Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2018

Spotřebitelské ceny se meziročně mírně zvýšily

10.05.2018
Kód: 012024-18
 

Spotřebitelské ceny vzrostly v dubnu oproti březnu o 0,3 %. Tento vývoj byl ovlivněn zejména vyššími cenami v oddíle odívání a obuv. Meziroční růst spotřebitelských cen v dubnu zrychlil na 1,9 %, což bylo o 0,2 procentního bodu více než v březnu.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle odívání a obuv způsobilo zvýšení cen oděvů o 2,9 % a obuvi o 5,9 %. V oddíle bydlení vzrostly ceny nájemného z bytu o 0,4 %. Růst cen v oddíle alkoholické nápoje, tabák byl způsoben vyššími cenami tabákových výrobků o 1,0 % a alkoholických nápojů o 0,9 %. Vývoj cen v oddíle doprava ovlivnily ceny pohonných hmot a olejů, které v dubnu vzrostly o 1,3 %. Průměrná cena benzinu Natural 95 (30,77 Kč/l) a průměrná cena motorové nafty (30,00 Kč/l) byly nejvyšší od loňského dubna. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje byly vyšší především ceny trvanlivého polotučného mléka o 4,9 % a nealkoholických nápojů o 0,6 %.

Ke snížení celkové úrovně spotřebitelských cen v dubnu přispěl pokles cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde byly nižší především ceny ovoce o 4,3 %, zeleniny o 3,6 % a pekárenských výrobků a obilovin o 0,9 %. V oddíle rekreace a kultura klesly zejména ceny dovolených s komplexními službami o 2,0 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,4 % a ceny služeb o 0,3 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu o 1,9 %, což je o 0,2 procentního bodu více než v březnu. Toto zrychlení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde byly ceny alkoholických nápojů v dubnu vyšší o 4,2 % (v březnu o 0,7 %) a ceny tabákových výrobků o 3,5 % (v březnu o 2,9 %).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v dubnu opět největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 2,6 %, vodného o 1,8 %, stočného o 1,3 %, elektřiny o 2,8 %. Další v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny mouky meziročně vzrostly o 14,4 %, drůbežího masa o 5,0 %, jogurtů o 12,7 %, vajec o 13,5 %, másla o 10,1 %, margarínu a ostatních rostlinných tuků o 8,8 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák byly vyšší ceny lihovin o 5,1 %, vína o 3,6 % a piva o 3,5 %. Vliv na zvýšení cenové hladiny měly též ceny v oddíle stravování a ubytování, kde vzrostly ceny stravovacích služeb o 3,5 % a ceny ubytovacích služeb o 2,9 %.

Na meziroční snižování cenové hladiny působily v dubnu ceny v oddíle pošty a telekomunikace, zejména vlivem poklesu cen telefonních a faxových služeb o 2,0 %. Pokles cen nastal též v oddíle odívání a obuv vlivem nižších cen oděvů o 2,0 %. V oddíle bydlení se snížily ceny zemního plynu o 0,8 % a ceny tepla a teplé vody o 0,4 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,6 % a ceny služeb o 2,6 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 101,7 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v dubnu 2,3 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v březnu 1,5 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v únoru. Nejvíce ceny vzrostly v Rumunsku (o 4,0 %). Naopak na Kypru došlo v březnu k meziročnímu poklesu cen o 0,4 %. Na Slovensku cenový růst v březnu zrychlil na 2,5 % z 2,2 % v únoru. V Německu byly ceny vyšší o 1,5 % (v únoru o 1,2 %). Podle předběžných výpočtů vzrostl v dubnu HICP v ČR meziměsíčně o 0,3 % a meziročně o 1,8 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za duben 2018 je 1,2 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)
 

* * *
 

Od ledna 2018 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na základě nově zavedené klasifikace ECOICOP (evropská klasifikace individuální spotřeby podle účelu), která zavádí do spotřebního koše detailnější členění. K této změně dochází dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/792. Struktura publikovaných indexů zůstává zachována.

Od ledna 2018 jsou zároveň indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách, které vycházejí z výdajů domácností v roce 2016. Nově vypočítávané indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k časové řadě indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Tím je zajištěno pokračování této časové řady, ze které jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).

Nový spotřební koš naleznete na internetových stránkách ČSÚ: spotřební koš.

 

_________________
 

1) HICP neobsahuje imputované nájemné.

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-18 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-18 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-18 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny
Termín zveřejnění další RI: 11. 6. 2018

 • cisc051018.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)
 • Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstku – meziměsíčního, jádrová inflace)
 • Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)
 • Tab. 5 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)
 • Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
 • Graf 2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen – mezinárodní srovnání
 • Vyjádření Pavly Šedivé, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.05.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz