Indexy spotřebitelských cen - inflace - prosinec 2012

Průměrná míra inflace v roce 2012 byla 3,3 %

09.01.2013
Kód: r-7101-12
 
Spotřebitelské ceny vzrostly v prosinci proti listopadu o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnil růst cen zejména v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Meziroční růst spotřebitelských cen zpomalil v prosinci na 2,4 % ze 2,7 % v listopadu.

Meziměsíční zvýšení spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje způsobilo zejména zvýšení cen ovoce o 11,3 %, zeleniny o 5,5 %, pekárenských výrobků a obilovin o 0,5 %. V oddíle bydlení se zvýšilo čisté nájemné v nájemních bytech o 1,0 % vlivem zvýšení regulovaného nájemného o 2,9 %. V oddíle zdraví vzrostly ceny léčiv a jejich doplatků o 0,7 %.

Na snižování cenové úrovně působil především již třetí měsíc pokračující pokles cen pohonných hmot, který v prosinci činil 2,3 %. Cena benzinu Natural 95 (35,11 Kč/l) byla nejnižší od prosince 2011 a cena motorové nafty (35,82 Kč/l) od července 2012. Ceny oděvů se snížily o 1,2 % a obuvi o 1,4 %. V oddíle pošty a telekomunikace se snížily ceny telefonických a telefaxových služeb o 0,6 % a ceny mobilních telefonů o 0,9 %. Pokles cen v oddíle ostatní zboží a služby ovlivnilo snížení cen osobní péče o 1,0 %. Ceny alkoholických nápojů klesly o 0,8 %, z toho ceny lihovin o 1,5 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,1 %, naopak ceny služeb o 0,1 % vzrostly.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v prosinci o 2,4 %, což je o 0,3 procentního bodu méně než v listopadu. Ke zpomalení cenového růstu došlo zejména v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, bydlení, zdraví a to především vlivem výrazného meziměsíčního růstu cen v těchto oddílech v prosinci 2011. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje zpomalil růst cen pekárenských výrobků a obilovin na 0,8 % (z 1,3 % v listopadu), masa na 8,7 % (z 10,2 % v listopadu), vajec na 27,6 % (z 38,3 % v listopadu), sýrů na 0,2 % (ze 3,2 % v listopadu), jogurtů na 1,8 % (ze 4 ,2 % v listopadu), kakaa na 4,9 % (z 9,4 % v listopadu), kávy na 5,7 % (z 8,1 % v listopadu). Ceny olejů a tuků přešly z růstu o 0,6 % v listopadu v pokles o 2,5 % v prosinci. V oddíle zdraví se výrazně snížil růst cen ústavní zdravotní péče na 1,6 % ze 45,0 % v listopadu v důsledku zvýšení poplatku za pobyt v nemocnici od prosince 2011. Podobně v oddíle bydlení zpomalil meziroční růst cen zemního plynu na 4,3 % (ze 7,7 % v listopadu) v důsledku jeho zdražení od prosince 2011. Zpomalení cenového růstu v oddíle doprava způsobily zejména ceny pohonných hmot, které byly meziročně vyšší o 0,6 % (v listopadu o 3,1 %). V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny osobní péče o 1,1 % (v listopadu o 1,7 %).

Rozhodující vliv na výši celkové meziroční hladiny spotřebitelských cen v prosinci měly i přes zpomalení jejich růstu nadále ceny v oddíle bydlení, voda, energie, paliva a ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. V bydlení byly vyšší ceny zemního plynu o 4,3 %, elektřiny o 4,2 %, vodného o 12,0 %, stočného o 10,7 %, tepla a teplé vody o 8,4 %. Čisté nájemné vzrostlo o 4,3 %, z toho regulované o 11,6 % a tržní o 1,0 %.

Na snižování meziročního cenového růstu působily ceny v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů klesly o 3,4 % a obuvi o 2,0 %. V oddíle pošty a telekomunikace se snížily ceny telefonických a telefaxových služeb o 5,5 % a ceny mobilních telefonů o 10,4 %. Pokles cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti ovlivnilo zejména snížení cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 4,8 %.

Ceny zboží úhrnem a ceny služeb vzrostly shodně o 2,3 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 102,4 %.

Průměrná míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen v roce 2012 proti průměru roku 2011 byla 3,3 %, což je o 1,4 procentního bodu více než v roce 2011 a nejvyšší hodnota za poslední čtyři roky.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 1) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v listopadu 2,4 %, což je o 0,2 procentního bodu méně než v říjnu. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku (o 5,3 %) a nejméně v Řecku (o 0,4 %). V Německu zpomalil růst cen v listopadu na 1,9 % z 2,1 % v říjnu. Také na Slovensku došlo v listopadu ke zpomalení cenového růstu na 3,5 % ze 3,9 % v říjnu. Podle předběžných výpočtů se v prosinci 2012 přírůstek HICP v ČR meziměsíčně nezměnil a meziročně vzrostl o 2,4 % (v listopadu o 2,8 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za prosinec 2012 je 2,2 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).
______________________________

1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 4. čtvrtletí 2012 a v roce 2012


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-12 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-12 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Související dokumenty na internetu: 710344-12 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) /csu/czso/1-ep-7
Inflace – druhy, definice, tabulky /csu/czso/mira_inflace
Termín zveřejnění další RI: 11. 2. 2013  • cisc010913.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, specifické indexy spotřebitelských cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.01.2013
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz