 %, vodné o 6,6 %, stočné o 7,1 %, ceny elektřiny o 3,3 %, tepla a teplé vody o 3,8 %. Ceny zemního plynu byly meziročně nižší o 6,9 %. Další významnější vliv na celkovou úroveň spotřebitelských cen měly ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde se zvýšily ceny lihovin o 2,9 % a tabákových výrobků o 4,6 %.

Na snižování meziročního cenového růstu působil pokles cen v oddíle pošty a telekomunikace, kde ceny telefonických a telefaxových služeb klesly o 11,5 %. Pokles cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti ovlivnilo zejména snížení cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 3,7 %. V oddíle doprava byly nižší ceny pohonných hmot o 4,0 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,0 % a ceny služeb o 0,9 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 101,0 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v říjnu 1,6 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 1) 28 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v září 1,3 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v srpnu. Nejvíce vzrostly ceny ve Velké Británii (o 2,7 %) a Estonsku (o 2,6 %). Naopak v Bulharsku došlo v září k meziročnímu poklesu cen o 1,3 %, v Řecku o 1,0 % a v Lotyšsku o 0,4 %. V Německu zůstal růst cen v září stejný jako v srpnu, tj. 1,6 %. Na Slovensku zpomalil cenový růst v září na 1,1 % z 1,4 % v srpnu. Podle předběžných výpočtů vzrostl v říjnu 2013 HICP v ČR meziměsíčně o 0,2 % a meziročně o 0,8 % (v září o 1,0 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za říjen 2013 je 0,7 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP).
________________________

1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 7101-13 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-13 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-13 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 9. 12. 2013  • cisc111113.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, specifické indexy spotřebitelských cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.11.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz