Indexy spotřebitelských cen - inflace - květen 2011

Ceny potravin zvýšily inflaci

09.06.2011
Kód: r-7101-11
 
Spotřebitelské ceny vzrostly meziměsíčně v květnu proti dubnu o 0,5 %. Tento růst ovlivnilo ve značné míře zvýšení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil na 2,0 % z 1,6 % v dubnu.


* * *

Meziměsíční růst spotřebitelských cen o 0,5 % ovlivnilo zejména zvýšení cen pekárenských výrobků a obilovin o 7,3 %, z toho chleba o 12,3 % a běžného pečiva o 16,9 %. Ceny ovoce vzrostly o 3,1 % vlivem zvýšení cen banánů o 12,4 % a jablek o 8,9 %. Růst cen potravin ovlivnilo zvýšení cen mléka o 1,8 %, sýrů o 1,4 %, másla o 3,0 %, jedlých olejů o 2,2 %, rostlinných tuků o 2,4 %, cukru o 3,1 % a nealkoholických nápojů o 2,9 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák vzrostly ceny vína o 2,4 % a piva o 2,3 %. V oddíle zdraví se zvýšily sezónní ceny lázeňských pobytů o 7,0 %. Pokračovalo, i když mírnějším tempem než v předchozích dvou měsících, zvyšování cen pohonných hmot, které v květnu činilo 0,7 %. Průměrná měsíční cena benzinu Natural 95 se v květnu zvýšila o 1,0 %, čímž došlo k dalšímu zvýšení jejího historického maxima na 35,21 Kč/l.

Na snižování cenové úrovně působil zejména pokles cen oděvů o 0,5 %, obuvi o 0,4 %, chladniček a mrazniček o 1,3 %, zařízení pro zpracování dat a nosných médií pro záznam obrazu a zvuku shodně o 1,1 %, kosmetického zboží o 1,7 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,8 % a ceny služeb o 0,1 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v květnu o 2,0 %, což je o 0,4 procentního bodu více než v dubnu. Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo hlavně v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje v důsledku zvýšení cen u řady druhů potravin. To se týkalo zejména cen běžného pečiva, u kterých zrychlil růst na 34,4 % (ze 17,7 % v dubnu), a cen chleba se zvýšením o 20,4 % (ze 4,4 % v dubnu). Ceny mouky vzrostly o 38,6 % (ze 30,3 % v dubnu), těstovin o 15,5 % (z 12,8 % v dubnu), mléka o 15,4 % (ze 13,0 % v dubnu), másla o 21,3 % (z 18,3 % v dubnu), jedlých olejů o 26,5 % (z 23,6 % v dubnu), rostlinných tuků o 14,0 % (z 11,1 % v dubnu), cukru o 21,3 % (ze 16,6 % v dubnu), kakaa o 16,4 % (ze 14,4 % v dubnu).

Ceny potravin a nealkoholických nápojů měly v květnu dominantní vliv na meziroční růst celkové hladiny spotřebitelských cen. Druhý největší vliv na celkovou úroveň spotřebitelských cen měly ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny elektřiny o 4,8 %, zemního plynu o 5,8 %, vodného o 6,2 %, stočného o 5,8 %, tepla a teplé vody o 1,7 %. Čisté nájemné se zvýšilo o 2,6 %, v tom regulované nájemné vzrostlo o 6,5 % a tržní o 0,9 %. V oddíle alkoholické nápoje a tabák byly vyšší ceny lihovin o 4,4 %, vína o 6,1 % a tabákových výrobků o 3,6 %. V dopravě vzrostly ceny pohonných hmot o 9,3 %.

Nižší než loni byly i nadále ceny v oddíle odívání a obuv vlivem poklesu cen oděvů o 3,1 %, zatímco ceny obuvi byly vyšší o 0,2 %. Z potravin klesly zejména ceny rýže o 5,5 %, vajec o 14,8 %, citrusů o 8,5 %, peckovin a bobulovin o 6,6 %, plodové zeleniny o 14,5 %. Pokračoval meziroční pokles cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost (o 4,2 %), zboží a služeb pro běžnou údržbu domácnosti (o 1,9 %), audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat (o 10,6 %) a cen mobilních telefonů (o 11,9 %).

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 2,5 % a ceny služeb o 1,0 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení hypotetického nájemného byl meziročně 102,2 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v květnu 1,8 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v dubnu 3,2 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v březnu. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku (o 8,4 %) a Estonsku (o 5,4 %). V Německu zrychlil cenový růst na 2,7 % (ze 2,3 % v březnu). Na Slovensku růst HICP mírně zrychlil na 3,9 % (ze 3,8 % v březnu). Podle předběžných výpočtů vzrostl v květnu 2011 HICP v ČR meziměsíčně o 0,6 %, meziročně zrychlil na 2,0 % (z 1,6 % v dubnu). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za květen 2011 je 2,7 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).
Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-11 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-11 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-11 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
(Internet: /csu/czso/1-ep-7 )
Termín zveřejnění další RI: 12. 7. 2011  • cisc060911.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, vliv změny cen vybraných okruhů cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.06.2011
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz