Indexy spotřebitelských cen - inflace - únor 2018

Cenová hladina se meziměsíčně nezměnila

09.03.2018
Kód: 012024-18
 

Celková úroveň spotřebitelských cen zůstala v únoru stejná jako v lednu (meziměsíční změna 0,0 %). Zvýšení cen zejména v oddíle rekreace a kultura a v oddíle ostatní zboží a služby bylo kompenzováno poklesem cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a v oddíle alkoholické nápoje, tabák. Meziroční růst spotřebitelských cen v únoru zpomalil na 1,8 %, což bylo o 0,4 procentního bodu méně než v lednu a nejméně od listopadu 2016.


Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle rekreace a kultura nastal především důsledkem zvýšení cen dovolených s komplexními službami o 4,3 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny výrobků a služeb spojených s osobní péčí o 0,9 % a ceny pojištění o 1,6 %. Růst cen v oddíle doprava způsobily vyšší ceny automobilů o 0,5 %. Z potravin byly vyšší zejména ceny ovoce o 1,7 %, drůbeže o 2,3 % a ostatních pekárenských výrobků o 2,0 %.

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje způsobilo zejména snížení cen ve skupině mléko, sýry, vejce, kde ceny vajec klesly o 10,4 %, ceny trvanlivého polotučného mléka o 6,9 % a ceny jogurtů o 3,4 %. Pokles cen nastal i u dalších potravin. Ceny nealkoholických nápojů byly nižší o 1,8 %, zeleniny o 2,0 %, vepřového masa o 2,6 % a másla o 6,4 %. V oddíle alkoholické nápoje, tabák klesly ceny lihovin o 3,5 %, vína o 3,0 % a piva o 1,3 %. V oddíle odívání a obuv se snížily ceny oděvů o 0,6 % a obuvi o 1,6 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,4 %, zatímco ceny služeb vzrostly o 0,5 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v únoru o 1,8 %, což je o 0,4 procentního bodu méně než v lednu. Zpomalení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny vajec byly v únoru vyšší o 24,1 % (v lednu o 36,0 %), másla o 11,2 % (v lednu o 19,0 %), nealkoholických nápojů o 0,7 % (v lednu o 1,9 %). Ceny zeleniny prohloubily v únoru svůj pokles na −18,2 % (z −3,9 % v lednu), z toho ceny brambor byly nižší o 25,2 % (v lednu o 9,3 %). Ceny trvanlivého polotučného mléka přešly z cenového růstu o 4,2 % v lednu v pokles o 3,3 % v únoru. Zmírnění meziročního cenového růstu nastalo též v oddíle alkoholické nápoje, tabák, kde ceny lihovin v únoru vzrostly o 1,4 % (v lednu o 6,2 %) a ceny vína o 1,1 % (v lednu o 2,6 %). Prohloubení cenového poklesu nastalo v oddíle pošty a telekomunikace v důsledku výraznějšího cenového poklesu telefonních a faxových služeb o 2,1 % (v lednu o 0,8 %). V oddíle bytové vybavení a zařízení domácnosti došlo v únoru ke zrychlení meziročního cenového růstu na 1,3 % (z 0,6 % v lednu).

Na meziroční zvyšování cenové hladiny měly v únoru největší vliv ceny v oddíle bydlení, kde se zvýšily ceny nájemného z bytu o 2,3 %, vodného o 1,9 %, stočného o 1,2 %, elektřiny o 2,8 %, tuhých paliv o 5,3 %. Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, kde ceny masa meziročně vzrostly o 3,8 %, jogurtů o 15,9 %, ovoce o 9,9 %. Vliv na zvýšení cenové hladiny měly též ceny v oddíle alkoholické nápoje, tabák (nárůst o 2,3 %). V oddíle stravování a ubytování byly vyšší ceny stravovacích služeb o 3,7 % a ceny ubytovacích služeb o 1,5 %.

Na meziroční snižování cenové hladiny působily v únoru nižší ceny v oddíle odívání a obuv, kde klesly ceny oděvů o 1,2 %, a ceny v oddíle pošty a telekomunikace (pokles o 2,3 %). V oddíle bydlení se snížily ceny tepla a teplé vody o 0,3 % a ceny zemního plynu o 0,8 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,4 % a ceny služeb o 2,4 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 101,6 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v únoru 2,4 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)[1]) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v lednu 1,6 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v prosinci. Nejvíce vzrostly ceny v Estonsku a v Litvě (shodně o 3,6 %). Naopak na Kypru došlo v lednu k meziročnímu poklesu cen o 1,5 %. Na Slovensku cenový růst v lednu zrychlil na 2,6 % z 2,0 % v prosinci. V Německu byly ceny vyšší o 1,4 % (v prosinci o 1,6 %). Podle předběžných výpočtů klesl v únoru HICP v ČR meziměsíčně o 0,1 % a meziročně vzrostl o 1,6 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za únor 2018 je 1,2 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP.)

* * *

Od ledna 2018 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na základě nově zavedené klasifikace ECOICOP (evropská klasifikace individuální spotřeby podle účelu), která zavádí do spotřebního koše detailnější členění. K této změně dochází dle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/792. Struktura publikovaných indexů zůstává zachována. 

Od ledna 2018 jsou zároveň indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách, které vycházejí z výdajů domácností v roce 2016. Nově vypočítávané indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k časové řadě indexů o základu průměr roku 2015 = 100. Tím je zajištěno pokračování této časové řady, ze které jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období předchozího roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).

Nový spotřební koš naleznete na internetových stránkách ČSÚ: spotřební koš.

 

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru statistiky cen,
tel. 274052533, e-mail: jiri.mrazek@czso.cz
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen, tel. 274052138, e-mail: 
pavla.sediva@czso.cz
Metoda získání dat: Přímé terénní zjišťování cen, centrální zjišťování cen a výkaznictví
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce
Navazující publikace: 012018-18 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita), 012023-18 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita) a 012019-18 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu:
https://www.czso.cz/csu/czso/inflace-spotrebitelske-ceny
Termín zveřejnění další RI: 10. 4. 2018[1]) HICP neobsahuje imputované nájemné.

 

 • cisc030918.docx
 • Přílohy:
 • Tab. 1 Index spotřebitelských cen (indexy, míra inflace)
 • Tab. 2 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstku – meziměsíčního, jádrová inflace)
 • Tab. 3 Index spotřebitelských cen (rozklad přírůstků meziměsíčního, meziročních)
 • Tab. 4 Index spotřebitelských cen (sociální skupiny domácností – indexy, míra inflace)
 • Tab. 5 Index spotřebitelských cen (analytická tabulka, specifické indexy)
 • Graf 1 Index spotřebitelských cen (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
 • Graf 2 Harmonizovaný index spotřebitelských cen - mezinárodní srovnání
 • Vyjádření Pavly Šedivé, vedoucí oddělení statistiky spotřebitelských cen ČSÚ
  (soubor mp3)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.03.2018
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz