Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2014

Meziroční inflace pouze 0,1 %

12.05.2014
Kód: 012024-14
 
Celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v dubnu stejná jako v březnu (meziměsíční změna 0,0 %). Tento vývoj ovlivnilo zvýšení cen zejména v oddíle odívání a obuv, které bylo kompenzováno poklesem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a oddíle alkoholické nápoje a tabák. Meziroční růst spotřebitelských cen v dubnu zmírnil na 0,1 % z 0,2 % v březnu.

Meziměsíční růst cen v oddíle odívání a obuv způsobilo zejména sezónní zvýšení cen oděvů o 3,8 % a obuvi o 8,5 %. V oddíle zdraví se zvýšily ceny léků a jejich doplatků o 0,7 % a ceny lázeňských pobytů o 2,8 %. V oddíle ubytování a stravování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 0,2 % a ceny ubytovacích služeb o 1,4 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny drogistického zboží pro osobní hygienu o 1,1 %.

Na snížení celkové úrovně spotřebitelských cen v dubnu působil pokles cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje v důsledku snížení cen řady potravin. Nižší než v březnu byly především ceny zeleniny o 3,0 %, ovoce o 0,9 %, běžného pečiva o 1,1 %, vajec o 4,6 %, másla o 2,1 %, cukru o 3,8 %, čokolády a čokoládových výrobků o 2,3 %, cukrovinek nečokoládových o 4,5 % a nealkoholických nápojů o 2,2 %. Vyšší než v březnu byly zejména ceny chleba o 0,8 %, trvanlivého pečiva o 1,1 %, masových konzerv o 4,0 %, polévek a omáček o 3,2 %, soli a koření o 3,4 %. Pokles cen v oddíle alkoholické nápoje a tabák ovlivnilo snížení cen lihovin o 3,5 %, vína o 1,1 % a piva o 1,6 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,2 %, zatímco ceny služeb o 0,2 % vzrostly.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu o 0,1 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v březnu. Zpomalení cenového růstu nastalo především v oddíle alkoholické nápoje a tabák zejména vlivem cen lihovin, které v dubnu meziročně klesly o 2,7 % (v březnu růst o 5,9 %). Ke zpomalení cenového růstu došlo i v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde zmírnil růst cen těstovin, rýže, másla, brambor a cukrovinek nečokoládových.

Největší vliv na výši celkové meziroční hladiny spotřebitelských cen měly i přes zpomalení jejich růstu nadále ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny masa vzrostly o 3,4 %, mléka o 13,9 %, sýrů o 12,3 %, jogurtů o 20,6 %, ostatních mléčných výrobků o 8,8 %, másla o 9,8 %, ovoce o 6,0 %, brambor o 7,3 %. Naopak ceny běžného pečiva klesly o 3,1 %, mouky o 2,8 %, vajec o 11,4 %, cukru o 4,8 %, čokolády a čokoládových výrobků o 2,0 %, nealkoholických nápojů o 2,6 %.

Na snižování meziročního cenového růstu působily ceny bydlení vlivem poklesu cen elektřiny o 10,5 % a zemního plynu o 9,1 %. Ceny čistého nájemného vzrostly o 1,1 %, vodného o 3,4 %, stočného o 3,2 %, tepla a teplé vody o 0,2 %. V oddíle pošty a telekomunikace byly ceny telefonických a telefaxových služeb nižší o 7,9 % a ceny mobilních telefonů o 14,8 %. V oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti ovlivnilo cenový pokles zejména snížení cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 3,0 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,2 %, ceny služeb vzrostly o 0,5 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 100,0 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v dubnu 0,9 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 1) 28 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v březnu 0,6 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v únoru. Nejvíce vzrostly ceny ve Spojeném království (o 1,6 %). Naopak v osmi zemích EU zaznamenaly ceny pokles, z toho nejvíce v Bulharsku o 2,0 % a Řecku o 1,5 %. Také na Slovensku v březnu ceny klesly, a to o 0,2 %. V Německu zpomalil růst cen na 0,9 % z 1,0 % v únoru. Podle předběžných výpočtů zůstaly v ČR ceny v dubnu na úrovni měsíce března ( meziměsíční změna HICP 0,0 %) a meziročně byl HICP vyšší o 0,2 % (v březnu o 0,3 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za duben 2014 je 0,7 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP).


* * *

Od ledna 2014 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách. Váhy vycházejí z výdajů domácností roku 2012. Nově vypočítávané indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k původnímu základu rok 2005 = 100. Tím je zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů se základem rok 2005 = 100, ze které jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období minulého roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).
Nový spotřební koš naleznete na internetových stránkách ČSÚ: spotřební koš
____________________________

1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 2740525 33, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-14 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 012019-14 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 012023-14 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 9 . 6. 2014  • cisc051214.docx
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, specifické indexy spotřebitelských cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.05.2014
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz