Indexy spotřebitelských cen - inflace - leden 2019

Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly

13.02.2019
Kód: 012024-19
 

Spotřebitelské ceny vzrostly v lednu proti prosinci o 1,0 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle bydlení. Meziroční růst spotřebitelských cen v lednu zrychlil na 2,5 %, což bylo o 0,5 procentního bodu více než v prosinci.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle bydlení způsobilo především zvýšení cen elektřiny o 5,3 %, tepla a teplé vody o 2,8 %, nájemného z bytu o 0,7 %, vodného a stočného shodně o 2,6 %, zemního plynu o 0,5 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák vzrostly ceny lihovin o 8,1 %, vína o 8,4 %, piva o 3,0 % a tabákových výrobků o 0,3 %. Růst cen v oddíle rekreace a kultura byl ovlivněn zejména zvýšením cen dovolených s komplexními službami o 11,5 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší především ceny zeleniny o 2,8 %, z čehož ceny brambor vzrostly o 3,1 %. Ceny drůbežího masa se zvýšily o 2,9 %, ovoce o 2,0 %, olejů a tuků o 2,2 %, jogurtů o 3,3 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny výrobků a služeb spojených s osobní péčí o 2,1 %.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v lednu působil pokles cen v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů klesly o 2,9 % a obuvi o 2,1 %. V oddíle doprava pokračoval již třetí měsíc pokles cen pohonných hmot a olejů, který byl v lednu −3,8 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 (30,63 Kč/l) a průměrná cena motorové nafty (31,14 Kč/l) byly nejnižší od března, resp. dubna 2018.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,0 % a ceny služeb o 1,1 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v lednu o 2,5 %, což bylo o 0,5 procentního bodu více než v prosinci. Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle bydlení, kde ceny nájemného z bytu byly v lednu vyšší o 3,8 % (v prosinci o 3,3 %), vodného a stočného shodně o 2,6 % (v prosinci o 1,8 %, resp. o 1,3 %), elektřiny o 8,2 % (v prosinci o 5,6 %), tepla a teplé vody o 3,8 % (v prosinci o 1,0 %). Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo též v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde vzrostly ceny lihovin o 3,4 % (v prosinci o 1,9 %), tabákových výrobků o 4,1 % (v prosinci o 3,9 %) a ceny vína přešly z prosincového poklesu o 2,9 % v růst o 0,3 % v lednu. U dvou oddílů spotřebního koše došlo ke zmírnění meziročního cenového poklesu. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje klesly ceny vajec o 22,4 % (v prosinci o 27,8 %), ovoce o 8,5 % (v prosinci o 10,2 %), ceny másla přešly z prosincového poklesu o 5,4 % v růst o 3,8 % v lednu a ceny brambor zrychlily meziroční růst na 55,9 % (v prosinci 41,7 %). V oddíle odívání a obuv byly ceny oděvů nižší o 2,4 % (v prosinci o 2,7 %) a ceny obuvi meziročně vzrostly o 4,5 % (v prosinci o 2,5 %). Zpomalení meziročního cenového růstu nastalo v oddíle doprava vlivem cen pohonných hmot a olejů, které byly v lednu vyšší o 1,6 % (v prosinci o 6,1 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly nadále největší vliv (který v lednu ještě zesílil) ceny v oddíle bydlení (nárůst o 4,9 %). Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák (nárůst o 3,2 %). Vliv na zvýšení cenové hladiny měly také ceny v oddíle ostatní zboží a služby, kde vzrostly ceny výrobků a služeb pro osobní péči o 5,4 %, pojištění o 6,4 % a finančních služeb o 4,3 %. V oddíle stravování a ubytování se zvýšily ceny stravovacích služeb o 3,9 % a ceny ubytovacích služeb o 2,7 %.

Na meziroční snižování cenové hladiny působily v lednu zejména ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde klesly ceny cukru o 30,6 %, polotučného trvanlivého mléka o 5,4 %, nealkoholických nápojů o 1,4 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,5 % a ceny služeb o 3,9 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl meziročně 102,0 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v lednu 2,2 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v prosinci 1,7 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v listopadu. Nejvíce ceny vzrostly v Estonsku (o 3,3 %) a nejméně v Řecku a Portugalsku (o 0,6 %). Na Slovensku cenový růst v prosinci zpomalil na 1,9 % z 2,0 % v listopadu. V Německu byly ceny vyšší o 1,7 % (v listopadu o 2,2 %). Podle předběžných výpočtů byl v lednu meziměsíční přírůstek HICP v ČR 1,0 % a meziroční 2,0 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za leden 2019 je 1,4 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)
 

 ________________

1) HICP neobsahuje imputované nájemné.

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-19 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-19 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-19 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny
Termín zveřejnění další RI: 11. 3. 2019

 • cisc021319.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)
 • Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstku – meziměsíčního, jádrová inflace)
 • Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)
 • Tab. 5 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)
 • Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
 • Graf 2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání
 • Tiskové sdělení: Spotřebitelské ceny meziročně vzrostly
 • Vyjádření Pavly Šedivé, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ
  (soubory mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 13.02.2019
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz