Indexy spotřebitelských cen - inflace - březen 2010

Ceny pohonných hmot dále rostly

09.04.2010
Kód: r-7101-10
 
Celková hladina spotřebitelských cen vzrostla v březnu proti únoru o 0,3 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje a doprava. Meziroční růst spotřebitelských cen v březnu mírně zrychlil na 0,7 % (z 0,6 % v únoru).


* * *

Meziměsíční zvýšení spotřebitelských cen způsobilo zvýšení cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje hlavně v důsledku zvýšení cen zeleniny vč. brambor o 10,4 % a ovoce o 2,3 %. V oddíle doprava vzrostly ceny pohonných hmot o 2,5 %. Ceny benzínu Natural 95 byly v březnu nejvyšší od srpna 2008, ceny motorové nafty od října 2008. Ceny oděvů vzrostly o 0,6 % a obuvi o 1,2 % vlivem nových jarních modelů na trhu.

Na snižování cenové hladiny působil pokles cen v oddíle rekreace a kultura, který ovlivnilo především snížení cen dovolených s komplexními službami o 3,3 % v důsledku končící zimní sezóny. Nižší než minulý měsíc byly i ceny některých potravin. Ceny jogurtů klesly o 1,5 %, másla o 2,0 %, cukru o 2,7 % a kávy o 1,0 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,4 % a ceny služeb klesly o 0,2 %.

V meziročním srovnání vzrostly spotřebitelské ceny v březnu 2010 o 0,7 % (v únoru o 0,6 %). Mírné zrychlení cenového růstu ovlivnily zejména ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje v důsledku zmírnění jejich meziročního poklesu. Cenový růst alkoholických nápojů zpomalil na 4,5 % (z 5,4 % v únoru) a tabákových výrobků na 1,7 % (z 2,7 % v únoru).

Dominantní vliv na růst cenové hladiny měly ceny pohonných hmot, které byly vyšší o 21,7 %. V bydlení vzrostlo čisté nájemné o 10,7 %, v tom regulované nájemné se zvýšilo o 18,4 % a tržní o 1,3 %. Ceny vodného byly vyšší o 4,1 % a stočného o 4,6 %. Ceny stravovacích služeb se zvýšily o 2,6 % a ubytovacích služeb o 1,9 %.

Na snižování cenové hladiny působily nadále, i když se slábnoucí intenzitou, ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. Ceny chleba byly nižší o 9,6 %, běžného pečiva o 22,6 %, mouky o 16,0 %, rostlinných a ostatních tuků o 10,0 %, ovoce o 4,8 %, cukru o 10,4 %. V odívání se snížily ceny oděvů o 3,8 %. V bydlení klesly ceny zemního plynu o 12,3 % a ceny elektřiny o 2,7 %. V oddíle rekreace a kultura byly nižší ceny audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 7,8 %. Pokles cen v oddíle pošty a telekomunikace ovlivnilo snížení cen mobilních telefonů o 12,0 % a ceny telefonických a telefaxových služeb o 2,5 % vlivem slev mobilních operátorů.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,5 %, ceny služeb byly vyšší o 2,2 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení hypotetického nájemného byl meziročně 100,4 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v březnu 0,7 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v únoru 2010.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v únoru 2010 1,4 %, což je o 0,3 procentního bodu méně než v lednu. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku (o 5,6 %) a Rumunsku (o 4,5 %). U pěti zemí EU nastal meziroční pokles, který byl největší v Lotyšsku (-4,3 %). V Německu zpomalil meziroční růst na 0,5 % (z 0,8 % v lednu). Na Slovensku klesly ceny v únoru stejně jako v lednu o 0,2 %. Podle předběžných výpočtů vzrostl v březnu v ČR HICP meziměsíčně o 0,2 %, meziročně již třetí měsíc o 0,4 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eur ozónu za březen 2010 je 1,5 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).

* * *

Od ledna 2010 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách. Váhy vycházejí z výdajů domácností roku 2008. Vypočtené indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k základu rok 2005 = 100. Tím je zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů rok 2005 = 100, ze které jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období minulého roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12-ti předcházejících měsíců).

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů spotřebitelských cen v 1. čtvrtletí 2010Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ.
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-10 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-10 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 7103-10 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
(Internet: /csu/czso/1-ep-7 )  • cisc040910.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, vliv změny cen vybraných okruhů cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.04.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz