Indexy spotřebitelských cen - inflace - prosinec 2015

Průměrná míra inflace v roce 2015 byla 0,3 %

12.01.2016
Kód: 012024-15
 

Spotřebitelské ceny klesly v prosinci proti listopadu o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnilo především další snížení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci stejně jako v listopadu, tj. o 0,1 %. Průměrná míra inflace za rok 2015 dosáhla 0,3 % a byla nejnižší od roku 2003.

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje způsobilo zejména snížení cen zeleniny o 4,0 %, nealkoholických nápojů o 2,6 %, jogurtů o 4,3 %, čokolády a čokoládových výrobků o 3,3 %, olejů a tuků o 2,3 %, ryb o 1,1 %, vepřového masa o 0,6 %, hovězího masa o 1,0 %, mouky o 1,3 %, rýže o 1,0 %. V oddíle doprava pokračoval již pátý měsíc pokles cen pohonných hmot, který byl v prosinci 2,3 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 (29,00 Kč/l) a průměrná cena motorové nafty (28,71 Kč/l) byly nejnižší od prosince 2009. V oddíle ostatní zboží a služby byly ceny výrobků a služeb spojených s osobní péčí nižší o 1,0 %, z toho klesly především ceny kosmetického zboží o 2,1 %. Pokles cen v oddíle alkoholické nápoje a tabák ovlivnilo snížení cen vína o 3,2 %. Ceny obuvi klesly o 1,1 %.

Meziměsíčně vzrostly spotřebitelské ceny zejména v oddíle rekreace a kultura, kde se zvýšily ceny kulturních služeb a ceny zařízení a vybavení audiovizuálních, fotografických a pro zpracování dat shodně o 2,0 %. V oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti byly vyšší zejména ceny nábytku o 1,2 % a ceny zboží a služeb pro běžnou údržbu domácnosti o 2,1 %. V oddíle bydlení vzrostly ceny čistého nájemného o 0,3 %. Z potravin se zvýšily zejména ceny ovoce o 2,3 %, těstovin o 1,1 %, uzenářského zboží o 1,2 %, vajec o 0,5 %, brambor o 4,4 %, cukru o 2,3 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,2 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 0,2 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci stejně jako v listopadu o 0,1 %. Vývoj cen v prosinci ovlivnilo především prohloubení cenového poklesu v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a naopak zmírnění poklesu cen v oddíle doprava. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje v prosinci klesly ceny pekárenských výrobků a obilovin o 1,2 % (v listopadu o 0,9 %), jogurtů o 11,9 % (v listopadu o 5,7 %), másla o 9,0 % (v listopadu o 7,5 %), jedlých olejů o 5,9 % (v listopadu o 3,2 %), nealkoholických nápojů o 4,3 % (v listopadu o 2,8 %). Snižující vliv mělo i zpomalení růstu cen některých potravin. Ceny ovoce byly v prosinci vyšší o 1,3 % (v listopadu o 8,7 %), zeleniny o 12,7 % (v listopadu o 17,0 %), těstovin o 3,6 % (v listopadu o 6,8 %), rýže o 1,1 % (v listopadu o 2,7 %), ryb o 2,6 % (v listopadu o 3,5 %). V oddíle doprava došlo ke zmírnění cenového poklesu zejména vlivem cen pohonných hmot, které byly v prosinci nižší o 15,1 % (v listopadu o 17,6 %). V oddíle ostatní zboží a služby zpomalil růst cen zejména vlivem přechodu cen osobní péče z růstu o 0,6 % v listopadu v pokles o 0,4 % v prosinci.

Na zvyšování meziroční cenové hladiny měly v prosinci největší vliv ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde ceny tabákových výrobků vzrostly o 6,7 % a ceny alkoholických nápojů o 1,7 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny vodného o 3,4 %, stočného o 2,8 %, čistého nájemného o 1,3 %, tepla o 2,4 %. Ceny elektřiny byly meziročně nižší o 0,6 %. V oddíle rekreace a kultura se zvýšily ceny dovolených s komplexními službami o 6,8 %. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny oděvů o 1,7 % a ceny obuvi o 5,5 %. V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 1,2 % a ubytovacích služeb o 0,5 %.

Na snižování meziroční cenové hladiny působil nadále nejvíce pokles cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje (o 2,6 %) a v oddíle doprava (o 4,1 %). Pokračoval pokles cen v oddílech zdraví (vliv zrušení regulačních poplatků), pošty a telekomunikace.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,4 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 0,9 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 100,0 %.

Průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2015 proti průměru roku 2014 byla 0,3 %, z toho ceny služeb vzrostly o 0,8 % a ceny zboží se nezměnily.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v listopadu 0,1 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v říjnu. Nejvíce vzrostly ceny v Belgii (o 1,4 %) a na Maltě (o 1,3 %). Naopak ve dvanácti zemích EU nastal pokles cen, z toho nejvíce na Kypru (o 1,5 %) a ve Slovinsku, Rumunsku a Bulharsku (shodně o 0,9 %). Na Slovensku klesly ceny v listopadu o 0,4 % (v říjnu o 0,5 %). V Německu vzrostla cenová hladina o 0,3 % (v říjnu o 0,2 %). Podle předběžných výpočtů byla v prosinci meziměsíční změna HICP v ČR −0,1 % a meziroční také −0,1 % (v listopadu 0,0 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za prosinec 2015 je 0,2 %, jak uvedl Eurostat