Indexy spotřebitelských cen - inflace - březen 2011

Ceny pohonných hmot opět rostly

11.04.2011
Kód: r-7101-11
 
Spotřebitelské ceny vzrostly meziměsíčně v březnu proti únoru o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnilo zvýšení cen zejména v oddíle doprava a odívání a obuv, které bylo částečně kompenzováno poklesem cen v oddíle rekreace a kultura. Meziročně se zvýšily spotřebitelské ceny v březnu o 1,7 % (z 1,8 % v únoru).


* * *

Meziměsíční růst spotřebitelských cen o 0,1 % ovlivnilo zejména zvýšení cen pohonných hmot o 2,6 %. Průměrná měsíční cena benzinu Natural 95 (34,22 Kč/l) byla nejvyšší ve své historii, cena motorové nafty (33,80 Kč/l) byla krátkodobě vyšší pouze v červnu a červenci 2008. V souvislosti se změnou sezóny vzrostly ceny oděvů o 1,2 % a obuvi o 2,5 %. Růst cen potravin ovlivnilo zvýšení cen mléka o 3,6 %, jogurtů o 1,5 %, olejů a tuků o 1,1 %, brambor o 3,5 %, kávy o 3,6 %.

Na snižování cenové úrovně působil zejména pokles cen dovolených s komplexními službami o 2,8 % v důsledku končící zimní sezóny. Nižší než minulý měsíc byly ceny ovoce o 4,0 %, sýrů o 0,9 %, másla o 1,0 %. Snížily se i ceny lihovin o 1,8 %, piva o 1,3 %, foto-kino přístrojů o 2,6 %, zařízení pro zpracování dat o 1,6 %, knih o 2,2 %, sportovních potřeb a kosmetického zboží shodně o 1,1 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,3 % a ceny služeb klesly o 0,1 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu o 1,7 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v únoru. Zpomalení meziročního cenového růstu nastalo zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde zmírnil růst cen ovoce na 8,1 % (z 15,2 % v únoru) a zeleniny na 1,1 % (z 10,0 % v únoru).

Největší vliv na růst celkové úrovně spotřebitelských cen měly nadále ceny v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje a bydlení. Vyšší než loni byly zejména ceny běžného pečiva o 12,0 %, mouky o 31,8%, těstovin o 10,3 %, mléka o 14,7 %, másla o 17,4 %, jedlých olejů o 23,1 %, brambor o 62,1 %, kakaa o 15,9 %, kávy o 9,8 %. V bydlení vzrostly ceny elektřiny o 4,8 %, zemního plynu o 9,2 %, tepla a teplé vody o 2,4 %, vodného o 5,9 %, stočného o 6,0 %. Čisté nájemné se zvýšilo o 1,7 %, v tom regulované nájemné vzrostlo o 4,6 % a tržní o 0,5 %. Ceny pohonných hmot byly vyšší o 10,7 %.

Nižší než loni byly ceny oděvů o 3,3 % a obuvi o 2,5 %. Z potravin klesly zejména ceny rýže o 6,5 %, vajec o 20,2 %, citrusů o 12,1 %. V oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti se snížily zejména ceny přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 3,5 % a ceny zboží a služeb pro běžnou údržbu domácnosti o 1,7 %. Pokračoval meziroční pokles cen audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat (o 10,4 %) a cen mobilních telefonů (o 12,6 %).

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,2 % a ceny služeb o 1,1 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení hypotetického nájemného byl meziročně 101,9 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v březnu stejně jako v únoru 1,7 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v únoru stejný jako v lednu, tj . 2,8 %. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku (o 7,6 %) a Estonsku (o 5,5 %). V Německu zrychlil cenový růst na 2,2 % (ze 2,0 % v lednu). Také na Slovensku růst HICP zrychlil na 3,5 % (ze 3,2 % v lednu). Podle předběžných výpočtů vzrostl v březnu 2011 HICP v ČR meziměsíčně o 0,2 %, meziročně stejně jako v předchozích dvou měsících o 1,9 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za březen 2011 je 2,6 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2011Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-11 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-11 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 7103-11 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
(Internet: /csu/czso/1-ep-7 )
Termín zveřejnění další RI: 10. 5. 2011  • cisc041111.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, vliv změny cen vybraných okruhů cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 11.04.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz