Indexy spotřebitelských cen - inflace - srpen 2010

Hladina spotřebitelských cen letos poprvé meziměsíčně klesla

09.09.2010
Kód: r-7101-10
 
Celková hladina spotřebitelských cen klesla v srpnu proti červenci o 0,3 %. Tento vývoj ovlivnil zejména pokles cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje a též doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu stejně jako v červenci, tj. o 1,9 %.


* * *

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen o 0,3 % způsobilo především snížení sezónních cen plodové zeleniny o 26,6 %, peckovin a bobulovin o 13,0 %. V oddíle doprava klesly v srpnu (po šesti měsících růstu a nepatrném poklesu v červenci) ceny pohonných hmot o 1,9 %. V důsledku slev zejména letního zboží klesly ceny obuvi o 1,5 %.

Opačný vliv na vývoj cenové hladiny mělo sezónní zvýšení cen dovolených s komplexními službami o 2,5 %. Z potravin vzrostly především ceny masa o 1,1 %, olejů a tuků o 1,2 %, cukru o 2,2 %, kakaa o 2,1 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,5 %, ceny služeb vzrostly o 0,2 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu stejně jako v červenci o 1,9 %. Zpomalení meziročního cenového růstu nastalo v oddíle doprava, kde růst cen pohonných hmot zmírnil na 11,2 % (ze 13,8 % v červenci). Naopak vyšší meziroční růst cen než v červenci nastal v srpnu v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny ovoce se zvýšily o 15,5 % (z 8,6 % v červenci ), olejů a tuků o 6,9 % (ze 4,6 % v červenci) a mléka, sýrů a vajec o 5,2 % (ze 4,6 % v červenci).

Největší vliv na růst cenové hladiny měly ceny v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, bydlení a alkoholické nápoje a tabák. V bydlení vzrostlo čisté nájemné o 9,1 %, v tom se regulované nájemné zvýšilo o 17,0 % a tržní kleslo o 0,4 %. Ceny zemního plynu byly vyšší o 3,9 %, tepla a teplé vody o 3,5 %, vodného o 3,8 %, stočného o 4,9 %. Ceny alkoholických nápojů a tabákových výrobků vzrostly shodně o 5,4 %.

Nižší než loni byly ceny oděvů o 2,8 % a obuvi o 1,1 %. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny mobilních telefonů o 11,7 % a ceny telefonických a telefaxových služeb o 1,2 %. V oddíle rekreace a kultura byly nižší ceny audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 8,2 %. V bydlení klesly ceny elektřiny o 2,7 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,6 % a ceny služeb o 2,3 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení hypotetického nájemného byl meziročně 101,9 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v srpnu 0,9 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v červenci.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v červenci 2010 2,1 %, což je o 0,2 procentního bodu více než v červnu. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku (o 7,1 %) a Řecku (o 5,5 %). Meziroční cenový pokles pokračoval v Irsku (-1,2 %) a Lotyšsku (-0,7 %). V Německu zrychlil meziroční cenový růst na 1,2 % (z 0,8 % v červnu). Podobně na Slovensku zrychlil růst cen v červenci na 1,0 % z 0,7 % v červnu. Podle předběžných výpočtů klesl v srpnu HICP v ČR meziměsíčně o 0,3 %, meziročně vzrostl o 1,5 % (v červenci o 1,6 %) . Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za srpen 2010 je 1,6 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).

* * *

Od ledna 2010 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách. Váhy vycházejí z výdajů domácností roku 2008. Vypočtené indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k základu rok 2005 = 100. Tím je zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů rok 2005 = 100, ze které jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období minulého roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12-ti předcházejících měsíců).
Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ.
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-10 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-10 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 7103-10 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
(Internet: /csu/czso/1-ep-7 )  • cisc090910.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, vliv změny cen vybraných okruhů cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.09.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz