Indexy spotřebitelských cen - inflace - listopad 2012

Meziroční inflace zpomalila

10.12.2012
Kód: r-7101-12
 
Spotřebitelské ceny klesly v listopadu proti říjnu o 0,2 %. Tento pokles ovlivnilo snížení cen především v oddílech doprava, pošty a telekomunikace, rekreace a kultura. Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil v listopadu na 2,7 % ze 3,4 % v říjnu.

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v oddíle doprava způsobilo již druhý měsíc pokračující snižování cen pohonných hmot, které v listopadu činilo 3,7 %. V oddíle pošty a telekomunikace se snížily ceny telefonických a telefaxových služeb o 2,6 % vlivem akčních slev mobilních operátorů. Pokles cen v oddíle rekreace a kultura způsobilo především snížení cen dovolených s komplexními službami o 3,9 %. Ceny alkoholických nápojů klesly o 0,9 %, z toho ceny lihovin o 2,7 % a vína o 1,2 %. V oddíle stravování a ubytování se snížily ceny ubytovacích služeb o 1,5 %.

Na zvyšování cenové úrovně působil především růst cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde vzrostly zejména ceny zeleniny o 3,7 %, pekárenských výrobků a obilovin o 1,3 %, masa o 0,6 %, sýrů o 1,3 %, másla o 3,3 %. V oddíle bytové vybavení a zařízení domácností se zvýšily ceny bytového textilu o 1,6 % a ceny nástrojů, nářadí a různých potřeb pro dům a zahradu o 5,0 %. V oddíle zdraví byly vyšší ceny léků a jejich doplatků o 0,7 %. Mírný růst cen v oddíle ostatní zboží a služby ovlivnilo zvýšení cen osobní péče o 0,5 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,1 % a ceny služeb o 0,4 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v listopadu o 2,7 %, což je o 0,7 procentního bodu méně než v říjnu. Ke zpomalení cenového růstu, i když v různé míře, došlo u většiny oddílů spotřebního koše. Důvodem byl zejména výrazný meziměsíční růst o 0,4 % v listopadu 2011. To se projevilo v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde zpomalil meziroční růst cen mléka na 0,5 % (ze 2,4 % v říjnu), jogurtů na 4,2 % (z 8,2 % v říjnu), ovoce na 4,9 % (z 9,0 % v říjnu), zeleniny na 11,8 % (ze 16,1 % v říjnu), kávy na 8,1 % (z 10,2 % v říjnu). Ceny cukru přešly z růstu o 1,4 % v říjnu v pokles o 3,6 % v listopadu. V oddíle bydlení zpomalil meziroční růst cen zemního plynu na 7,7 % (ze 13,2 % v říjnu) v důsledku jeho zdražení od listopadu 2011. Zpomalení cenového růstu v oddíle doprava způsobily zejména ceny pohonných hmot, které byly meziročně vyšší o 3,1 % (v říjnu o 7,8 %). Podobně v oddíle alkoholické nápoje a tabák zpomalil růst cen lihovin na 0,4 % (ze 4,0 % v říjnu). V oddíle pošty a telekomunikace se prohloubil pokles cen telefonických a telefaxových služeb na -5,2 % (z -3,0 % v říjnu).

Rozhodující vliv na výši celkové meziroční hladiny spotřebitelských cen v listopadu měly i přes zpomalení jejich růstu nadále ceny v oddíle bydlení, voda, energie, paliva a ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. V bydlení byly vyšší ceny zemního plynu o 7,7 %, elektřiny o 4,2 %, vodného o 12,0 %, stočného o 10,7 %, tepla a teplé vody o 8,4 %. Čisté nájemné vzrostlo o 4,1 %, z toho regulované o 9,8 % a tržní o 1,5 %. Z potravin vzrostly podobně jako v říjnu ceny masa o 10,2 %, z toho vepřového o 16,2 % a hovězího o 11,9 %, a ceny vajec o 38,3 %.

Na snižování meziročního cenového růstu působily ceny v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů klesly o 4,4 % a obuvi o 1,6 %. Pokles cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti ovlivnilo zejména snížení cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 4,7 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,9 % a ceny služeb o 2,6 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 102,9 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v listopadu 3,3 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 1) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v říjnu 2,6 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v září. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku (o 6,0 %) a nejméně v Řecku (o 0,9 %). V Německu byl růst cen stejný jako v září, tj. 2,1 %. Na Slovensku zrychlil cenový růst na 3,9 % ze 3,8 % v září. Podle předběžných výpočtů klesl v listopadu 2012 HICP v ČR meziměsíčně o 0,3 % a meziročně vzrostl o 2,8 % (v říjnu o 3,6 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za listopad 2012 je 2,2 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).
______________________________

1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 2740 52533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-12 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-12 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-12 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 9. 1. 2013  • cisc121012.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, vliv změny cen vybraných okruhů cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.12.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz