Indexy spotřebitelských cen - inflace - září 2013

Meziroční inflace opět zpomalila

09.10.2013
Kód: r-7101-13
 
Spotřebitelské ceny klesly v září proti srpnu o 0,4 %. Tento pokles ovlivnilo zejména sezónní snížení cen v oddíle rekreace a kultura a mírné snížení cen v dalších oddílech spotřebního koše. Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil v září na 1,0 % (z 1,3 % v srpnu) a byl nejnižší od března 2010.

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura ovlivnilo podobně jako v minulých letech hlavně snížení cen dovolených s komplexními službami o 13,4 % v důsledku končící letní sezóny. Pokles cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje ovlivnilo především snížení cen zeleniny o 5,6 % (z toho cen brambor o 13,2 %) a cen ovoce o 5,1 %. Ceny mouky klesly o 1,2 %, jogurtů o 4,5 %, cukru o 1,1 %, kakaa o 1,7 %, kávy o 1,6 %, čaje o 2,2 %. V oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti byly mírně nižší zejména ceny zboží a služeb pro běžnou údržbu domácnosti. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny mobilních telefonů o 1,5 % a ceny telefonických a telefaxových služeb o 1,3 %.

Na zvyšování celkové úrovně spotřebitelských cen působilo především zvýšení cen oděvů o 2,3 % a obuvi o 5,5 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák vzrostly ceny tabákových výrobků o 1,6 %. Z potravin byly vyšší ceny vepřového masa o 2,7 %, mléka o 1,7 %, másla o 1,6 %, rostlinných tuků o 3,5 %. V souvislosti se zahájením nového školního roku vzrostly poplatky v mateřských školách o 2,2 %, ve školních družinách o 3,9 %, v základních uměleckých školách o 1,1 % a za výuku cizích jazyků o 3,0 %. Podobně v oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny ve školních jídelnách o 2,0 %, za ubytování v internátech o 0,9 % a na vysokoškolské koleji o 1,8 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,1 % a ceny služeb o 0,8 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v září o 1,0 %, což je o 0,3 procentního bodu méně než v srpnu. Zpomalení cenového růstu nebo prohloubení poklesu nastalo, i když v různé míře, ve většině oddílů spotřebního koše. Ke zmírnění meziročního růstu došlo zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny brambor byly vyšší o 62,9 % (v srpnu o 103,4 %), ceny ovoce o 5,0 % (v srpnu o 11,2 %), mouky o 15,2 % (v srpnu o 20,1 %), vepřového masa o 5,6 % (v srpnu o 7,1 %), jogurtů o 1,5 % (v srpnu o 4,7 %). V oddíle doprava byly ceny pohonných hmot v září meziročně nižší o 3,1 %, zatímco v srpnu o 0,7 %. Důvodem byl jejich výrazný meziměsíční růst v září 2012.

Největší vliv na výši celkové meziroční hladiny spotřebitelských cen měly i nadále ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde zrychlil růst cen mléka na 14,4 %, sýrů na 9,6 %, másla na 21,9 %. Další významnější vliv na celkovou úroveň spotřebitelských cen měly ceny v oddíle bydlení a ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák. V bydlení se zvýšilo čisté nájemné o 2,2 %, vodné o 6,6 %, stočné o 7,1 %, ceny elektřiny o 3,3 %, tepla a teplé vody o 3,9 %. Ceny zemního plynu byly meziročně nižší o 6,9 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák se zvýšily ceny lihovin o 1,0 %, vína o 4,3 %, piva o 3,0 %, tabákových výrobků o 4,4 %.

Na snižování meziročního cenového růstu působil pokles cen v oddíle pošty a telekomunikace, kde ceny telefonických a telefaxových služeb klesly o 11,8 %. Pokles cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti ovlivnilo zejména snížení cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 3,9 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,3 % a ceny služeb o 0,7 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 101,2 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v září 1,8 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 1) 28 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v srpnu 1,5 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v červenci. Nejvíce vzrostly ceny v Estonsku (o 3,6 %). Naopak v Řecku došlo v srpnu k meziročnímu poklesu cen o 1,0 %, v Bulharsku o 0,7 % a v Lotyšsku o 0,1 %. V Německu se snížil růst cen v srpnu na 1,6 % z 1,9 % v červenci. Také na Slovensku došlo v srpnu ke zpomalení cenového růstu na 1,4 % z 1,6 % v červenci. Podle předběžných výpočtů klesl v září 2013 HICP v ČR meziměsíčně o 0,3 % a meziročně vzrostl o 1,0 % (v srpnu o 1,2 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za září 2013 je 1,1 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP).
______________________________

1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 3. čtvrtletí 2013


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 7101-13 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-13 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-13 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 11. 11. 2013  • cisc100913.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, specifické indexy spotřebitelských cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.10.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz