Indexy spotřebitelských cen - inflace - březen 2024

Meziroční cenový růst se nezměnil

10.04.2024
Kód: 012024-24
 

Spotřebitelské ceny meziměsíčně vzrostly o 0,1 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle doprava. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v březnu stejně jako v únoru o 2,0 %.
 

Meziměsíční srovnání

Meziměsíčně spotřebitelské ceny v březnu vzrostly o 0,1 %. Vývoj cen v oddíle doprava byl ovlivněn především zvýšením poplatku za dálniční známku o 53,3 % a růstem cen pohonných hmot a olejů o 1,6 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 0,5 % a ubytovacích služeb o 1,9 %. Růst cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák byl ovlivněn vyššími cenami tabákových výrobků o 2,1 %. K meziměsíčnímu snížení celkové cenové hladiny v březnu přispěly především ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Zde klesly zejména ceny ovoce o 2,6 %, vajec o 6,0 %, vepřového masa o 1,7 %, sýrů a tvarohů o 1,1 % a jogurtů o 3,7 %. V oddíle rekreace a kultura byly nižší ceny dovolených s komplexními službami o 2,8 % v důsledku končící zimní sezóny.

Ceny zboží úhrnem zůstaly na úrovni měsíce února a ceny služeb vzrostly o 0,4 %.
 

Meziroční srovnání

„V březnu ceny oproti loňskému roku vzrostly stejně jako v únoru o 2 %. Vývoj cen v jednotlivých oddílech spotřebního koše byl však rozdílný. Jediným oddílem, kde ceny meziročně klesly, byl oddíl potraviny a nealkoholické nápoje, a to zhruba o 6 %, uvedla Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ.

Meziročně spotřebitelské ceny v březnu vzrostly stejně jako v únoru o 2,0 %. Zrychlení1) meziročního cenového růstu zejména v oddíle doprava bylo kompenzováno prohloubením cenového poklesu v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. V oddíle doprava v březnu vzrostly ceny pohonných hmot a olejů o 4,8 % (v únoru růst o 1,2 %) a poplatek za dálniční známku o 53,3 % (v únoru meziroční změna 0,0 %). Naopak v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje klesly zejména ceny mouky o 27,8 % (v únoru pokles o 22,8 %), vepřového masa o 5,7 % (v únoru pokles o 2,0 %), jogurtů o 7,9 % (v únoru pokles o 6,1 %), ovoce o 2,9 % (v únoru pokles o 1,1 %) a zeleniny o 4,8 % (v únoru pokles o 0,1 %).

Na meziroční růst cenové hladiny měly v březnu nadále největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny nájemného z bytu2) o 7,1 %, výrobků a služeb pro běžnou údržbu bytu o 4,6 %, vodného o 10,9 %, stočného o 10,5 %, elektřiny o 13,1 % a tepla a teplé vody o 3,0 %. Ceny zemního plynu meziročně klesly o 5,2 % a tuhých paliv o 4,4 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle stravování a ubytování, kde byly vyšší ceny stravovacích služeb o 8,2 % a ubytovacích služeb o 9,0 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák vzrostly ceny lihovin o 3,2 %, piva o 4,9 % a tabákových výrobků o 5,9 %. Ceny vína meziročně klesly o 3,0 %. Ceny v oddíle doprava byly vyšší o 3,5 %. Na meziroční snižování celkové cenové hladiny měly v březnu největší vliv ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde kromě již výše zmíněného, klesly ceny drůbežího masa o 16,4 %, polotučného trvanlivého mléka o 26,6 %, vajec o 27,7 % a cukru o 22,2 %.

Náklady vlastnického bydlení (imputované nájemné) meziročně vzrostly o 0,9 % (v únoru o 1,0 %). Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení nákladů vlastnického bydlení byl 102,1 %. (Více informací: Metodická poznámka.)

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,1 % a ceny služeb o 5,4 %.

Hladina bazického indexu spotřebitelských cen k základnímu období průměr roku 2015 byla v březnu 150,4 % (v únoru 150,2 %).

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v březnu 7,1 % (v únoru 8,2 %).
 

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)3)

Podle předběžných výpočtů vzrostl v březnu HICP v Česku meziměsíčně o 0,2 % a meziročně o 2,2% (v únoru také o 2,2 %). Podle bleskových odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP v březnu 2024 za Eurozónu 2,4 % (v únoru 2,6 %), v Německu 2,3 % a na Slovensku 2,5 %. Nejvyšší byla v březnu v Chorvatsku (4,9 %) a nejnižší v Litvě (0,3 %). Podle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v únoru 2,8 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v lednu. Nejvyšší byla v únoru v Rumunsku (7,1 %) a nejnižší v Dánsku a v Lotyšsku (shodně 0,6 %).

(Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)


____________________


1) Zrychlení/zpomalení růstu meziročního cenového indexu je rozdíl mezi aktuálním a předchozím meziročním indexem. Je proto závislé na změně aktuálního meziměsíčního indexu a zároveň na změně základny – meziměsíčního indexu (růstu/poklesu) ve stejném měsíci loňského roku.
2) Nájemné z bytu zahrnuje jak nově uzavřené smlouvy, tak i stávající.
3) HICP neobsahuje imputované nájemné.Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,
e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace: 012018-24 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 012019-24 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny

Termín zveřejnění další RI: 13. 5. 2024

 


Související analýza: Vývoj indexů spotřebitelských cen - 1. čtvrtletí 2024

 • cisc041024.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)
 • Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad meziměsíčního přírůstku)
 • Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)
 • Tab. 5 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)
 • Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
 • Graf 2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání
 • Vyjádření Pavly Šedivé, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.04.2024
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz