Indexy spotřebitelských cen - inflace - říjen 2010

Meziroční inflace beze změny

09.11.2010
Kód: r-7101-10
 
Spotřebitelské ceny klesly meziměsíčně v říjnu proti září o 0,2 %. Tento pokles způsobilo snížení cen v oddílech potraviny a nealkoholické nápoje, alkoholické nápoje a tabák, rekreace a kultura. Meziroční růst spotřebitelských cen byl v říjnu stejný jako v září, tj. 2,0 %.


* * *

Meziměsíční pokles spotřebitelských cen o 0,2 % ovlivnilo zejména snížení cen ovoce o 4,8 % a zeleniny o 4,3 %. Nejvíce klesly ceny citronů (o 32,2 %) a ze zeleniny ceny květáku (o 31,9 %). Nižší o 1,1 % byly i ceny nealkoholických nápojů. O stejné procento klesly také ceny alkoholických nápojů, z toho ceny lihovin o 1,6 %, vína o 1,0 %, lahvového piva o 0,9 %. V říjnu pokračoval sezónní pokles cen dovolených s komplexními službami, a to zejména u tuzemských rekreací, které byly nižší o 8,3 %. V oddíle doprava klesly ceny ojetých automobilů o 1,9 % a jízdních kol o 1,4 %.

Opačný vliv na vývoj spotřebitelských cen mělo zvýšení cen oděvů o 1,7 % a obuvi o 2,1 % zejména v důsledku vyšších cen nových sezónních modelů. Z potravin se zvýšily především ceny běžného pečiva o 2,9 %, mouky o 3,3 %, másla o 3,0 %, mléka o 2,7 % a cukru o 2,3 %.

Ceny zboží úhrnem i ceny služeb klesly shodně o 0,2 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v říjnu stejně jako v září o 2,0 %. Zrychlení meziročního cenového růstu nastalo zejména v oddíle doprava, kde ceny pohonných hmot vzrostly o 14,5 % (z 11,8 % v září). Naopak nižší meziroční růst než v září měly ceny alkoholických nápojů, které se zvýšily o 3,8 % (v září o 5,1 %).

Největší vliv na zvýšení celkové úrovně spotřebitelských cen měly i nadále ceny v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje a také bydlení. Vyšší než loni byly zejména ceny mléka o 11,0 %, másla o 22,7 %, ovoce o 10,9 %, brambor o 52,0 %, kakaa o 16,3 %. V bydlení vzrostlo čisté nájemné o 8,5 %, v tom se regulované nájemné zvýšilo o 16,9 % a tržní kleslo o 1,9 %. Ceny zemního plynu byly vyšší o 6,6 %, tepla a teplé vody o 3,4 %, vodného o 3,8 %, stočného o 4,9 %. V oddíle zdraví vzrostly ceny léků a jejich doplatků o 11,9 %.

Nižší než loni byly ceny oděvů o 3,0 % a obuvi o 1,5 %. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny mobilních telefonů o 11,4 % a v oddíle rekreace a kultura ceny audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 8,0 %. V bydlení klesly ceny elektřiny o 2,7 %. V dopravě se snížily ceny automobilů o 13,2 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 1,7 % a ceny služeb o 2,2 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení hypotetického nájemného byl meziročně 102,0 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v říjnu 1,2 %, což je o 0,1 procentního bodu více než v září.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v září 2010 2,2 %, což je o 0,2 procentního bodu více než v srpnu. Nejvíce vzrostly ceny v Rumunsku (o 7,7 %) a Řecku (o 5,7 %). Meziroční cenový pokles pokračoval v Irsku (-1,0 %). V Německu zrychlil meziroční cenový růst na 1,3 % (z 1,0 % v srpnu). Na Slovensku vzrostly ceny v září stejně jako v srpnu o 1,1 %. Podle předběžných výpočtů klesl v říjnu HICP v ČR meziměsíčně o 0,3 %, meziročně byl vyšší stejně jako v září o 1,8 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za říjen 2010 je 1,9 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).

* * *

Od ledna 2010 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách. Váhy vycházejí z výdajů domácností roku 2008. Vypočtené indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k základu rok 2005 = 100. Tím je zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů rok 2005 = 100, ze které jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období minulého roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12 předcházejících měsíců).
Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ.
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-10 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-10 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 7103-10 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
(Internet: /csu/czso/1-ep-7 )  • cisc110910.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, vliv změny cen vybraných okruhů cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 09.11.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz