Indexy spotřebitelských cen - inflace - duben 2015

Indexy spotřebitelských cen – inflace – duben 2015

12.05.2015
Kód: 012024-15
 

Spotřebitelské ceny vzrostly v dubnu proti březnu o 0,3 %. Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddílech odívání a obuv, doprava, potraviny a nealkoholické nápoje. Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny o 0,5 %, což bylo o 0,3 procentního bodu více než v březnu.

Meziměsíční růst spotřebitelských cen v oddíle odívání a obuv způsobilo sezónní zvýšení cen oděvů o 3,2 % a obuvi o 7,4 %. V oddíle doprava pokračoval druhý měsíc růst cen pohonných hmot, který v dubnu činil 1,6 %. Růst cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje ovlivnilo zejména zvýšení cen zeleniny o 7,9 % a ovoce o 3,2 %. Ceny běžného pečiva vzrostly o 1,5 %, rýže o 2,5 %, jedlých olejů o 4,3 %, medu o 2,8 %, soli a koření o  3,8 %. U většiny ostatních druhů potravin měly ceny spíše klesající tendenci. V oddíle zdraví se zvýšily ceny léčiv o 1,0 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny osobní péče o 0,6 %.

Na snižování celkové úrovně spotřebitelských cen v dubnu působil především pokles cen v oddíle rekreace a kultura v důsledku snížení cen dovolených s komplexními službami o 0,4 % a zařízení pro zpracování dat o 0,7 %. Z potravin klesly zejména ceny chleba o 1,2 %, těstovin o 3,9 %, drůbeže o 3,1 %, vajec o 3,7 %, mléka o 1,1 %, másla o 1,9 %, cukru o 1,9 %, čokolády a čokoládových výrobků o 3,0 %, nealkoholických nápojů o 1,3 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,6 % a ceny služeb o 0,1 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v dubnu o 0,5 %, což je o 0,3 procentního bodu více než v březnu. Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo především v oddíle alkoholické nápoje a tabák, kde ceny alkoholických nápojů vzrostly o 2,5 % (v březnu pokles o 0,1 %). V oddíle bytové vybavení, zařízení domácnosti přešly ceny z poklesu o 0,2 % v březnu v růst o 0,3 % v dubnu zejména vlivem cen nábytku a bytového zařízení, které byly v dubnu vyšší o 0,6 % (v březnu pokles o 0,2 %). U třech oddílů spotřebního koše došlo ke zmírnění meziročního cenového poklesu, a tím i ke zmírnění jeho snižujícího vlivu na úroveň cenové hladiny. To se týkalo především cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje, které v dubnu klesly o 0,7 % (v březnu o 1,9 %). Ceny ovoce byly nižší o 1,3 % (v březnu o 5,2 %), ceny cukru o 15,6 % (v březnu o 17,3 %). U zeleniny přešly ceny z poklesu o 6,7 % v březnu v růst o 3,8 % v dubnu. V oddíle doprava došlo ke snížení cenového poklesu vlivem zmírnění poklesu cen pohonných hmot v dubnu na -11,1 % z  -12,7 % v březnu. V oddíle zdraví zmírnil v dubnu cenový pokles vlivem zvýšení cen lázeňských pobytů na 8,6 % ze 7,1 % v březnu.

Největší vliv na zvyšování cenové hladiny měly v dubnu ceny v oddíle alkoholické nápoje a tabák vlivem zvýšení cen cigaret o 8,5 %. Druhé v pořadí vlivu byly ceny v oddíle bydlení, kde vzrostly ceny zemního plynu o 4,5 %, vodného o 3,4 %, stočného o 2,8 %, čistého nájemného o 1,4 %, tepla o 1,8 %. Ceny elektřiny byly meziročně nižší o 0,3 %. V oddíle ostatní zboží a služby vzrostly ceny pojištění o 1,6 % a ceny finančních služeb o 7,1 %. V oddíle odívání a obuv byly vyšší ceny oděvů o 2,0 % a obuvi o 8,9 %. V oddíle rekreace a kultura se zvýšily ceny dovolených s komplexními službami o 4,8 %.

Na snižování meziroční cenové hladiny nadále působil (i když méně intenzivně) pokles cen v oddílech doprava, potraviny a nealkoholické nápoje, zdraví, pošty a telekomunikace.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,5 % a ceny služeb o 0,7 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení imputovaného nájemného byl meziročně 100,6 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v dubnu 0,4 %.

Meziroční změna průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP)1) 28 členských zemí EU byla podle předběžných údajů Eurostatu v březnu -0,1 %, což je o 0,2 procentního bodu více než v únoru. Ceny vzrostly v deseti zemích EU, z toho nejvíce v Rakousku o 0,9 % a v Rumunsku o 0,8 %. Naopak největší pokles cen nastal v Řecku (-1,9 %). Na Slovensku klesly ceny o 0,4 % (v únoru o 0,6 %). V Německu ceny vzrostly o 0,1 % (v únoru pokles o 0,1 %). Podle předběžných výpočtů vzrostl v dubnu HICP v ČR meziměsíčně o 0,4 % a meziročně o 0,5 % (v březnu o 0,1 %). Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za duben 2015 je 0,0 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP).

 

1) HICP dosud neobsahuje imputované nájemné

Poznámky:
Zodpovědný vedoucí pracovník ČSÚ: RNDr. Jiří Mrázek, ředitel odboru, tel. 274052533, e-mail: