Indexy spotřebitelských cen - inflace - červenec 2011

Obvyklý meziměsíční růst cen rekreačních pobytů

09.08.2011
Kód: r-7101-11
 
Spotřebitelské ceny vzrostly meziměsíčně v červenci proti červnu o 0,3 %. Tento růst ovlivnilo zejména sezónní zvýšení cen dovolených s komplexními službami. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 1,7 %.


* * *

Meziměsíční růst spotřebitelských cen o 0,3 % ovlivnilo podobně jako v minulých letech především zvýšení sezónních cen dovolených s komplexními službami, které letos činilo 13,4 %. V bydlení se zvýšily ceny zemního plynu o 1,9 %. Čisté nájemné se zvýšilo o 0,7 %, v tom regulované bylo vyšší o 1,5 % a tržní o 0,3 %. Růst cen v oddíle alkoholické nápoje a tabák ovlivnilo zvýšení cen piva o 2,3 %, lihovin o 1,3 % a tabákových výrobků o 0,4 %. Ceny nealkoholických nápojů byly vyšší o 1,7 %. Ceny plodové zeleniny, které minulý měsíc výrazně klesly, vzrostly o 15,7 %.

Na snižování cenové úrovně působil zejména pokles cen oděvů o 2,9 % a obuvi o 4,2 %. Z potravin klesly zejména ceny ovoce o 2,6 % vlivem výrazného snížení cen broskví a červených melounů (o 29,5 %, resp. o 51,3 %). Ceny zeleniny celkem klesly o 3,5 %, z toho ceny brambor o 18,2 %, hlávkového zelí o 35,8 % a květáku o 21,1 %. V oddíle pošty a telekomunikace byly nižší ceny mobilních telefonů o 1,5 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,2 %, ceny služeb vzrostly o 0,8 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červenci o 1,7 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v červnu. Mírné zpomalení meziročního cenového růstu nastalo hlavně v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny ovoce z růstu o 1,1 % v červnu přešly v pokles o 4,2 % v červenci. Cenový růst dále zmírnil především u mléka na 12,2 % (ze 16,1 % v červnu), jogurtů na 3,8 % (ze 4,9 % v červnu) a másla na 12,9 % (z 19,2 % v červnu).

Dominantní vliv na meziroční růst celkové hladiny spotřebitelských cen měly i nadále ceny v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje a bydlení. Ceny běžného pečiva vzrostly o 33,9 %, chleba o 21,8 %, mouky o 45,4 %, jedlých olejů o 26,2 %, cukru o 33,0 %, kakaa o 17,3 %, kávy o 23,1 %. V bydlení vzrostly ceny zemního plynu o 11,5 %, elektřiny o 4,8 %, vodného o 6,2 %, stočného o 5,8 %, tepla a teplé vody o 1,6 %. Čisté nájemné se zvýšilo o 3,1 %, v tom regulované nájemné vzrostlo o 8,2 % a tržní o 0,8 %.

Nižší než loni byly i nadále ceny v oddíle odívání a obuv vlivem poklesu cen oděvů o 3,0 % a obuvi o 1,2 %. Pokračoval meziroční pokles cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost (o 4,5 %). V oddíle rekreace a kultura byly i nadále nižší ceny audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat (o 11,4 %). Ceny dovolených s komplexními službami i přes jejich výrazné meziměsíční zvýšení byly o 1,6 % nižší než loni. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny mobilních telefonů o 12,1 %. Z potravin byly nižší zejména ceny vajec o 8,4 %, citrusů o 29,3 %, banánů o 23,7 %. Ceny zeleniny klesly o 12,7 % zejména vlivem poklesu cen plodové zeleniny o 36,2 % a brambor o 8,1 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,1 % a ceny služeb o 1,1 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení hypotetického nájemného byl meziročně 101,9 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červenci 1,9 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v červnu 3,1 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v květnu. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku (o 8,0 %), dále v Estonsku (o 4,9 %), Litvě (o 4,8 %) a Lotyšsku (o 4,7 %). V Německu byl cenový růst v červnu stejný jako v květnu, tj. 2,4 %. Na Slovensku růst HICP mírně zpomalil na 4,1 % (ze 4,2 % v květnu). Podle předběžných výpočtů vzrostl v červenci 2011 HICP v ČR meziměsíčně o 0,3 % a meziročně (stejně jako v červnu) o 1,9 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za červenec 2011 je 2,5 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-11 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-11 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-11 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
(Internet: /csu/czso/1-ep-7 )
Termín zveřejnění další RI: 9. 9. 2011  • cisc080911.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, vliv změny cen vybraných okruhů cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.08.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz