Indexy spotřebitelských cen - inflace - srpen 2012

Ceny pohonných hmot po třech měsících znovu rostly

10.09.2012
Kód: r-7101-12
 
Spotřebitelské ceny klesly v srpnu proti červenci o 0,1 %. Tento vývoj ovlivnilo snížení cen především v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, odívání a obuv, pošty a telekomunikace, které bylo částečně eliminováno zvýšením cen v oddíle doprava. Meziroční růst spotřebitelských cen zrychlil na 3,3 % (ze 3,1 % v červenci).

Meziměsíční snížení spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje ovlivnilo zejména snížení cen zeleniny o 9,0 %, z toho ceny brambor klesly o 28,4 %. Ceny ovoce se snížily o 3,1 % vlivem poklesu cen peckovin a bobulovin o 22,5 %. Ceny běžného pečiva, rýže a vajec byly nižší o 2,2 – 2,6 %. V oddíle odívání a obuv se snížily ceny oděvů o 0,4 % a obuvi o 2,5 %. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny mobilních telefonů o 0,8 % a ceny telefonických a telefaxových služeb o 0,7 %.

Opačný vliv na celkovou hladinu spotřebitelských cen mělo zvýšení cen v oddíle doprava, kde ceny pohonných hmot vzrostly v srpnu meziměsíčně o 3,3 %. Byl to největší meziměsíční cenový růst pohonných hmot od prosince 2010 a jejich ceny se tak po třech měsících poklesu vrátily téměř na úroveň měsíce května. Z potravin se zvýšily především ceny mouky o 7,3 %, jogurtů o 3,2 %, rostlinných tuků o 2,8 %, čaje o 2,9 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,2 % a ceny služeb se nezměnily.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v srpnu o 3,3 %, což je o 0,2 procentního bodu více než v červenci. Zrychlení cenového růstu způsobily zejména ceny v oddíle doprava v důsledku zvýšení cen pohonných hmot o 6,5 % ze 3,1 % v červenci.

Největší vliv na meziroční růst celkové hladiny spotřebitelských cen v srpnu měly i nadále ceny v oddíle bydlení, voda, energie, paliva a ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje. V bydlení byly vyšší ceny zemního plynu o 14,0 %, elektřiny o 4,2 %, vodného o 12,0 %, stočného o 10,5 %, tepla a teplé vody o 8,6 %. Čisté nájemné vzrostlo o 4,4 %, z toho regulované o 10,6 % a tržní o 1,6 %. Z potravin vzrostly ceny masa o 7,9 %, vajec o 62,3 %, jogurtů o 13,1 %, ovoce o 13,6 %, zeleniny o 14,4 %, nealkoholických nápojů o 7,6 %.

Na snižování meziročního cenového růstu působily ceny v oddíle odívání a obuv, kde ceny oděvů klesly o 5,0 % a obuvi o 2,5 %. Pokles cen v oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti ovlivnilo zejména snížení cen přístrojů a spotřebičů pro domácnost o 5,8 %, nástrojů a potřeb pro dům a zahradu o 5,6 %. V oddíle rekreace a kultura pokračoval pokles cen audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 7,2 %. V oddíle pošty a telekomunikace se snížily ceny mobilních telefonů o 7,1 %.
Ceny zboží úhrnem vzrostly o 3,5 % a ceny služeb o 2,9 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 103,5 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v srpnu 3,1 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 1) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v červenci stejně jako v červnu 2,5 %. Nejvíce vzrostly ceny v Maďarsku (o 5,7 %) a nejméně ve Švédsku (o 0,7 %). V Německu zpomalil růst cen na 1,9 % ze 2,0 % v červnu. Na Slovensku zrychlil cenový růst na 3,8 % (ze 3,7 % v červnu). Podle předběžných výpočtů se v srpnu 2012 HICP v ČR meziměsíčně nezměnil a meziročně vzrostl o 3,4 % (v červenci o 3,3 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za srpen 2012 je 2,6 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).
________________________________

1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné.


Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-12 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-12 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 710344-12 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
/csu/czso/1-ep-7
Termín zveřejnění další RI: 9. 10. 2012  • cisc091012.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, vliv změny cen vybraných okruhů cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
  • Graf 2 HICP – měsíční data (2005=100)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 10.09.2012
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz