Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2019

Meziroční růst cen zpomalil

13.05.2019
Kód: 012024-19
 

Spotřebitelské ceny vzrostly v dubnu proti březnu o 0,1 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle doprava a v oddíle odívání a obuv. Meziroční růst spotřebitelských cen v dubnu zpomalil na 2,8 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v březnu.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle doprava byl způsoben především vývojem cen pohonných hmot a olejů, které vzrostly o 3,9 %. Byl to jejich největší meziměsíční cenový růst od loňského května. V oddíle odívání a obuv se zvýšily ceny oděvů o 2,8 % a obuvi o 3,3 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 0,8 % a ceny finančních služeb o 1,3 %. Z potravin byly vyšší především ceny zeleniny o 2,4 % a ceny masa o 0,5 %.

Opačný vliv, tj. na snižování celkové hladiny spotřebitelských cen, měl v dubnu pokles cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde se snížily ceny lihovin o 4,9 %, piva o 3,6 % a vína o 2,1 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly nižší především ceny ovoce o 4,2 %, nealkoholických nápojů o 1,5 %, olejů a tuků o 2,4 %, sýrů a tvarohů o 1,3 %, pekárenských výrobků a obilovin o 0,5 %, cukru o 6,0 % a polotučného trvanlivého mléka o 2,3 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,1 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 0,2 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu o 2,8 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v březnu. Toto zpomalení meziročního cenového růstu bylo ovlivněno zejména cenami v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde ceny alkoholických nápojů přešly z březnového růstu o 4,5 % v pokles o 0,2 % v dubnu (částečně i vlivem jejich meziměsíčního zvýšení v dubnu 2018). Ceny lihovin klesly o 0,5 % (v březnu růst o 5,4 %) a ceny piva o 1,1 % (v březnu růst o 4,2 %). Ceny vína zpomalily růst na 1,5 % (v březnu 3,3 %). Zmírnění růstu celkové cenové hladiny ovlivnil též vývoj cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst cen zpomalil zejména u sýrů a tvarohů na 2,8 % (v březnu 3,3 %) a másla na 4,1 % (v březnu 8,6 %). U polotučného trvanlivého mléka přešly ceny z růstu o 2,0 % v březnu v pokles o 5,0 % v dubnu. Ceny vajec byly v dubnu meziročně nižší o 10,5 % (v březnu o 8,1 %) a cukru o 30,8 % (v březnu o 28,3 %). V oddíle doprava zrychlily svůj růst ceny pohonných hmot a olejů na 4,7 % (v březnu 2,1 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v dubnu největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 3,3 %, vodného a stočného shodně o 2,6 %, elektřiny o 11,9 %, zemního plynu o 3,6 %. Růst cen pokračoval v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly vyšší zejména ceny zeleniny o 30,7 %, z toho ceny brambor o 70,2 %. Vliv na zvýšení celkové cenové hladiny měly také ceny v oddíle ostatní zboží a služby, kde vzrostly ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 4,2 %, ceny pojištění o 4,6 % a ceny finančních služeb o 6,2 %. V oddíle stravování a ubytování se zvýšily ceny stravovacích služeb o 4,1 % a ceny ubytovacích služeb o 2,8 %. Ceny v oddíle doprava byly vyšší o 1,7 %.

Na meziroční snižování cenové hladiny v dubnu nadále působily ceny v oddíle odívání a obuv vlivem cen oděvů, které byly nižší o 3,3 %. Ceny v oddíle pošty a telekomunikace klesly o 1,3 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,2 % a ceny služeb o 3,6 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 102,4 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v dubnu 2,4 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v březnu stejně jako v únoru 1,6 %. Nejvíce ceny vzrostly v Rumunsku (o 4,2 %) a nejméně v Portugalsku (o 0,8 %). Na Slovensku cenový růst v březnu zrychlil na 2,7 % z 2,3 % v únoru. V Německu byly ceny vyšší o 1,4 % (v únoru o 1,7 %). Podle předběžných výpočtů byl v dubnu meziměsíční přírůstek HICP v ČR 0,1 % a meziroční 2,4 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za duben 2019 je 1,7 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)
 

____________________________

1) HICP neobsahuje imputované nájemné.

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,
e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-19 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-19 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-19 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny
Termín zveřejnění další RI: 11. 6. 2019

 

 • cisc051319.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)
 • Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad meziměsíčního přírůstku)
 • Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)
 • Tab. 5 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)
 • Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
 • Graf 2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání
 • Tiskové sdělení: Meziroční růst cen zpomalil
 • Vyjádření Pavly Šedivé, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ
  (soubory mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.05.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz