Indexy spotřebitelských cen - inflace - říjen 2020

Meziroční růst cen zpomalil

10.11.2020
Kód: 012024-20
 

Spotřebitelské ceny vzrostly v říjnu proti září o 0,2 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména růstem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle odívání a obuv, který byl částečně kompenzován poklesem cen v oddíle bydlení. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu o 2,9 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v září.
 

Meziměsíční srovnání

Meziměsíční růst cen v oddíle odívání a obuv byl způsoben vyššími cenami oděvů o 2,7 % a obuvi o 3,3 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje vzrostly především ceny zeleniny o 6,6 %, ovoce o 1,5 %, vepřového masa o 1,8 % a jogurtů o 3,0 %. V oddíle doprava se zvýšily zejména ceny automobilů o 0,9 % a ceny pohonných hmot a olejů o 0,4 %.

Na snižování celkové hladiny spotřebitelských cen působil v říjnu především pokles cen v oddíle bydlení, kde byly nižší ceny elektřiny o 2,6 % a zemního plynu o 4,3 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák klesly ceny vína o 4,4 % a lihovin o 2,9 %. Z potravin se snížily zejména ceny cukru o 10,6 %, vajec o 3,7 %, drůbežího masa o 1,1 %, uzenin o 0,6 % a brambor o 3,5 %. Cena brambor dosáhla hodnoty 12,44 Kč/kg, což bylo nejméně od října 2016.

Ceny zboží úhrnem a ceny služeb vzrostly shodně o 0,2 %.
 

Meziroční srovnání

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu o 2,9 %, což bylo o 0,3 procentního bodu méně než v září. Zpomalení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle bydlení, kde zmírnil růst cen elektřiny na 4,8 % (v září 7,6 %) a ceny zemního plynu přešly z růstu o 0,4 % v září v pokles o 3,9 % v říjnu. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje zpomalil růst cen masa na 4,7 % (v září 5,6 %), ovoce na 13,9 % (v září 20,6 %), ceny cukru přešly z růstu o 17,4 % v září v pokles o 0,9 % v říjnu. Některé potraviny prohloubily svůj meziroční cenový pokles. Ceny polotučného trvanlivého mléka byly v říjnu nižší o 8,2 % (v září o 5,5 %), vajec o 4,4 % (v září o 0,4 %) a brambor o 18,5 % (v září o 10,4 %). V oddíle alkoholické nápoje, tabák zmírnil růst cen lihovin na 5,6 % (v září 8,5 %), vína na 0,1 % (v září 2,1 %) a piva na 4,2 % (v září 5,1 %). Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo v oddíle doprava, kde vzrostly ceny automobilů o 8,9 % (v září o 7,7 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v říjnu opět největší vliv ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde vzrostly ceny alkoholických nápojů o 3,5 % a tabákových výrobků o 14,1 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje se zvýšily ceny vepřového masa o 5,1 %, uzenin o 5,9 % a zeleniny o 6,4 %. V oddíle bydlení byly vyšší ceny nájemného z bytu o 2,0 %, vodného o 1,7 % a stočného o 1,5 %. V oddíle stravování a ubytování vzrostly ceny stravovacích služeb o 5,3 %. Na meziroční snižování cenové hladiny v říjnu nadále působily ceny v oddíle pošty a telekomunikace (pokles o 3,2 %).

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,1 % a ceny služeb o 2,7 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného (nákladů vlastnického bydlení) byl 103,1 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v říjnu 3,3 %.
 

Harmonizovaný index spotřebitelských cen (HICP)1)

Podle předběžných výpočtů vzrostl v říjnu HICP v ČR meziměsíčně o 0,1 % a meziročně o 2,9 %. Podle bleskových odhadů Eurostatu byla meziroční změna HICP za Eurozónu v říjnu 2020 −0,3 %, na Slovensku byly ceny v říjnu meziročně vyšší o 1,7 % a naopak v Německu o 0,5 % nižší. Podle předběžných údajů Eurostatu byla meziroční změna HICP 27 členských zemí EU v září 0,2 %, což bylo o 0,2 procentního bodu méně než v srpnu. Nejvíce ceny v září meziročně vzrostly v Polsku (o 3,8 %) a největší pokles nastal v Řecku (o 2,3 %). Na Slovensku byly ceny vyšší o 1,4 % a v Německu ceny klesly o 0,4 %.

(Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)
 

1) HICP neobsahuje imputované nájemné.

 

Poznámky:

Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138,
e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví

Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce

Navazující publikace: 012018-20 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-20 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-20 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)

Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny

Termín zveřejnění další RI: 10. 12. 2020

 

 • cisc111020.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)
 • Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad meziměsíčního přírůstku)
 • Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)
 • Tab. 5 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)
 • Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
 • Graf 2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání
 • Tiskové sdělení: Meziroční růst cen zpomalil
 • Vyjádření Pavly Šedivé, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.11.2020
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz