Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2010

Růst cen pohonných hmot pokračoval

10.05.2010
Kód: r-7101-10
 
Celková hladina spotřebitelských cen vzrostla v dubnu proti březnu o 0,3 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle doprava a dále zvýšení cen v oddílech bydlení, odívání a obuv, alkoholické nápoje a tabák. Meziroční růst spotřebitelských cen v dubnu zrychlil na 1,1 % (z 0,7 % v březnu).


* * *

Meziměsíční růst spotřebitelských cen o 0,3 % způsobilo především další, v letošním roce již třetí výrazné meziměsíční zvýšení cen pohonných hmot, které v dubnu dosáhlo 2,2 %. Celkem od ledna 2010 vzrostly ceny pohonných hmot o 12,5 %. Ceny benzínu Natural 95 byly v dubnu nejvyšší od července 2008, ceny motorové nafty od října 2008. V bydlení se zvýšily ceny zemního plynu o 3,3 %. Ceny oděvů vzrostly o 1,3 % a obuvi o 1,8 % zejména vlivem nových sezónních modelů. V oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde vzrostly ceny tabákových výrobků o 1,0 %, se začalo se zpožděním projevovat zvýšení jejich spotřební daně od ledna 2010. Růst cen potravin ovlivnilo zvýšení cen zeleniny vč. brambor o 4,0 %, z toho ceny brambor vzrostly o 13,0 %. Ceny čerstvého a trvanlivého mléka byly vyšší o 2,2 %, jogurtů o 2,0 %, čokolády a čokoládových výrobků o 2,1 %.

Na snižování cenové hladiny působil pokles cen v oddíle rekreace a kultura, který ovlivnilo především snížení cen audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 1,1 %. Z potravin byly mírně nižší než minulý měsíc zejména ceny běžného pečiva o 3,1 %, těstovin o 2,2 %, nealkoholických nápojů o 1,3 %. V oddíle pošty a telekomunikace se snížily ceny mobilních telefonů o 2,0 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,5 % a ceny služeb o 0,1 %.

V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu 2010 o 1,1 %, což představuje zrychlení o 0,4 procentního bodu. Zrychlení cenového růstu nastalo zejména v oddíle bydlení, kde meziroční pokles cen zemního plynu o 12,3 % v březnu zmírnil na 6,5 % v dubnu. Také u cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje zmírnil jejich meziroční pokles. V oddíle zdraví se zvýšil meziroční cenový růst léčiv na 9,7 % (ze 2,9 % v březnu) v důsledku jejich výrazného meziměsíčního poklesu v dubnu 2009. V oddíle alkoholické nápoje a tabák zrychlil růst cen alkoholických nápojů na 5,0 % (ze 4,5 % v březnu) a tabákových výrobků na 2,3 % (z 1,7 % v březnu).

Výrazný vliv na růst cenové hladiny měly i nadále ceny pohonných hmot, které byly vyšší o 21,4 %. V bydlení vzrostlo čisté nájemné o 10,1 %, v tom se regulované nájemné zvýšilo o 18,6 % a tržní kleslo o 0,3 %. Ceny vodného byly vyšší o 3,8 % a stočného o 4,9 %. Ceny stravovacích služeb se zvýšily o 2,6 % a ubytovacích služeb o 1,4 %. Z potravin byly vyšší především ceny vajec o 7,9 %, másla o 10,4 %, brambor o 12,2 %.

Na snižování cenové hladiny působily opět ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, jejich snižující vliv však přestal být dominantní. Ceny chleba byly nižší o 8,4 %, běžného pečiva o 26,1 %, mouky o 13,5 %, ovoce o 4,6 %. Snížily se i ceny oděvů o 2,7 % a obuvi o 0,6 %. V bydlení klesly ceny elektřiny o 2,7 %. V oddíle rekreace a kultura byly nižší ceny audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 8,0 %. Pokles cen v oddíle pošty a telekomunikace ovlivnilo snížení cen mobilních telefonů o 14,7 % a ceny telefonických a telefaxových služeb o 2,5 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,3 % a ceny služeb o 2,1 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení hypotetického nájemného byl meziročně 101,0 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v dubnu 0,6 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v březnu 2010.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v březnu 2010 1,9 %, což je o 0,4 procentního bodu více než v únoru. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku (o 5,7 %) a Rumunsku (o 4,2 %). Počet zemí EU, u kterých nastal meziroční pokles se zmenšil z pěti na tři, přičemž největší byl v Lotyšsku (-4,0 %). V Německu zrychlil meziroční růst na 1,2 % (z 0,5 % v únoru). Na Slovensku vzrostly ceny o 0,3 % (v únoru pokles -0,2 %). Podle předběžných výpočtů vzrostl v dubnu v ČR HICP meziměsíčně o 0,4 %, meziročně zrychlil na 0,9 % (z 0,4 % v březnu). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za duben 2010 je 1,5 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).
* * *
Od ledna 2010 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách. Váhy vycházejí z výdajů domácností roku 2008. Vypočtené indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k základu rok 2005 = 100. Tím je zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů rok 2005 = 100, ze které jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období minulého roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12-ti předcházejících měsíců).
Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ.
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-10 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-10 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 7103-10 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
(Internet: /csu/czso/1-ep-7 )  • cisc051010.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, vliv změny cen vybraných okruhů cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.05.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz