Indexy spotřebitelských cen - inflace - prosinec 2014

Průměrná míra inflace v roce 2014 byla 0,4 %

09.01.2015
Kód: 012024-14
 

Spotřebitelské ceny klesly v prosinci proti listopadu o 0,1 %. Tento pokles ovlivnilo snížení cen v oddíle doprava. Meziroční růst spotřebitelských cen v prosinci zpomalil na 0,1 % (z 0,6 % v listopadu). Průměrná míra inflace za celý rok 2014 dosáhla 0,4 % a byla nejnižší od roku 2003.

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v oddíle doprava způsobilo výrazné snížení cen pohonných hmot o 5,2 %, které bylo největší od prosince 2008. Průměrná cena benzinu Natural 95 ve výši 33,93 Kč/l byla v prosinci 2014 nejnižší od února 2011, průměrná cena motorové nafty činila 34,41 Kč/l a byla nejnižší od září 2011. V oddíle odívání a obuv se snížily ceny obuvi o 0,3 %. Z potravin klesly především ceny mouky o 2,8 %, masa o 0,7 %, vajec o 1,1 %, mléka o 0,6 %, sýrů o 1,6 %, másla o 2,3 %, zeleniny o 0,4 %, nealkoholických nápojů o 1,0 %.

Na zvyšování celkové úrovně spotřebitelských cen v prosinci působil mírný růst cen v ostatních oddílech spotřebního koše. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly především ceny ovoce o 9,8 %, brambor o 12,0 %, těstovin o 4,2 %, čokolády a čokoládových výrobků o 1,4 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák se zvýšily ceny vína o 1,0 %, piva o 1,6 %, zatímco ceny lihovin klesly o 1,9 %. V oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti vzrostly zejména ceny pracích prostředků o 1,7 %. V oddíle doprava se zvýšily ceny nových automobilů o 1,5 % a ceny osobní železniční dopravy o 0,8 %. V oddíle pošty a telekomunikace vzrostly ceny poštovních služeb o 4,5 %. V oddíle ostatní zboží a služby byly vyšší ceny finančních služeb o 0,4 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,2 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 0,1 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 0,1 %, což je o 0,5 procentního bodu méně než v listopadu. Důvodem byl především vyšší meziměsíční růst cen v prosinci 2013 než v prosinci 2014. Týkalo se to zejména cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, které z listopadového meziročního růstu o 1,5 % přešly v prosinci v pokles o 0,5 %. Snížení cen v tomto oddíle ovlivnilo zejména prohloubení meziročního poklesu cen zeleniny na -14,3 % (z -2,3 % v listopadu). Ceny mléka, sýrů a másla přešly v prosinci v pokles o 2,1 % až 2,8 % (v listopadu růst o 0,7 % až 1,6 %). U řady potravin došlo ke zpomalení cenového růstu. Ceny pekárenských výrobků a obilovin byly vyšší o 0,3 % (v listopadu o 0,7 %), masa o 0,7 % (v listopadu o 1,2 %), vajec o 12,5 % (v listopadu o 16,7 %), jogurtů o 4,6 % (v listopadu o 5,5 %), ostatních mléčných výrobků o 1,8 % (v listopadu o 3,3 %), ovoce o 1,4 % (v listopadu o 2,2 %). Meziroční pokles cen v oddíle doprava byl důsledkem snížení cen pohonných hmot o 6,0 % (v listopadu růst o 0,6 %).

Ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje přestaly mít v prosinci dosavadní zvyšující vliv na růst cenové hladiny, naopak začaly působit protiinflačně. Největší vliv měly ceny v oddíle ostatní zboží a služby, kde ceny pojištění byly vyšší o 2,9 % a ceny finančních služeb o 5,6 %.

Na snižování meziročního cenového růstu působil pokles cen v oddíle bydlení vlivem poklesu cen elektřiny o 9,6 %. Ceny zemního plynu se zvýšily o 2,4 %, čistého nájemného o 1,3 %, vodného o 3,4 %, stočného o 3,2 %, tepla a teplé vody o 0,6 %. Meziroční pokles cen pokračoval v oddíle pošty a telekomunikace v důsledku snížení cen telefonických a telefaxových služeb o 1,6 % a mobilních telefonů o 19,0 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,7 %, zatímco ceny služeb byly vyšší o 1,2 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 100,0 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v prosinci 0,4 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v listopadu 0,4 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v říjnu.Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku a Rakousku (shodně o 1,5 %). Naopak největší pokles cen nastal v Bulharsku (o 1,9 %) a Řecku (o 1,2 %). Na Slovensku byl meziroční růst cen druhý měsíc nulový. V Německu zpomalil meziroční růst cen v listopadu na 0,5 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v říjnu. Podle předběžných výpočtů bylameziměsíční změna HICP v ČR v prosinci 0,0 % a meziroční 0,1 % (v listopadu 0,6 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za prosinec 2014 je -0,2 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP).
______________________

1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2014 a v roce 2014


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz 
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz 
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-14 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 012019-14 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 012023-14 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
/csu/czso/1-ep-7 
Termín zveřejnění další RI: 9. 2. 2015

 • cisc010915.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
 • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
 • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  26. ledna 2015 byly údaje v této tabulce upraveny. Za případné potíže se omlouváme.
 • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
 • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, specifické indexy spotřebitelských cen)
 • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
 • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.01.2015
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz