Indexy spotřebitelských cen - inflace - srpen 2020

Cenová hladina se meziměsíčně nezměnila

10.09.2020
Kód: 012024-20
 

Celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v srpnu stejná jako v červenci (meziměsíční změna 0,0 %). Snížení cen zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje bylo kompenzováno zvýšením cen především v oddíle doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu o 3,3 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v červenci.

 

Meziměsíční srovnání

Na snižování celkové cenové hladiny působily v srpnu především ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Zde byly nižší zejména ceny zeleniny o 3,4 %, z toho ceny brambor klesly o 11,1 %. Ceny ovoce se snížily o 1,1 % a ceny ve skupině mléko, sýry, vejce o 0,5 %. V oddíle odívání a obuv klesly ceny oděvů o 0,7 % a obuvi o 0,5 %.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle doprava byl způsoben zejména zvýšením cen automobilů o 0,6 % a cen pohonných hmot a olejů o 0,4 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 0,2 %. V oddíle rekreace a kultura byly vyšší ceny dovolených s komplexními službami o 2,1 %. Z potravin se zvýšily především ceny olejů a tuků o 2,1 % a ceny cukru o 4,9 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,2 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 0,2 %.


Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu o 3,3 %, což bylo o 0,1 procentního bodu méně než v červenci. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje zpomalil růst cen vepřového masa na 3,6 % (v červenci 5,0 %), uzenin na 8,3 % (v červenci 10,3 %), vajec na 6,9 % (v červenci 9,4 %) a nealkoholických nápojů na 3,3 % (v červenci 3,8 %). V oddíle alkoholické nápoje, tabák vzrostly ceny lihovin o 9,5 % (v červenci o 10,6 %), piva o 3,7 % (v červenci o 4,7 %) a ceny vína přešly z růstu o 2,2 % v červenci v pokles o 0,2 % v srpnu. V oddíle doprava zmírnil pokles cen pohonných hmot a olejů, které byly v srpnu nižší o 13,7 % (v červenci o 14,4 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v srpnu opět největší vliv ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák (nárůst o 9,9 %). V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly ceny masa o 6,0 %, ovoce o 22,4 % a cukru o 12,0 %. V oddíle bydlení se zvýšily ceny nájemného z bytu o 2,6 %, vodného o 1,7 %, stočného o 1,5 %, elektřiny o 7,6 % a zemního plynu o 0,4 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 5,5 %. Na meziroční snižování cenové hladiny v srpnu nadále působily ceny v oddíle doprava (pokles o 0,1 %) a ceny v oddíle pošty a telekomunikace (pokles o 4,0 %).

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,6 % a ceny služeb o 2,7 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl 103,4 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v srpnu 3,2 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)[1]) 27 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v červenci 0,8 %, což bylo o 0,1 procentního bodu více než v červnu. Nejvíce ceny vzrostly v Maďarsku (o 3,9 %) a v Polsku (o 3,7 %). Naopak pokles cen nastal v 8 zemích EU, z toho nejvíce v Řecku (o 2,1 %) a na Kypru (o 2,0 %). Na Slovensku byly ceny v červenci i v červnu vyšší o 1,8 %. V Německu byla meziroční změna cen v červenci 0,0 % (v červnu růst o 0,8 %). Podle předběžných výpočtů byla v srpnu meziměsíční změna HICP v ČR 0,0 % a meziroční 3,5 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za srpen 2020 je −0,2 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

Metodická poznámka k indexu spotřebitelských cen za srpen 2020 (COVID-19)

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen,
tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138, e-mail: 
pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-20 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-20 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-20 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny
Termín zveřejnění další RI: 12. 10. 2020


[1]) HICP neobsahuje imputované nájemné.

 

 • cisc091020.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)
 • Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad meziměsíčního přírůstku)
 • Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)
 • Tab. 5 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)
 • Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
 • Graf 2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání
 • Tiskové sdělení: Cenová hladina se meziměsíčně nezměnila
 • Vyjádření Pavly Šedivé, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.09.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz