Indexy spotřebitelských cen - inflace - říjen 2012

Spotřebitelské ceny meziměsíčně mírně vzrostly

09.11.2012
Kód: r-7101-12
 
Spotřebitelské ceny po třech měsících poklesu vzrostly v říjnu proti září o 0,2 %. Tento vývoj ovlivnilo zvýšení cen především v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje a tabák, odívání a obuv. Meziroční růst spotřebitelských cen v říjnu byl stejný jako v září, tj. 3,4 %.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje ovlivnilo zejména zvýšení cen masa o 1,2 %, vajec o 3,4 %, mléka o 3,5 %, másla o 9,0 %, ovoce o 3,0 %, nealkoholických nápojů o 1,7 %. Ceny alkoholických nápojů vzrostly o 3,1 %, z toho ceny piva o 4,8 %. V oddíle odívání a obuv se zvýšily ceny oděvů o 2,3 % a obuvi o 4,6 %.

Na snížení cenové úrovně působil především pokles cen v oddíle doprava, kde ceny pohonných hmot po dvou měsících růstu klesly v říjnu meziměsíčně o 1,1 %. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny mobilních telefonů o 1,3 % a ceny telefonických a telefaxových služeb o 0,6 %. Pokles cen v oddíle zdraví ovlivnilo snížení cen léků a jejich doplatků o 0,5 % a sezónních cen lázeňských pobytů o 5,5 %. Z potravin se snížily zejména ceny jogurtů o 3,6 %, brambor o 6,3 %, cukru o 1,4 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,6 % a ceny služeb klesly o 0,2 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu stejně jako v září o 3,4 %. Zrychlení cenového růstu nastalo zejména v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde ceny alkoholických nápojů byly vyšší o 4,4 % (v září o 1,2 %). Naopak ke zpomalení meziročního růstu došlo především v oddíle doprava vlivem snížení růstu cen pohonných hmot na 7,8 % z 9,6 % v září.

Rozhodující vliv na meziroční růst celkové hladiny spotřebitelských cen v říjnu měly i nadále ceny v oddíle bydlení, voda, energie, paliva a ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. V bydlení byly vyšší ceny zemního plynu o 13,2 %, elektřiny o 4,4 %, vodného o 12,0 %, stočného o 10,5 %, tepla a teplé vody o 8,7 %. Čisté nájemné vzrostlo o 4,3 %, z toho regulované o 10,7 % a tržní o 1,5 %. Z potravin vzrostly ceny masa o 10,3 %, z toho vepřového o 15,8 % a hovězího o 12,5 %. Ceny vajec se zvýšily o 40,0 %, jogurtů o 8,2 %, ovoce o 9,0 %, zeleniny o 16,1 %, kakaa o 10,3 %.

Na snižování meziročního cenového růstu působily ceny v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů klesly o 4,1 % a obuvi o 1,5 %. Pokles cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti ovlivnilo zejména snížení cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 5,1 %. V oddíle pošty a telekomunikace se snížily ceny mobilních telefonů o 9,5 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,7 % a ceny služeb o 2,8 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 103,6 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v říjnu 3,3 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 1) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v září stejně jako v srpnu 2,7 %. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku (o 6,4 %) a nejméně v Řecku (o 0,3 %). V Německu zpomalil růst cen na 2,1 % z 2,2 % v srpnu. Na Slovensku vzrostly ceny v září stejně jako v červenci a srpnu o 3,8 %. Podle předběžných výpočtů vzrostl v říjnu 2012 HICP v ČR meziměsíčně o 0,3 % a meziročně vzrostl o 3,6 % (v září o 3,5 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za říjen 2012 je 2,5 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).
____________________________________

1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-12 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-12 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-12 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) /csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 10. 12. 2012  • cisc110912.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, vliv změny cen vybraných okruhů cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.11.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz