Indexy spotřebitelských cen - inflace - srpen 2014

Meziroční růst spotřebitelských cen mírně zrychlil

09.09.2014
Kód: 012024-14
 
Spotřebitelské ceny klesly v srpnu proti červenci o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména snížení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle alkoholické nápoje a tabák. Meziročně zrychlil růst spotřebitelských cen v srpnu na 0,6 % z 0,5 % v červenci.

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje způsobilo zejména snížení cen plodové zeleniny o 28,0 %, brambor o 25,6 %, peckovin a bobulovin o 20,2 %. Ceny drůbeže byly nižší o 1,2 %, mléka o 0,9 %, sýrů o 0,7 % a jedlých olejů o 0,9 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák klesly ceny lihovin o 1,8 %, vína o 0,5 % a piva o 0,6 %. Ceny oděvů se snížily o 0,1 % a ceny obuvi o 1,7 %.

Na zvyšování celkové úrovně spotřebitelských cen v srpnu působilo zejména zvýšení sezónních cen dovolených s komplexními službami o 3,1 % v oddíle rekreace a kultura. V oddíle ostatní zboží a služby došlo ke zvýšení cen finančních služeb o 2,6 %. Z potravin byly vyšší v srpnu než v červenci zejména ceny citrusů o 20,4 %, čokolády a čokoládových výrobků o 7,8 %, nealkoholických nápojů o 1,9 %, jogurtů o 4,0 %, vajec o 2,9 %, běžného pečiva o 0,9 %, rýže o 2,6 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,3 %, zatímco ceny služeb o 0,3 % vzrostly.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu o 0,6 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v červenci. Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny rýže vzrostly o 2,2 % (v červenci o 0,5 %), vajec o 14,5 % (v červenci o 10,5 %), rostlinných tuků o 2,2 % (v červenci o 0,7 %). Ceny citrusů byly vyšší o 6,6 % (v červenci pokles o 4,4 %). Podobně ceny čokolády a čokoládových výrobků přešly z poklesu o 1,2 % v červenci v růst o 7,7 % v srpnu. Ke zrychlení meziročního cenového růstu došlo i v oddíle odívání a obuv v důsledku zvýšení cen oděvů o 2,9 % (v červenci o 2,1 %). Naopak v oddíle alkoholické nápoje a tabák zpomalil růst cen vlivem poklesu cen lihovin o 0,4 % a zmírněním růstu cen vína v srpnu na 2,8 % ze 3,4 % v červenci a tabákových výrobků na 2,9 % ze 4,0 % v červenci.

Největší vliv na meziroční růst spotřebitelských cen měly v srpnu ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle alkoholické nápoje a tabák. Z potravin vzrostly meziročně zejména ceny mléka o 7,5 %, sýrů o 4,8 %, jogurtů o 11,7 %, medu o 7,5 %. Nižší než loni byly zejména ceny brambor o 41,1 % a jablek o 21,5 %. V oddíle doprava vzrostly ceny dopravních služeb o 2,3 %. V oddíle rekreace a kultura ovlivnily cenový růst zejména ceny dovolených s komplexními službami, které byly vyšší o 4,6 %. V oddíle stravování a ubytování se zvýšily ceny stravovacích služeb o 2,0 % a ubytovacích o 0,9 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny finančních služeb o 2,1 %.

Na snižování meziročního cenového růstu působil pokles cen v oddíle bydlení vlivem poklesu cen elektřiny o 10,4 %. Ceny zemního plynu se zvýšily o 2,4 %, čistého nájemného o 1,1 %, vodného o 3,4 %, stočného o 3,2 %, tepla a teplé vody o 0,6 %. Meziroční pokles cen pokračoval v oddíle pošty a telekomunikace v důsledku snížení cen telefonických a telefaxových služeb o 3,3 % a mobilních telefonů o 19,5 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,2 % a ceny služeb o 1,2 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 100,4 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v srpnu 0,5 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 1) 28 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v červenci 0,6 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v červnu. Nejvíce vzrostly ceny v Rakousku (o 1,7 %). Naopak největší pokles cen nastal v Bulharsku o 1,1 % a v Řecku o 0,8 %. Na Slovensku klesly ceny v červenci o 0,2 % (v červnu o 0,1 %). V Německu zpomalil meziroční růst cen v červenci na 0,8 % (v červnu 1,0 %). Podle předběžných výpočtů klesl v srpnu HICP v ČR meziměsíčně o 0,1 % a meziročně vzrostl o 0,7 % (v červenci o 0,6 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za srpen 2014 je 0,3 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP).
__________________________

1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 27405 2533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-14 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 012019-14 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 012023-14 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 9 . 10. 2014  • cisc090914.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, specifické indexy spotřebitelských cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.09.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz