Indexy spotřebitelských cen - inflace - červen 2010

Celková hladina spotřebitelských cen beze změny

12.07.2010
Kód: r-7101-10
 
Celková hladina spotřebitelských cen zůstala v červnu na úrovni měsíce května (meziměsíční index 100,0 %). Tento vývoj ovlivnilo zejména zvýšení cen v oddíle rekreace a kultura, které bylo kompenzováno poklesem cen v oddílech odívání a obuv a alkoholické nápoje, tabák. Meziroční růst spotřebitelských cen byl v červnu stejný jako v květnu, tj. 1,2 %.


* * *

Na meziměsíční vývoj spotřebitelských cen působilo především zvýšení sezónních cen dovolených s komplexními službami o 3,5 %. Růst cen v oddíle potraviny a nealkoholické nápoje způsobilo zejména zvýšení cen brambor o 57,7 % v důsledku přechodu nabídky trhu ze starých na nové brambory. Ceny těstovin byly vyšší o 3,1 %, jogurtů o 1,2 %, másla o 2,4 %. V dopravě pokračovalo již šestý měsíc zvyšování cen pohonných hmot, které však v červnu činilo pouze 0,4 %.

Na snižování cenové hladiny měl vliv pokles cen oděvů o 0,8 % a obuvi o 1,5 %. Ceny alkoholických nápojů klesly o 1,5 %, z toho ceny lahvového piva o 2,7 %. Z potravin se snížily především ceny peckovin a bobulovin o 11,3 % a plodové zeleniny o 16,9 %.

Ceny zboží úhrnem klesly o 0,2 % a ceny služeb vzrostly o 0,3 %.

Meziročně vzrostly spotřebitelské ceny v červnu 2010 o 1,2 %. V oddíle potraviny a nealkoholické nápoje skončil po osmnácti měsících meziroční pokles cen. K této změně přispělo zejména zvýšení cen zeleniny vč. brambor o 18,6 % , olejů a tuků o 2,2 % a mléka, sýrů a vajec o 1,4 %. Ke zpomalení cenového růstu došlo v dopravě, kde růst cen pohonných hmot zmírnil ze 20,5 % na 14,4 % vlivem výrazného zvýšení jejich cen v červnu 2009.

Největší vliv na růst cenové hladiny měly ceny v oddílech bydlení a alkoholické nápoje a tabák. V bydlení vzrostlo čisté nájemné o 10,1 %, v tom se regulované nájemné zvýšilo o 18,7 % a tržní kleslo o 0,5 %. Ceny alkoholických nápojů byly vyšší o 3,6 % a tabákových výrobků o 4,7 %.

Na snižování cenové hladiny působil především pokles cen oděvů o 3,2 % a obuvi o 0,9 %. V oddíle pošty a telekomunikace klesly ceny mobilních telefonů o 13,1 % a ceny telefonických a telefaxových služeb o 2,4 %. Z potravin zůstaly nižší, i když se jejich pokles zmírnil, ceny běžného pečiva o 10,6 %, mouky o 12,3 %, jedlých olejů o 5,2 %. V bydlení klesly ceny zemního plynu o 6,5 % a elektřiny o 2,7 %. V oddíle rekreace a kultura byly nižší ceny audiovizuálních a fotografických zařízení a zařízení pro zpracování dat o 9,0 %.

Ceny zboží úhrnem vzrostly o 0,4 % a ceny služeb o 2,3 %. Úhrnný index spotřebitelských cen bez započtení hypotetického nájemného byl meziročně 101,1 %.

Míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného indexu spotřebitelských cen za posledních 12 měsíců proti průměru předchozích 12 měsíců byla v červnu stejně jako v předchozích dvou měsících 0,6 %.

Meziroční přírůstek průměrného harmonizovaného indexu spotřebitelských cen (HICP) 27 členských zemí EU byl podle předběžných údajů Eurostatu v květnu 2010 2,0 %, což je o 0,1 procentního bodu méně než v dubnu. Nejvíce vzrostly ceny v Řecku (o 5,3 %) a Maďarsku (o 4,9 %). Meziroční cenový pokles pokračoval v Lotyšsku (-2,4 %) a Irsku (-1,9 %). V Německu zrychlil meziroční cenový růst na 1,2 % (z 1,0 % v dubnu). Na Slovensku byl v květnu růst cen stejný jako v dubnu, tj. 0,7 %. Podle předběžných výpočtů byl v červnu v ČR meziměsíční růst HICP 0,0 %, meziročně činil stejně jako v květnu 1,0 %. Bleskový odhad meziroční změny HICP pro eurozónu za červen 2010 je 1,4 %, jak uvedl Eurostat. (Více informací na internetových stránkách Eurostatu: HICP ).

* * *

Od ledna 2010 jsou indexy spotřebitelských cen počítány na aktualizovaných vahách. Váhy vycházejí z výdajů domácností roku 2008. Vypočtené indexy jsou na všech úrovních spotřebního koše řetězeny k základu rok 2005 = 100. Tím je zajištěno pokračování dosavadní časové řady indexů rok 2005 = 100, ze které jsou počítány indexy k dalším základům (předchozí měsíc = 100, stejné období minulého roku = 100 a index klouzavých průměrů za posledních 12 měsíců k průměru 12-ti předcházejících měsíců).

Analýza ČSÚ - Vývoj indexů spotřebitelských cen ve 2. čtvrtletí 2010Poznámky:
Kontaktní osoba: Ing. Pavla Šedivá, tel. 274052138, e-mail: pavla.sediva@czso.cz
Zdroj dat: zjišťování ČSÚ.
Termín ukončení sběru dat: 20. kalendářní den příslušného měsíce/ termín ukončení zpracování: 3. kalendářní den následujícího měsíce.
Navazující publikace: 7101-10 Indexy spotřebitelských cen – základní členění (měsíční periodicita) a 7103-10 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (roční periodicita)
Dokumenty na internetu: 7103-10 Indexy spotřebitelských cen – podrobné členění (měsíční periodicita)
(Internet: /csu/czso/1-ep-7 )  • cisc071210.doc
  • Přílohy:
  • Tab. 1 Spotřebitelské ceny (indexy, míra inflace)
  • Tab. 2 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstku - meziměsíčního, jádrová inflace)
  • Tab. 3 Spotřebitelské ceny (rozklad přírůstků - meziměsíčního, meziročních)
  • Tab. 4 Spotřebitelské ceny (sociální skupiny domácností - indexy, míra inflace)
  • Tab. 5 Spotřebitelské ceny (analytická tabulka, vliv změny cen vybraných okruhů cen)
  • Graf 1 Spotřebitelské ceny (meziroční změny, změny proti bazickému roku)
Archiv:
Zobrazit vše Skrýt

Zveřejněno dne: 12.07.2010
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.


Kontakt: Oddělení informačních služeb - ústředí, tel.: 274 056 789, e-mail: infoservis@czso.cz